تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 392
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482991

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان


اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، مادران 34 کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه، به صورت در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ازمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه ازمایش به مدت 8 جلسه تحت اموزش برنامه گروهی مدیریت رفتار کودکان قرار گرفت. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. همچنین برنامه آموزشی منجر به کاهش نشانگان بیش‌فعالی – کمبود توجه شده است. در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه موثر است. لذا پیشنهاد می‌گردد درمانگران از این روش برای کمک به مادران این گروه کودکان استفاده نمایند.

کلید واژه: آموزش مدیریت رفتار کودکان، سلامت روان، اختلال کمبود توجه، بیش‌فعالی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 3

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

اهداف پژوهش... 8

اهداف کلی پژوهش... 8

اهداف جزیی پژوهش... 9

فرضیههای تحقیق. 9

فرضیه اصلی پژوهش... 9

فرضیههای جانبی.. 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 9

تعاریف نظری.. 9

تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم:مبانی نظری و پژوهش

مقدمه. 12

مبانی نظری.. 12

بخش اول: سلامت روانی.. 12

جنبه‌هاي سلامت عمومی.. 16

اهداف بهداشت رواني:17

مفهوم سلامت روان در مكاتب روانشناسي.. 18

مفهوم بهداشت رواني در قرآن. 19

دیدگاههای مربوط به سلامت روان. 20

الف) رویکرد انسانگرایی.. 20

1- دیدگاه مازلو :20

2- دیدگاه آدلر :21

3- دیدگاه اریک اریکسون :21

4- دیدگاه کارن هورنای :22

5- دیدگاه اریک برن :23

6- دیدگاه هری استاک سالیوان :23

7- دیدگاه اریک فروم :24

7- دیدگاه کنراد لورنز :25

8- دیدگاه مک دوگال :26

9- دیدگاه اسکینر :27

ب) رویکرد روانکاوی :27

1- دیدگاه فروید :27

2- دیدگاه یونگ :28

3- دیدگاه صفات موری :29

4- دیدگاه انسانگرایانه :30

بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی.. 31

تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)33

همه‌گیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)34

تشخیص کودکان دارای اختلال ADHD.. 35

انواع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی.. 37

سبب شناسی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD.. 38

توانایی های هوشی کوکان ADHD.. 38

مشکلات اجتماعی کودکان ADHD.. 39

سیر و پیش آگاهی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD.. 40

درمان اختلال کمبود توجه – بیش فعالی.. 40

ادبیات پژوهش... 42

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 42

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 44

جمعبندی.. 50

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه:53

روش پژوهش... 53

جامعه آماری:53

نمونه و روش نمونهگیری.. 53

ابزارهای پژوهش... 54

شیوهی اجرا55

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

ملاحظات اخلاقی:56

فصل چهارم:یافته‌های پژوهش

مقدمه. 59

بخش اول تحلیل اطلاعات توصیفی.. 59

توزيع گروههاي مورد مطالعه بر حسب گروه59

میانگین و انحراف استاندارد نمرات سلامت روان و مولفهها59

میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشانگان بیشفعالی- کمبود توجه و مولفهها61

بخش دوم: یافته‌های مربوط به فرضیههای پژوهش... 62

فرضيه اول پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران تأثير معنی‌داری دارد.62

فرضيه دوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی کودکان تأثير معنی‌داری دارد.62

فرضیه سوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) مادران تأثیر دارد.63

فرضیه چهارم پژوهش:آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (بی‌توجهی، بیش‌فعالی و تکانشگری) کودکان تأثیر دارد.64

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه. 67

خلاصه پژوهش... 67

بحث و نتیجه‌گیری.. 67

محدودیتهای پژوهش... 73

پیشنهادهای کاربردی.. 73

پیشنهادهای پژوهشی.. 74

منابع و مأخذ.. 75

پیوست... 86

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR. 35

جدول 3-1. طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل. 53

جدول 3-2- ساختار جلسات آموزش مادران. 56

جدول 4-1- توزيع فراواني و درصد افراد مورد مطالعه بر حسب گروه59

جدول 4-2 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون سلامت روان و ابعاد آن در دو گروه60

جدول 4-3 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون نشانگان بیشفعالی و مولفههاي آن در دو گروه61

جدول 4-4. نتايج تحليل کواريانس تاثير عضويت گروهي بر ميزان نمرات سلامت روان مادران. 62

جدول 4-5. نتايج تحليل کواريانس تاثير عضويت گروهي بر ميزان نمرات نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی 62

جدول 4-6. نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای سلامت عمومی مادران. 63

جدول 4-7. نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خردهمقیاسهای بیشفعالی-کمبود توجه. 64

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1138

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.