تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 229
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332793

ارتباط سیستم نگهداری و تعمیرات با بهروری صنایع تولیدی(ماشین آلات کارخانه ها) در کارخانه فرانوش شهرستان .......


ارتباط سیستم نگهداری و تعمیرات با بهروری صنایع تولیدی(ماشین آلات کارخانه ها) در کارخانه فرانوش شهرستان .......

چکیده:

امروزه فرایند تأمیر و نگهداری عوامل مؤثری در افزایش بهره وری سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت ، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها و اعتقادها تعیین می شود

هدف این تحقیق ارتباط سیستم نگهداری و تعمیرات با بهروری صنایع تولیدی(ماشین آلات کارخانه ها) در کارخانه فرانوش شهرستان قروه می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان خط تولید کارخانه فرانوش قروه 150 نفر می باشد در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی استفاده شده است که حجم نمونه 100 نفر می باشد برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه بهره وری در مراکز تولیدی و خدماتی دارای پایایی 90% استفاده شده است .پاسخ دهندگان وضعیت تأمیر و نگهداری کارخانه را متوسط ارزیابی کرده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سیستم نگهداری و تأمیرات و بهره صنایع تولیدی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد

واژگان کلیدی : سیستم نگهداری و تعمیرات ، بهره وری ، تعلق سازمانی و سازش با پدیده تعارض

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه .........................................................................................................................................................2

1-2بیان مسئله......................................................................................................................................................3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................................................................4

1-4 اهداف تحقیق........ .....................................................................................................................................4

1-4-1 اهداف کلی ............................................................................................................................................4

1-4-2 اهداف جزئی...........................................................................................................................................4

1-5 فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................5

1-5-1 فرضیه اهم...............................................................................................................................................5

1-5-2 فرضیات اخص........................................................................................................................................5

1-6 قلمرو تحقیق................................................................................................................................................5

1-6-1 قلمرو موضوعی.......................................................................................................................................5

1-6-2 قلمرو زمانی ...........................................................................................................................................5

1-6-3 قلمرو مکانی...........................................................................................................................................5

1-21-7 محدودیت های تحقیق ......................................................................................................................5

1-8 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها..................................................................................................................6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.........................................................................................................................................................10

2-2 نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) و نظام آراستگی(5S)............................................................10

2-3 سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع TPM.....................................................................................11

2-4 نظام آراستگی5S......................................................................................................................................13

2-5 اصول اولیه اجرای TPM.........................................................................................................................14

2-5-1 اصل اول : 5S.....................................................................................................................................14

 

2-5-2 اصل دوم : نت خود كنترلي.................................................................................................................17

2-5-3 اصل سوم : كايزن................................................................................................................................18

2-5-4 اصل چهارم : نت برنامه ريزي شده......................................................................................................18

2-5-5 اصل پنجم : حفظ كيفيت.....................................................................................................................19

2-5-6 اصل ششم : آموزش............................................................................................................................19

3-7 اصل هفتم : TPM اداري......................................................................................................................20

2-5-8 اصل هشتم : ايمني و سلامتي .............................................................................................................20

2-6 روابط بین اصول 5S و اصول TPM.........................................................................................................21

2-7 سير تحولات تعميرات و نگهداري .............................................................................................................25

2-8 نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (Preventive Maintenance)................................................................28

2-9 سيزده گام تا نت در كلاس جهاني..............................................................................................................33

2-10 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)...........................................................................................40

2-11 اصطلاحات و تعاریف مرتبط با سیستمهای نت به زبان ساده.......................................................................43

2-12 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (Breakdown Maintenance).................................................44

2-13 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance (PM)....................................................45

2-14 اهم اهداف فعالیتهای PM........................................................................................................................45

2-15 تعمیر و یا تعویض قطعه پیش از وقوع شکست...........................................................................................46

2-16 تعدادی از قابلیت‌های یک سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)...................................................47

2-17 آموزشهای ابتدایی در PM.......................................................................................................................47

2-18 به حداکثر رسانیدن اثر بخشی تجهیزات.....................................................................................................48

2-19 نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت) (Predictive Maintenance ) ...............................49

2-20 نگهداری و تعمیرات اضطراری (Emergency Maintenance (EM...................................................50

2-21 نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Corrective Maintenance (CM).....................................................51

2-22 نگهداری و تعمیرات موثر (Proactive Maintenance).......................................................................51

2-23 نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (Total Productive Maintenance (TPM.................................52

2-24 نگهداری و تعمیرات ناب (Lean Maintenance )................................................................................53

2-25 سیستم نت................................................................................................................................................54

2-26 فعالیتهای عمومی سیستم نت....................................................................................................................55

2-27 فعالیتهای نگهداری و تعمیرات.................................................................................................................56

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1 مقدمه.........................................................................................................................................................57

3-2 روش تحقیق ..............................................................................................................................................58

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق .....................................................................................................59

3-3-1 قلمرو موضوعی......................................................................................................................................59

3-3-2 قلمرو زمانی...........................................................................................................................................59

3-3-3 قلمرو مکانی...........................................................................................................................................59

3-4 بر آورد حجم نمونه....................................................................................................................................60

3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات........................................................................................................60

3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )............................................................................................63

3-6-1 روایی / اعتبار .......................................................................................................................................63

3-6-2 پایايی ....................................................................................................................................................63

3-7 خلاصه فصل..............................................................................................................................................64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.........................................................................................................................................................66

4-2 پردازش داه ها............................................................................................................................................67

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................67

4-4 روش هاي جمع آوري اطلاعات.................................................................................................................68

4-5 پردازش و تفسير داده ها ...........................................................................................................................68

4-6 مشاهده......................................................................................................................................................69

4-7 مصاحبه ...................................................................................................................................................71

4-8 پرسشنامه ...................................................................................................................................................72

4-9 طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه...........................................................................................................72

4-10 تجزيه و تحليل داده ها..............................................................................................................................73

4-11 جامعه آماري تحقيق.................................................................................................................................73

4-12 جامعه آماری...........................................................................................................................................73

4-13 تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی.................................................................................74

4-13 تجزيه و تحليل آماري..............................................................................................................................77

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1مقدمه .........................................................................................................................................................81

5-2 نتایج تحقیق ...............................................................................................................................................82

5-3 پیشنهادات .................................................................................................................................................82

5-4 محدودیتها .................................................................................................................................................82

5-4-1محدودیت تحقیق ...................................................................................................................................82

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم ................................................................................................................................83

5-6 نتایج..........................................................................................................................................................83

منابع و مآخذ

منابع فارسی.......................................................................................................................................................84

منابع انگلیسی.....................................................................................................................................................85

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه............................................................................................................................................................86


مبلغ واقعی 15,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 365

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.