تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 302
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332866

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان


رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

چکیده

شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نوجوانانی که در دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه ای از بین این مدارس انتخاب شده اند . ابزار این پژوهش ، پرسشنامه فراشناخت ( MCQ-30 ) 30 گزینه ای ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) 180 سوالی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای است . طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماري معنی دار می باشد (01/0>p). به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغيرهاي سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند.

کلید واژه ها: باورهای فراشناخت ، سازگاری فردی-اجتماعی ، شادکامی ، نوجوانان .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................... 1

فصل اول:کلیـات.......................................................................................................... 2

1-مقدمه ...................................................................................................... 3

2-بیان مساله ............................................................................................... 5

3-ضرورت و انجام پژوهش ....................................................................... 7

4-اهداف پژوهش ....................................................................................... 8

5-فرضیه های پژوهش ................................................................................ 9

6-متغییرهای پژوهش .................................................................................. 9

7-تعاریف واژه ها ....................................................................................... 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ............................................................................ 13

1-فراشناخت ................................................................................................ 14

1-1-مؤلفه های فراشناخت ........................................................................... 15

1-1-1-دانش فراشناختی ............................................................................... 16

1-1-2-تجربه فراشناختی ............................................................................... 20

2-شادکامی ..................................................................................................... 21

2-1-مفهوم شادکامی ...................................................................................... 23

2-2-اهمیت شادکامی .................................................................................... 28

2-3-رویکردهای شادکامی ............................................................................ 29

2-4-متغییرهای مؤثر بر شادکامی ................................................................... 35

2-5-نقش شادی در سیر تکاملی بشر ............................................................ 45

2-6-نوروسایکولوژی شادکامی ..................................................................... 46

2-7-راهبردهای افزایش شادکامی ................................................................. 47

3-سازگاری ................................................................................................... 47

3-1-سازگاری اجتماعی ............................................................................... 49

3-2-سازگاری فردی .................................................................................... 52

3-3-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری ........................................ 52

4-ادبیات پژوهشی ........................................................................................ 55

4-1-یافته های پژوهشی داخلی ................................................................... 55

4-2-یافته های پژوهشی خارجی ................................................................. 59

فصل سوم : روش اجرای پژوهش .............................................................................. 64

1-روش پژوهش .......................................................................................... 65

2-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ..................................... 65

3-ابزار اندازه گیری ..................................................................................... 65

4-روش گردآوری داده ها ........................................................................... 67

5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................... 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ...................................................................... 68

تجزیه و تحلیل ............................................................................................ 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ............................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری .................................................................................... 76

پیشنهادات پژوهشی .................................................................................... 82

پیشنهادات کاربردی .................................................................................... 83

محدودیت های پژوهش ............................................................................. 84

منابع ............................................................................................................. 85

پیوست ها ................................................................................................................. 94

پرسشنامه فراشناخت .................................................................................... 94

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی ......................................................... 96

پرسشنامه شادکامی ...................................................................................... 102

داده ها .......................................................................................................... 104

چکیده انگلیسی ............................................................................................ 113

 

فهرست جداول

جدول 2-1 ................................................................................................... 26

جدول 2-2 ................................................................................................... 27

جدول 4-1 ................................................................................................... 69

جدول 4-2 ................................................................................................... 70

جدول 4-3 ................................................................................................... 70

جدول 4-4 ................................................................................................... 71

جدول 4-5 ................................................................................................... 72

جدول 4-6 ................................................................................................... 72

جدول 4-7 ................................................................................................... 72

جدول 4-8 ................................................................................................... 73

جدول 4-9 ................................................................................................... 73


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 414

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.