تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 93
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332535

مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی


مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن 50-18سال، نداشتنبهرههوشی کمتر از 85 در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (95 نفر) و بوپرنورفین (61 نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. داده­ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.

کلمات کلیدی: متادون، بوپرنورفین، عملکردهای شناختی.

 

 

فهرست مطالب

---------------------------------------------------

عنوان صفحه

فصل یکم : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................... ....2

2-1- بیان مساّله.........................................................................................................................................................................3

3-1- ضرورت پژوهش...............................................................................................................................................................10

4-1- هدفهای پژوهش............................................................................................................................................................11

5-1- سوال های پژوهش........................................................................................................................................................12

6-1- متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................................................13

7-1-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.......................................................................................................13

 

فصلدوم: مبانینظریوپیشینهیپژوهش

1-2- مقدمه.................................................................................................................................................... 17

2-2- درمان دارویی......................................................................................................................................... 19

3-2- درمان نگهدارنده با متادون.................................................................................................................... 19

4-2- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین.............................................................................................................. 21

5-2- فرایندهای شناختی............................................................................................................................... 23

6-2- توجه....................................................................................................................................................... 23

7-2- حافظه................................................................................................................................................... 25

8-2- تقسیم بندی حافظه............................................................................................................................... 26

9-2- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده...................................................................... 28

10-2- مرور پژوهش های تجربی.................................................................................................................... 30

1-10-2- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی................................................................. 30

2-10-2- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی....................................... 34

3-10-2- مطالعات مدیریت دارو.................................................................................................................... 39

11-2- خلاصه................................................................................................................................................. 40

 

فصلسوم: روشپژوهش

1- 3- مقدمه................................................................................................................................................... 45

2-3-طرح پژوهش........................................................................................................................................... 45

3-3- جامعه آماری.......................................................................................................................................... 45

4-3- حجم نمونه و روشنمونهگيري............................................................................................................ 46

5-3- ابزارهای پژوهش.................................................................................................................................... 46

1- 5-3- پرسشنامةويژگيهايجمعيتشناختي........................................................................................... 46

2-5-3- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف) ..................................................................................................... 47

3-5-3- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو).......................................................................................................... 47

4-5-3-آزمون یادداری – دیداری بنتون..................................................................... 48

5-5-3-آزمون هوش کلامی وکسلر.............................................................................. 49

6-5-3- چکلیستاستانداردشدهمصاحبه روانپزشکیبراساسDSM-IV.............................................. 49

6-3- روش اجرا و گردآوری داده ها................................................................................................................ 50

1-6-3- آزمون حافظه کاری........................................................................................................................... 50

2- 6-3- آزمون حافظه کلامی........................................................................................................................ 51

3- 6- 3- آزمون حافظه دیداری..................................................................................................................... 51

4-6-3-آزمون توجه........................................................................................................................................ 52

7- 3- روش تجزیه تحلیل داده ها.................................................................................................................. 53

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4- مقدمه......................................................................................................................................................... 55

1-4-یافته های توصیفی.................................................................................................................................. 55

2-4- یافته های استنباطی.............................................................................................................................. 57

3-4- خلاصه................................................................................................................................................... 64

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- تبیین یافته های پژوهش....................................................................................................................... 66

2-5- محدودیت های پژوهش......................................................................................................................... 72

3-5- پیشنهادهای پژوهش............................................................................................................................. 73

منابع

منابع فارسی..................................................................................................................................................... 74

منابع انگلیسی.................................................................................................................................................. 76

 

 

فهرست جدول ها

---------------------------------------------------

1-4 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروهها..................................................................... 56

2-4- فراوانی افراد سوءمصرف کننده مواد به تفکیک نوع آخرین ماده مصرفی درگروههای درمان...................... 57

3-4-آماره های سن،هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه.................................................... 57

4-4- جدول میانگین و انحراف استاندارد گروههای درمان متادون و بوپرنورفین بر حسب دوز........................... 59

5-4- اثرات بین آزمودنی ها در مبحث تفاوت گروههای درمان............................................................................ 62

 

 

پیوست ها

---------------------------------------------------

آزمون حافظه کاری وکسلر..................................................................................................................................... 83

آزمون حافظه کلامی وکسلر................................................................................................................................... 83

آزمون یادداری- دیداری بنتون.............................................................................................................................. 84

چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................... 88


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 199

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.