تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 583
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331438

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر


پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان  بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گيري در اين پژوهش، نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي است. 3پرسش‌نامه‌ این پژوهش شامل: پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی والرند برای دانش‌آموزان و پرسش‌نامه‌های هوش معنوی عبداله‌زاده و رضایت زناشویی انریچ برای مادران می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(شامل: فراوانی، میانگین ، واریانس و رسم نمودارها) و آمار استنباطی(شامل: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بين نمرات انگیزش درونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد اما بین انگیزش‌بیرونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. از طرفی نتایج نشان مي‌دهد كه بين نمرات انگیزش‌درونی و انگیزش بیرونی دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد.

واژگان کلیدی: انگیزش تحصیلی، هوش معنوی، رضایت زناشویی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..............................1

فصل اول کلیات پژوهش...................................... 2

1-1- مقدمه..................................... 3

1-2- بیان مساله........................................ 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................... 8

1-4- هدف پژوهش...................................... 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش......................................... 9

1-6- سوال پژوهش............................... 9

1-7- تعاریف مفهومی....................................... 9

1-8- تعاریف عملیاتی...................................................... 10

فصل دوم پیشینه پژوهش....................................... 12

مقدمه..................................................... 13

2-1- انگیزش تحصیلی........................................ 13

2-1-1- مبانی نظری انگیزش......................................... 15

2-1-2-مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی.......................................................... 23

2-2- هوش معنوی :.........................................30

2-2-1مبانی نظری هوش معنوی............................................. 32

2-3- رضایت زناشویی............................................................ 46

2-3-1- مبانی نظری رضایت زناشویی................................................... 48

2-4-پیشینه پژوهش.............................. 68

پیشینه پژوهشدر خارج از کشور................................................ 71

فصل سوم روش شناسی پژوهش................................ 73

مقدمه........................................ 84

3-1- روش پژوهش.............................. 84

3-2- جامعه آماری..................................... 84

3- 3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.............................................. 84

3-4- ابزارهای اندازه‌گیری و اعتبار و روایی آن‌ها...............................86

3-4-1- مقیاس انگیزش تحصیلی(AMS)................................................86

3-4-2- پرسش‌نامه هوش معنوی...................................... 88

3-4-3-پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ. ..................................89

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها..........................................94

فصل چهارم یافته های پژوهش..................................... 95

مقدمه............................................... 96

4-1 : داده‌های توصیفی.......................................... 96

4-2 : تحليل داده‌ها....................................102

فصل پنجم نتیجه گیری....................................... 108

مقدمه............................. 109

5-1 بحث در چهار چوب فرضیه پژوهش................................... 110

5-2 محدودیت پژوهش...................................... 112

5 -3پيشنهادهای پژوهش........................................... 112

منابع................................................... 114

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1 ضرایب اعتبار پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی در پژوهش حاضر................................ 88

جدول 4-1: شاخص‌هاي توصيفی انگیزش تحصیلی، هوش معنوی و رضایت زناشویی.................................... 97

جدول 4-2 : ماتریس همبستگي انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان و هوش معنوی مادران...................................... 102

جدول 4-3 : ماتریس همبستگي انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان و رضایت زناشوئی مادران..................................... 103

جدول 4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران.......................................... 104

جدول 4-5: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش‌بینی انگیزش بیرونی دانش‌آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران............................... 105

جدول 4-6: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش‌بینی بی انگیزشی دانش‌آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران.......................... 106

جدول 4-7: خلاصه نتایج پژوهش............................................. 107

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمرات انگیزش درونی...................... 98

نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمرات انگیزش بیرونی........................................... 99

نمودار 4-3: توزیع فراوانی نمرات بی انگیزشی................................................ 100

نمودار 4-4: توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشوئی............................ 101

نمودار 4-5: توزیع فراوانی نمرات هوش معنوی............................................. 102


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 358

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.