تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332522

بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ....


بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب  در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ....

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... انجام گرفته است. روش پژوهش همبستگی است. روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای است. حجم نمونه این پژوهش 290 نفراست که از بین دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شده اند. ابزاراندازه گیری این پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(58سؤالی)، پرسشنامه خلاقیت عابدی(1362)، و پرسشنامه محقق ساخته تعصب بود. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون MANOVA، آزمون t تک گروهی وهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عزت نفس وتعصب رابطه معنادار وجود دارد. بین خلاقیت وتعصب رابطه معنادار وجود دارد اما همبستگی میان دو متغیر منفی است. بین عزت نفس وخلاقیت نیز رابطه معنادار وجود دارد. خلاقیت و عزت نفس پیش بینی کننده تعصب در دانشجویان می باشند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :‌.........................................1

فصل اول(کلیات پژوهش).................................................2

1-1 مقدمه. ............................................3

1-2 بیان مساله..................................... 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................... 8

1-4 اهداف پژوهش..................................................... 10

1-5 فرضيه های پژوهش........................................... 11

1-6 متغیرهای پژوهش:............................................... 11

1-7 تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها ...................................................12

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش) ...............................................14

2-1 مقدمه.................................................................... 15

2-2 پیشینه پژوهش ....................................................................................................................15

2-2-1 تعصب.................................................... 15

2-2-2 عزت نفس....................................................... 28

2-2-3 خلاقیت.......................................................... 37

2-3 رابطه متغیرهای پژوهش........................................................................................................47

2-4 پیشینه پژوهش های انجام شده............................................................54

فصل سوم(روش پژوهش)...................................................... 66

3-1 مقدمه. ............................................67

3-2 روش پژوهش......................................................... 67

3-3 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری پژوهش........................................................ 68

3-4 روش جمع آوری اطلاعات...................................................... 69

3-5 ابزار اندازه گیری پژوهش...................................................... 70

3-6 روش کار ............................................................................................................................78

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..........................................................................................78

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها).............................................79

4-1 مقدمه................................................................. 80

4-2 اطلاعات جمعیت شناختی...................................................... 80

4-3 یافته های توصیفی................................................. 86

4-4 یافته های مربوط به فرضیه ها .................................................88

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری) ...............................................95

5-1 مقدمه................................................... 96

5-2 نتایج پژوهش: بررسی فرضیه ها .........................................................97

5-3 بحث و نتیجه گیری کلی................................................. 110

5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش................................................... 111

5-5 پیشنهادهای پژوهش............................................................ 111

5-6 مروری بر مطالب................................................................ 112

فهرست منابع.......................................................... 114

منابع فارسی......................................................... 114

منابع لاتین............................................................ 119

ضمائم........................................................................................................................................122

 

 

فهرست جداول

جدول4-1 :فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن............................................ .80

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت......................................82

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات.........................84

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش....................................................... 86

جدول 4-5: نتایج همبستگی متغیرهای عزت نفس و تعصب..................................................... 88

جدول 4-6: اثر و ارتباط متغیرهای عزت نفس و تعصب ................................................89

جدول 4-7: ضرایب رگرسیونی متغیرهای عزت نفس با تعصب .................................................89

جدول 4-8: نتایج همبستگی متغیرهای خلاقیت و تعصب............................................. 90

جدول 4-9: اثر و ارتباط متغیرهای خلاقیت و تعصب................................................. 90

جدول 4-10: ضرایب رگرسیونی متغیرهای خلاقیت و تعصب .....................................................91

جدول4-11: نتایج همبستگی متغیرهای خلاقیت وعزت نفس............................................... 91

جدول 4-12 : اثر و رابطه متغیرهای خلاقیت و عزت نفس................................................ 92

جدول4-13:ضرایب رگرسیونی متغیرهای خلاقیت و عزت نفس.......................................................... 92

جدول 4-14: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری و واریانس متغیرهای پژوهش ...................93

جدول4-15: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش.................................................................93

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن.............................................................................81

نمودار 4-2: درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن...................................................................82

نمودار 4-3: فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت .....................................................................83

نمودار 4-4: درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت............................................................84

نمودار4-5: فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات .........................................................85

نمودار4-6: درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات................................................86

نمودار4-7: مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش...............................................................................87

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 408

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.