تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 423
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331278

بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر ....


بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر ....

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهایشغلیبرعملکردمعلمانزنمقطع متوسطه دوم تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در این پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشكيل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته که دارای 3 بعد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی می باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات تمام مولفه های فشارهای شغلی معلمان بیشتر از حد متوسط می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.......................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلّیّات پژوهش

مقدمه............................................................................................................................................ 3

بیان مسئله...................................................................................................................................... 4

اهميتو ضرروت پژوهش.............................................................................................................. 5

اهداف پژوهش............................................................................................................................... 6

الف) اهداف کلی............................................................................................................................ 6

ب) اهداف ویژه............................................................................................................................. 7

سوالات پژوهش............................................................................................................................. 7

تعاریف مفاهیم واصطلاحات............................................................................................................ 7

الف- تعاریف نظری....................................................................................................................... 7

ب- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................... 8

 

فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................................... 10

1- مباني نظري پژوهش................................................................................................................ 11

شغل........................................................................................................................................... 11

شرایط احراز شغل........................................................................................................................ 11

فرایندهای شرایط احراز شغل......................................................................................................... 11

شغل معلمی در کلام امام خميني (ره)............................................................................................. 12

شغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبري:....................................................................................... 12

ملاک های انتخاب شغل................................................................................................................ 12

استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل............................................................................................... 13

بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل........................................................................... 14

فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل..................................................................... 14

عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل........................................................................ 14

جایگاه اجتماعی به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل........................................................................ 15

استرس شغلی.............................................................................................................................. 15

عامل تنش شغلي.......................................................................................................................... 16

راهکارهای سازمان جهت پیش گیری از فشارها و استرسهای شغلی.................................................... 17

عوامل ایجاد کننده تعارض و فشارهای روانی معلمان........................................................................ 17

تعارض خواست – خواست........................................................................................................... 17

تعارض خواست – ناخواست......................................................................................................... 18

تعارض ناخواست- ناخواست........................................................................................................ 18

عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی دربین معلمان.................................................................... 18

خط مشی های سازمانی................................................................................................................. 19

ساختار سازمانی........................................................................................................................... 19

شرایط فیزیکی سازمان.................................................................................................................. 19

فرایندهای سازمانی....................................................................................................................... 20

استرس و عملكرد كاري کارکنان و معلمان....................................................................................... 20

کاهش استرس شغلی کارکنان و معلمان........................................................................................... 21

پیشگیری از استرس شغلی............................................................................................................. 22

مراحل پیشگیری از استرس............................................................................................................ 22

مهارت­هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان................................................................ 23

فشار روانی.................................................................................................................................. 24

تغییرات اصلی زندگی فشارزا......................................................................................................... 25

حوادث محیطی فشارزا.................................................................................................................. 25

فشار روانی آسیب رسان................................................................................................................ 25

نشانه های فشار روانی................................................................................................................... 26

چگونگی کاهش سطح فشار روانی در بین معلمان............................................................................ 28

عوامل و پیامدهای تاثیرگذار برفرایندهای فشار شغلی........................................................................ 28

2- پيشينه تحقيق.......................................................................................................................... 31

الف) پژوهش های انجام شده در داخل كشور................................................................................. 31

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از كشور.............................................................................. 32

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 34

 

فصل سوم: روش شناسي پژ‍وهش

مقدمه.......................................................................................................................................... 37

نوع پژوهش................................................................................................................................. 37

جامعه آماري................................................................................................................................ 37

نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................. 37

ابزار پژوهش................................................................................................................................ 38

روایی و پایایی............................................................................................................................. 38

روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش.......................................................................................... 39

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.......................................................................................................................................... 41

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا............................................................................................ 42

ب) تجزیه و تحلیل استنباطي داده هـا............................................................................................. 46

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

جمع بندي................................................................................................................................... 51

يافته هاي پژوهش........................................................................................................................ 52

نتايج توصيفي داده ها.................................................................................................................... 52

بحث و تفسير داده ها.................................................................................................................... 54

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 55

محدوديت ها............................................................................................................................... 56

الف) محدوديت در قلمروپژوهش.................................................................................................. 56

ب) محدوديت هاي اجرايي........................................................................................................... 56

پيشنهادها..................................................................................................................................... 56

الف) پيشنهادهای مبتني بر يافته هاي پژوهش................................................................................... 56

ب) پيشنهادات براي پژوهشگران آتي.............................................................................................. 57

 

منابع

الف) منابع فارسي......................................................................................................................... 59

ب) منابع انگليسي........................................................................................................................ 61

 

پیوست­ها

پيوست1: پرسشنامه....................................................................................................................... 63

پیوست2: جداول مربوط به spss................................................................................................... 65

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی.................................................................................... 67

چكيده انگليسي............................................................................................................................ 68

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها39

جدول (4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها42

جدول (4-2)توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها43

جدول (4-3) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 44

ﺟﺪول (4-4): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 45

جدول (4-6) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهای شغلی در بین معلمان زن. 46

جدول (4-7) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهای شغلی معلمان زن. 47

جدول (4-8) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلی معلمان. 48

جدول (4-9) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلی معلمان. 49

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) منحني استرس و عملكرد. 21

نمودار(4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها42

نمودار(4-2) توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها43

نمودار(4-3) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 44


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 325

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.