تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 114
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348092

بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره آموزش و پرورش شهرستان..... در سال تحصيلي 1391


بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره آموزش و پرورش شهرستان..... در سال تحصيلي 1391

حاوی فایل های داده و خروجی spss

 

چکیده

امروزه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت مدیران عوامل مؤثری در افزایش کارایی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت ، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها و اعتقادها تعیین می شود.

هدف این تحقیق بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره آموزش و پرورش شهرستان ....- سال تحصيلي 1391می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد 20 نفر مدیر و 30 نفر کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان .... بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی استفاده شده است ، برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی دارای پایایی 91% و پرسشنامه منبع قدرت مدیران با پایایی 89 % استفاده شده است .پاسخ دهندگان سیستم مدیریت انسانی و رابطه مدار که در آن حقوق کارمندان ضایع نگردد را بهترین نوع قدرت مدیران می دانند.

واژگان کلیدی : اثربخشی ارتباطات سازمانی ، منبع قدرت مدیران

 

فهرست                                                                           صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) عنوان تحقيق....................................................................................................................................1

1-2) مقدمه .............................................................................................................................................1

1-3) بيان مساله........................................................................................................................................3

1-4) اهميت و ضرورت پژوهش..............................................................................................................8

1-5)‌ اهداف پژوهش.............................................................................................................................11

1-6) پرسشهاي پژوهش........................................................................................................................12

1-7)‌ متغيرهاي پژوهش..........................................................................................................................13

1-8)‌ تعاريف علمي واژه ها....................................................................................................................13

1-9) تعاريف عملياتي واژه ها.................................................................................................................17

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمــه..................................................................................................................................................19

2-1) ارتباطات.......................................................................................................................................22

2-1-1) اهمیت ارتباطات........................................................................................................................22

2-1-2) تعاریف ارتباطات......................................................................................................................25

2-1-3) فرآیند ارتباط............................................................................................................................30

2-1-3-1) منبع .....................................................................................................................................30

2-1-3-2) رمزگذاری...........................................................................................................................31

2-1-3-3) وسیله....................................................................................................................................31

2-1-3-4) رمزگشایی............................................................................................................................32

2-1-3-5) دریافت کننده.......................................................................................................................32

2-1-3-6) بازخورد...............................................................................................................................33

2-1-4) مسیر ارتباطات...........................................................................................................................33

2-1-4-1) ارتباطات عمودی..................................................................................................................33

2-1-4-2) ارتباطات در سطح افقی.........................................................................................................35

2-1-5) مدل ارتباطات...........................................................................................................................36

2-1-6) اصول ارتباطات.........................................................................................................................39

2-1-7) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت................................................................41

2-1-7-1) دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات..................................................................................42

2-1-7-2) نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات...........................................................................................43

2-1-7-3) دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات........................................................................................43

2-1-7-4) دیدگاه اقتضایی و ارتباطات..................................................................................................45

2-1-7-5) دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات........................................................................45

2-1-8) اثربخشی در ارتباطات میان فردی ..............................................................................................46

2-1-9) ویژگی‌های اثربخشی.................................................................................................................47

2-1-9-1) گشودگی.............................................................................................................................47

2-1-9-2) همدلی..................................................................................................................................49

2-1-9-3) حمایتگری............................................................................................................................50

2-1-9-4) مثبت گرایی..........................................................................................................................50

2-1-9-5) تساوی..................................................................................................................................51

2-1-9-6) همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم».................................................................................52

2-1-10) موانع ارتباطی .........................................................................................................................53

2-2) قدرت ..........................................................................................................................................66

2-2-1) اهميت قدرت............................................................................................................................66

2-2-2) تعاريف قدرت..........................................................................................................................67

2-2-3) قدرت در سطوح مختلف سازمان ..............................................................................................70

2-2-3-1) قدرت در سطح عمودي........................................................................................................71

2-2-3-1-1) منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان.............................................................................71

2-2-3-1-2) منابع قدرت مديران رده مياني سازمان................................................................................74

2-2-3-1-3) منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان.............................................................................75

2-2-3-2 ) قدرت در سطح افقي............................................................................................................77

2-2-4) روابط قدرت.............................................................................................................................78

2-2-4-1) رابطه صف و ستاد...............................................................................................................79

2-2-4-2) تشكيل دسته‌ها و ائتلاف........................................................................................................80

2-2-5) منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون..........................................................................81

2-2-6) انواع رويكردها به قدرت ..........................................................................................................83

2-2-6-1) راسل و قدرت......................................................................................................................83

2-2-6-2) هيكس، گولت و قدرت........................................................................................................85

2-2-6-3) گالبرايت و قدرت.................................................................................................................87

2-2-6-4) اتزيوني و قدرت...................................................................................................................89

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ............................................................................................................91

2-3) پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني..........................................................................................91

2-3-1) پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور.....................................................................................91

2-3-2) پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور.................................................................................96

2-4) پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت .....................................................................................................98

2-4-1) پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور....................................................................................98

2-4-2) پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور...............................................................................107

نتیجه گیری کلی..................................................................................................................................117

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) جامعه آماری...............................................................................................................................119

3-2) گروه نمونه..................................................................................................................................119

3-3) روش و طرح نمونه‌برداری...........................................................................................................120

3-4) حجم نمونه..................................................................................................................................121

3-5) ابزار گردآوری داده‌ها.................................................................................................................122

3-5-1) پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی.....................................................................................123

3-6) تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه.....................................................................................................125

3-6-1) روایی.....................................................................................................................................125

3-6-2) اعتبار......................................................................................................................................125

3-7) نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)...........................................................................................128

3-8) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)..........................................129

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمــه.........................................................................................................................................130

4-2 تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس..................................................................131

4-3) توصیف داده‌های پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی...............................................................132

4-4) توصیف داده‌های پرسشنامه منبع قدرت........................................................................................135

4-5) آزمون فرضیات...........................................................................................................................137

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه...........................................................................................................................................143

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول.........................................................................................144

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم .......................................................................................144

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم........................................................................................145

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم.....................................................................................145

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم.......................................................................................146

5-7 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه ششم.......................................................................................146

5-8 پیشنهادها......................................................................................................................................147

5-8-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق......................................................................147

5-9 محدودیت‌های پژوهش ................................................................................................................149

5-10 پیشنهادها....................................................................................................................................150

5-10-1 پیشنهاد به برنامه‌ریزان.............................................................................................................150

5-10-2 پیشنهاد به پژوهشگران............................................................................................................151

منابع............................................152

پرسشنامه‌ها.......................................160


مبلغ واقعی 20,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 414

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.