تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 212
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332776

بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ... در سال 1393


بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ... در سال 1393

چکیده:

مديريت مشارکتي، فلسفه نويني است که با تأکيد بر مشارکت کارکنان در اداره امور سازمان‌ها و اعتقاد به تعهد و شأن و منزلت منابع انساني، دستيابي به کيفيت برتر زندگي کاري را هدف خود قرار داده است. اهمیت مدیریت مشارکتی تا بدان حدی است که دانش پژوهان از جمله (لی پرستون و جمیز پست) یک دهه پیش مشارکت را «سومین انقلاب» در مدیریت خواندند. مدیریت مشارکتی ابزاری است بسیار کارآمد بر پایه انگیزش تحول ساز در مدیریت، به گونه ای که با بکارگیری آن در کشورهای توسعه یافته توانسته اند گام های بسیار بلند و سریعی در مسیر توسعه و رشد بردارند صاحبنظران رشته مدیریت عقیده دارند که مهمترین جهش تکنولوژی و اقتصادی همانا بکارگیری فراگیر نظام مدیریت مشارکتی است مهمترین عامل برای موفقیت سازمانی که می خواهد در جهت بهبود مداوم قرار داشته باشد، مشارکت دادن کارکنان در امور سازمان است.بنابراین انجام پژوهش هایی در این زمینه می تواند در نظام آموزش کشورمان به طور مؤثری تأثیر گذار باشد و خلاقیت را از طریق اعمال مدیریت مشارکتی به نظام آموزشی شناسایی کرد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان قروه در سال تحصیلی 93-92 می باشد تعداد آنها 96 نفر می باشد. در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با خلاقیت مدیران از پرسشنامه استاندارد که توسط محمد باقر جوزانی و محمد رضا باقری تهیه شده است استفاده می شود.در تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی ما به بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران می پردازیم با توجه به اینکه ما به قطعیت یک آزمون بسنده نکردیم از دو آزمون در یک گروه استفاده کردیم این آزمون ها به ترتیب پیرسون و اسپیرمن می باشند که در میان آزمون های آماری یکی از شناخته شده ترین آزمون ها می باشند نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار sig در آزمون پیرسون (0.022) و در آزمون اسپیرمن (0.009) است و با توجه به اینکه مقدار این sig ها از مقدار 0.05 کمتر می باشند sig< 0.05پس فرض H0 رد می شود و رابطه معنا داری بین مؤلفه ها وجود دارد بنابراین به این نتیجه می رسیم که بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: مدیریت مشارکتی، خلاقیت مدیران

 

فهرست مطالب

عنوان                                        شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.....................................................................................................................................................2

1-2 بیان مسأله................................................................................................................................................3

1-3 اهداف پژوهش.......................................................................................................................................5

الف) هدف کلی............................................................................................................................................5

ب) هدف های جزئی.....................................................................................................................................5

1-3 فرضیات پژوهش.....................................................................................................................................5

الف) فرضیه اصلی..........................................................................................................................................5

ب) فرضیه های فرعی.....................................................................................................................................5

1-5 ضرورت و اهمیت پژوهش......................................................................................................................6

1-6 تعاریف متغیرها.......................................................................................................................................8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: خلاقیت

2-1 مفاهیم خلاقیت.....................................................................................................................................10

2-1-1 خلاقیت به عنوان یک تولید..............................................................................................................10

2-1-2 خلاقیت به عنوان یک فرایند..............................................................................................................10

2-1-3 خلاقیت به عنوان یک مهارت............................................................................................................11

2-1-4 خلاقیت به عنوان یک سری شرایط محیطی........................................................................................11

2-2 خلاقیت چیست؟ و به چه کار می آید؟...................................................................................................12

2-2-1 خلاق یعنی چه؟................................................................................................................................12

2-2-2 صفات یک فرد خلاق.......................................................................................................................14

2-3 مديريت خلاقيت چيست؟.....................................................................................................................15

2-6 مفهوم خلاقیت .....................................................................................................................................19

2-7 موانع به هدف رسیدن خلاقیت افراد....................................................................................................... 22

2-8 چگونگی خلاقیت.................................................................................................................................23

2-9 تعریف خلاقیت....................................................................................................................................24

2-10 آیا شما نیز خلاق هستید؟ ....................................................................................................................26

2-12 شخصیت خلاق..................................................................................................................................27

2-13 ویژگیهای افراد خلاق.........................................................................................................................27

2-14 عوامل مؤثر در خلاقیت.......................................................................................................................28

2-15 اهمیت ساختار کلاس درس در رشد خلاقیت.......................................................................................30

2-16 عوامل ایجاد خلاقیت در کودکان......................................................................................................32

2-17 روش های گسترش خلاقیت................................................................................................................34

2-18 اصول پرورش خلاقیت........................................................................................................................34

2-19 روشهای آموزش خلاقیت..................................................................................................................36

2-20 برنامه ریزی برای استفاده از تمرینات پرورش خلاقیت...........................................................................37

2-21 اصول تورنس در رابطه با خلاقیت........................................................................................................38

2-22 راههای پرورش خلاقیت.....................................................................................................................39

بخش دوم: مديريت مشارکتي

2-23 تعريف مشارکت................................................................................................................................40

2-24 تعريف مديريت مشارکتي...................................................................................................................41

2-25 سير تکوين مديريت مشارکتي .............................................................................................................43

2-26 دلايلعمدهتمايلبهمديريتمشاركتيتوسطسازمان‌ها...........................................................................44

2-27 ويژگيهاوعناصرمحيطمشاركتي...........................................................................................................45

2-28 هدف مديريت مشارکتي....................................................................................................................46

2-29 مزايايمديريتمشاركتي.....................................................................................................................47

2-30 نظريه‌هاي تببين کننده مديريت مشارکتي............................................................................................48

2-30-1 نظريه‌هاي انگيزشي........................................................................................................................48

2-30-1-1 تئوري انگيزه پيشرفت مک کله لند..............................................................................................48

2-30-1-2 تئوري دوعاملي انگيزشي هرزبرگ.............................................................................................48

2-30-1-3 نظريه انتظارات ..........................................................................................................................49

2-31 الگوي اقتضايي....................................................................................................................................50

1-31-1 الگوي تانن بام و اشميت ..................................................................................................................50

2-31-2 مدل مشاركت در تصميم يا تئوري اقتضايي وروم، يتون و جاگو........................................................50

2-32 ابعاد مشاركتدرتصميمگيري.............................................................................................................52

2-33 ويژگي هاي سازمان هاي مشارکت جو ................................................................................................53

2-34 اجزاء کليدي براي اجراي مشارکت کارکنان........................................................................................55

2-35 بررسي پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقیت و مديريت مشارکتي.........................................56

2-35-1 پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقیت و مديريت مشارکتي در خارج از کشور....................56

2-35-2 پژوهش هاي انجام شده پيرامون موضوع خلاقیت و مديريت مشارکتي در داخل کشور........................58

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه....................................................................................................................................................61

3-2روش تحقیق..........................................................................................................................................62

3-3 جامعه آماری........................................................................................................................................63

3-4 نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................................63

3-5 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات.....................................................................................................63

3-6 ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری.........................................................................................................64

3-7 ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................65

3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................................65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1آزمون فرضیه ها.....................................................................................................................................67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه...................................................................................................................................................76

5-2 نتیجه گیری..........................................................................................................................................76

5-3 پیشنهادهات..........................................................................................................................................78

5-4 محدودیت ها........................................................................................................................................78

 

منابع و مآخذ....................................................................................................................................................

پرسشنامه..........................................................................................................................................................


مبلغ واقعی 15,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 409

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.