تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 74
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332516

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر .....


بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر .....

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی رابطه بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق به مدرسه نوجوانان (پسر و دختر) شهر ...... جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان­ های شهر ..... بودند که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند. روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بود که به همین منظور 300 دانش آموز به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه اضطراب و استرس (DASS) و مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (2002) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش همزمان برای تحلیل یافته ­های پژوهش استفاه شد.

نتایج تحلیل رگرسیون کلی (بدون تفکیک جنسیت) نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 29/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 39/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی­ داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

نتایج تحلیل رگرسیون در گروه پسران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 27/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 47/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

نتایج تحلیل رگرسیون در گروه دختران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 25/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 51/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.

در مجموع یافته­های این پژوهش نشان داد که دو متغیر استرس اجتماعی و اضطراب پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر احساس تعلق به مدرسه در میان نوجوانان محسوب می­شوند.

کلیدواژه ها: احساس تعلق به مدرسه، اضطراب، استرس اجتماعی و نوجوانان.

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول... 2

طرح تحقیق.. 3

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مساله. 4

1-3. اهمیت پژوهش.... 9

1-4. اهداف تحقيق.. 10

1-5. فرضيه‏هاي تحقیق.. 10

1-6. تعريف متغیرها. 10

1-6-1. تعاریف مفهومی... 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی... 11

فصل دوم.. 12

ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

2-1. مقدمه. 13

2-2. استرس.... 13

2-2-1. تعاریف استرس.... 15

2-2-2. مفهوم استرس.... 15

2-2-3. نظریه‌های استرس.... 17

2-2-3-1. استرس به عنوان پاسخ درونی... 17

2-2-3-2.استرس به عنوان عوامل محیطی... 18

2-2-3-3. استرس به عنوان کنشی متقابل.. 18

2-2-4. رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس.... 18

2-2-4-1. نظریه‌ی روان تحلیل‌گری... 18

2-2-4-2. نظریه‌ی ضعف جسمانی... 19

2-2-4-3. نظریه تکوین و تعامل کاژ. 19

2-2-4-4. نظریه پردازش اطلاعات . 19

2-2-5. نشانه‌های استرس در نوجوانی... 20

علل استرس.... 20

2-2-5. منابع استرس.... 21

2-2-6. عوامل ایجاد کننده استرس.... 21

2-3. اضطراب . 21

2-3-1. تعاریف اضطراب... 23

2-3-2. دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب... 24

2-3-2-1. روانكاوي... 24

2-3-2-2.نظريه‌هاي رفتاري... 25

2-3-2-3. نظريه‌هاي انسان‌گرایی... 25

2-3-2-4. نظريه‌هاي زيست‌شناختي... 25

2-3-3. ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب... 26

2-3-4. نظریه‌های اضطراب... 26

2-3-4-1. زيگموند فرويد.. 26

2-3-4-2. ملاني‌كلاين... 27

2-3-4-3. آنا فرويد.. 28

2-3-4-4. هارتمن، كريس ‌و لومن‌شتاين... 29

2-3-4-5. رنه‌اشپيتز.. 29

2-3-4-6. هري استاك ساليوان.. 30

2-3-4-7. جان بالبي... 30

2-3-5. سن بروز و شیوع اختلال اضطراب... 31

2-3-6. بحران اضطراب در نوجوانی... 32

2-4. احساس تعلق.. 32

2-4-1. نظریههای احساس تعلق.. 34

2-4-1-1. نظریه آدلر.. 34

2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی... 34

2-4-1-1-2. سبک زندگی... 35

2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو.. 36

2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر.. 37

2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها. 38

2-4-1-4. نظریه بالبی... 39

2-4-1-4-1. دلبستگی... 40

2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟. 40

2-4-1-4-2. انواع دلبستگی... 42

2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی... 44

2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی... 45

2-5. بررسی پژوهشها. 46

2-5-1. بررسی پژوهش های خارجی... 46

2-5-2. بررسی پژوهش های داخلی... 50

فصل سوم.. 52

روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش تحقیق.. 53

3-3. جامعه آماری و حجم نمونه. 54

3-4. ابزار تحقیق.. 54

3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش.... 55

3-4-1. مقیاس احساس تعلق به مدرسه. 55

3-4-2. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS). 55

3-6. روش اجرا56

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 56

فصل چهارم.. 58

یافته های پژوهش.... Error! Bookmark not defined.

4-1. مقدمه. 59

4-2. یافته های توصیفی... 60

4-3. یافته های استنباطی... 60

فصل پنجم.. 65

بحث و نتیجه گیری... Error! Bookmark not defined.

5-1. مقدمه. 66

5-2. بحث و نتیجه گیری... 67

5-3. محدویت های پژوهش.... 71

5-4. پیشنهادهای پژوهش.... 72

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی... 72

5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی... 72

منابع... 73

الف: منابع فارسی... 73

الف: منابع غیر فارسی... Error! Bookmark not defined.

پیوست ها. 80

 

فهرست جداول

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.... 60

جدول 4-2: ماتريس همبستگي متغيرهاي پيش بين و ملاك.... 61

جدول 4-3: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب بدون تفکیک جنسیت 61

جدول 4-4: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه پسران 62

جدول 4-5: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه دختران 63


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 489

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.