تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 473
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331328

بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر


بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد دره شهر

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکناندانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی وازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 9

1-4- اهداف پژوهش... 12

1-4-1- اهدف کلی.. 12

1-4-2- اهداف جزیی.. 12

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق. 13

1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی.. 13

1-6-1- سبك زندگي.. 13

1-6-2- هويت اجتماعی.. 14

1-6-3- ادراك خدا14

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- ادبیات تحقیق. 16

2-1-1- سبک زندگی.. 16

2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی.. 20

2-1-3 - ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی.. 23

2-2- ادراک از خدا25

2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان. 26

2-2-2 - ادراک در لغت.. 26

2-2-3- رابطه علم وادراک.. 26

2-2-4- ادراک امور حسی.. 26

2-2-5- ادراک به معنای رویت.. 26

2-2-6- مدرک بودن خداوند. 27

2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟. 27

2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه. 28

2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران. 30

2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا34

2-3- هویت.. 37

2-3-1- واژه هویت.. 37

2-3-2- هویت در نگاه دیگران. 38

2-3-3- هویت ونوجوانی.. 39

2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )41

2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت :44

2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی.. 47

2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 49

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه. 53

3-2- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه ي آماري54

3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري.. 54

3-5- نحوه اجرای پرسشنامه. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:55

3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq. 55

3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)56

3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا56

3-7- روش تحلیل آماری :58

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 60

4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها60

4-3- توصیف داده ها60

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق. 65

4-5- فرضیات تحقیق. 65

4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق. 74

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 78

5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش... 82

5-3- راهکارهای پیشنهادی.. 83

5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق. 84

منابع و مآخذ. 85

پيوست‌ها92

چكيده انگليسي.. 101

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون. 57

جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا58

جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات.. 60

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان. 61

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی.. 62

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق. 64

جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا65

جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت.. 67

جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا70

جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا73

جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت.. 75

جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا76


 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 61

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان. 63

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق. 64

نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا66

نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت.. 69

نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا72

نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا73


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 567

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.