تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 626
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331481

تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان ....


تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان ....

چکیده:

هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌هاي سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان .... مي‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسظه پسر شهرستان .... که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند که ازمیان آنها تعداد 60 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند سپس برای گروه آزمایش برنامه آموزش مشاوره تحصیلی در قالب 10جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌هاي انگیزش تحصیلی هارتر، هویت فردی بردبار و سلامت عمومي‌گلدبرگ و همچنین، برای تحلیل دادها از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس یک راهه آنکوا استفاده شد که سطح معنی داری برای فرضیه‌ها 05/0 α= در نظر گرفته شد.و از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان تأثير مثبت دارد.

نتیجه:پس محقق با استناد به یافته‌هاي بدست آمده از پژوهش فوق معتقد است برای استفاده بهینه از کلیه سرمایه گذاری‌هاي مادی و معنوی صورت پذیرفته در آموزش و پرورش مي‌بایستی از مشاوران تحصیل کرده در مدارس بهره جست تا موجبات رشد تحصیلی از این رهگذر فراهم آید.

کلمات کلیدی: مشاوره تحصیلی، انگیزش تحصیلی، بهداشت روان، هویت فردی، آموزش و پرورa

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف کاربردی. 7

1-5- فرضیات تحقیق. 7

1-6- تعاریف مفهومي‌و عملیاتی متغیرها8

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه11

2-2- انگیزش تحصیلی. 13

2-3- الگوهاي انگيزشي. 14

2-4- نظریات یادگیری. 17

2-5- نظریه‌های رفتاری. 17

2-6- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک.. 18

2-7- نظریه کوشش و خطا18

2-8- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر. 19

2-9- نظریه‌های شناختی. 20

2-10- نظریه یادگیری گشتالت.. 20

2-11- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی. 21

2-12- نظریه اجتماعي- شناختي. 21

2-13- مفهوم هويت يادگيري. 22

2-14- نظریه هویت ریچارد جنکینز. 23

2-15- مفهوم بهداشت روانی. 28

2-16- عوامل مؤثر بر سلامت روان. 32

2-17- نظریات سلامت روان. 33

2-18- مفهوم مشاوره تحصیلی. 36

2-19- پیشینه تحقیق. 47

2-19-1- پیشینه داخلی تحقیق. 47

2-19-2- پیشینه خارجی تحقیق. 49

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه51

3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه51

3-3- طرح تحقیق. 52

3-4- ابزارهای پژوهش... 52

3-5-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر:52

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه52

3-7- پرسشنامه سلامت عمومي‌گلد برگ.. 53

3-8- اعتبار و روایی. 55

3-9- پرسشنامه هويت فردي بردبار55

 

3-10- روش اجرا56

3-11- روش تحلیل داده ها57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 يافته هاي توصيفي. 59

4-2- یافته‌هاي فرضیات پژوهش... 60

4-3- تحلیل داده ها61

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري. 66

5-2- محدوديت‌هاي پژوهش... 71

5-3- پيشنهادات.. 71

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی. 71

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی. 72

منابع و مآخذ. 73

پيوست.. 77

چكيده انگليسي. 86

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 طرح تحقیق. 52

جدول4ـ1: ميانگين و انحراف معيار نمره انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی گروه هاي آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون. 59

جدول4ـ2: آزمون لوین جهت پیش فرض تساوی واریانس‌هاي نمره‌هاي متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش و گواه60

جدول4ـ3: نتايج تحليل کوواريانس چند متغيری(مانکوا)بر روی ميانگين نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان .... گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 61

جدول4ـ4: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان .... گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 62

جدول4ـ5: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان .... گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 63

جدول4ـ6: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان .... گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 64

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات انگیزش تحصیلی گروههای آزمایش وگواه70

نمودار4-2 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات هویت فردی گروههای آزمایش وگواه71

نمودار4-3 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات بهداشت روانی گروههای آزمایش وگواه72


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 410

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.