تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 458
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331313

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا


بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

چکیده

حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا است.جامعه آماری شامل کودکان 7 تا 10 ساله درخودمانده با عملکرد بالا که در سال 1393 به فرهنگسراهای بهجت آباد و امیرآباد تهران مراجعه کرده اند. ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده­ها می­باشد که از طریق مشاهده­ی دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارت­های ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آنها دچار نقص می­باشند و در پژوهش­های شارلوپ، والش در سال 1986 و کانر در سال 1943 به آنها پرداخته شده است( شارلوپ، 1986؛ ترجمه ناینیان، 1388) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف می­کند و از طریق مشاهده دقیق و علمی به ثبت هر یک از آنها می­پردازد.

بررسی­ها در این پژوهش نشان می­دهد که فراوانی رفتارهای هدف بعد از اتمام این برنامه مداخله، افزایش داشته است که این نشان دهنده­ی موثر بودن این برنامه مداخله می­باشد. با استناد به این پژوهش می­توان به این نتیجه کلی دست یافت که بازی درمانی شناختی-رفتاری می­تواند بر افزایش مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا موثر باشد.

کلید واژه ها: بازی درمانی، مهارت­های ارتباطی، کودکان درخودمانده.

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اولچارچوب پژوهش... 1

1-1-مقدمه و بیان مسئله..2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش.5

1-3-هدف پژوهش..6

1-4-سوال تحقیق.. 6

1-5-تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش…. 6

1-5-1- تعاریف نظری.. 6

مهارتهای ارتباطی:6

اختلال درخودماندگی:6

بازیدرمانی شناختی-رفتاری:7

1-5-2- تعاریف عملیاتی.. 7

مهارتهای ارتباطی:7

کودک درخودمانده با عملکرد بالا:7

1-6-متغیرها. 7

فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش... 8

2-1- اتیسم. 9

2-1-1- ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی.. 9

2-2- مهارتهای اجتماعی:9

2-2-1- انواع مهارتهای اجتماعی.. 11

2-2-2- نقص مهارتهای اجتماعی:11

2-3- هیجان های بنیادی:14

2-3-1- شادی:14

2-3-2- غم:15

2-3-3- تعجب:15

2-3-4- نفرت:15

2-3-5- خشم:15

2-3-6- ترس:16

2-4- نقایص زبانی:16

2-5- رفتار کلیشه ای.. 17

2-6- سبب شناسی.. 20

2-6-1- عوامل ژنتیکی.. 20

2-6-2- عوامل محیطی.. 21

2-6-3- عوامل روانی.. 22

2-6-4- عوامل عصب شناختی.. 23

2-6-5- عوامل شناختی.. 24

2-7- روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده. 26

2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری.. 27

2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی.. 28

2-7-3- سیستم مبادله تصویر. 28

2-7-4- داستانهای اجتماعی.. 28

2-8- مداخلات تکمیلی.. 30

2-8-1- مداخلات غذایی.. 30

2-8-2- روش دی.آی.آر. 31

2-8-3- برنامهسان رایز. 31

2-8-4- روش یکپاچگی حسی.. 32

2-9- بازی درمانی:32

2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی:35

2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی.. 38

2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی.. 39

رویکرد روان تحلیل گری.. 39

تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین.. 40

کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید. 41

رویکرد ارتباطی.. 43

درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین.. 43

رویکردهای ساختارمند. 44

2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری.. 45

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری.. 50

فصل سومروش پژوهش... 52

3-1- مقدمه:53

3-2- طرح تحقیق:53

3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان:53

3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها:54

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها:54

3-6- برگه ثبت داده ها:55

3-7- برنامهی درمانی:55

3-8- شرح حال کودکان:55

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها57

4-1- مقدمه:58

4-2- آزمودنی اول:59

4-3- آزمودنی دوم:62

4-4- آزمودنی سوم. 65

فصل پنجمبحث و نتیجه گیری.. 69

5-1- مقدمه:70

5-2- محدودیت های پژوهش... 72

5-3- پیشنهادات:73

منابع فارسی.. 74

منابع لاتین.. 77

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1- فراوانی رفتارهای هدف قبل از مداخله ( خط پایه سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) ............................................................................................................................................. ………59

جدول 4-2- قراوانی رفتارها هدف بعد از برنامه مداخله ( ارزیابی سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) …60

جدول 4-3- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله (خط پایه سه مرحله­ای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 62

جدول 4-4 فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحله­ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) 63

جدول 4-5- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله،خط پایه سه مرحله­ای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 65

جدول 4-6- فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحله­ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 66

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از مداخله( مراحل خط پایه) و بعد از مداخله (مراحل ارزیابی) ... …..……61

نمودار 4-2- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله (مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی) …64

نمودار 4-3- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله ( مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی ) 67

نمودار4-4 مقایسه فراوانی رفتارهای هدف قبل و بعد از برنامه مداخله بین سه آزمودنی............................................ 68


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 545

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.