تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 467
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331322

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....


بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان .... در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0 p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0 p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، مشکلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................................................................ ل

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 1

1-2- بیان مسئله............................................................................................................................................................... 1

1-3- اهمیت و ضرورت...................................................................................................................................................... 5

1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................... 7

1-5- فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................. 7

1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات ................................................................................................................. 8

1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات.................................................................................................................. 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 9

2-2- هوش هیجانی............................................................................................................................................................ 10

2-2-1-سیرتاریخی هوش هیجانی........................................................................................................................................ 11

2-2-2-مفهوم هوش هیجانی............................................................................................................................................... 13

2-2-3- ویژگی های هوش هیجانی......................................................................................................................................... 18

2-2-3-1- آگاهی از هیجان های خود.................................................................................................................................... 18

2-2-3-2-.بیان هیجان ها...................................................................................................................................................... 19

2-2-3-3- آگاهی از هیجان های دیگران............................................................................................................................... 19

2-2-3-4- مدیریت هیجان هاست........................................................................................................................................ 20

2-2-4- چگونگی تقویت هوش هیجانی در فرزندان.................................................................................................................. 20

2-2-5- نقش هوش هیجانی در یادگیری دانش آموزان............................................................................................................... 21

2-2-6- نقش معلم در یادگیری دانش آموزان......................................................................................................................... 22

2-2-7- پیشنهاداتی برای دبیران در راستای اثربخش بودن در رابطه با هوش هیجانی...................................................................... 22

2-3- سیرتاریخی علوم تجربی............................................................................................................................................ 24

2-4- عملکردتحصیلی.................................................................................................................................................... 30

2-4-1-مفهوم عملکرد تحصیلی........................................................................................................................................ 31

2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی........................................................................................................................... 31

2-4-3- شاخص های شکست تحصیلی.................................................................................................................................. 35

2-4-4-عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................................. 36

2-4-5-عمده ترین دلایل افت تحصیلی................................................................................................................................. 38

2-5- مروری بر تحقیقات داخلی وخارجی.............................................................................................................................. 38

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 40

3-2- روش پژوهش........................................................................................................................................................... 41

3-3- جامعه آماری،نمونه و شیوه نمونه گیری.................................................................................................................. 41

3-4- ابزارهای پژوهش...................................................................................................................................................... 41

3-5- روش اجرا................................................................................................................................................................. 42

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................................................ 42

3-7- ملاحظات اخلاقی پژوهش.......................................................................................................................................... 42

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 44

4-2- قسمت اول: جداول فراوانی و شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش............................................................................. 44

4-3- قسمت دوم: یافته های مربوط به همبستگی‌های ساده.................................................................................................... 48

4-4- بخش سوم: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش (تحلیل رگرسیون)........................................................................ 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 51

5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه‌های تحقیق................................................................................................................ 52

5-3- محدودیت‌های پژوهش........................................................................................................................................... 54

5-4- پیشنهادات.............................................................................................................................................................. 54

5-4-1- پیشنهادات کاربردی............................................................................................................................................. 55

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................................................. 55

فهرست منابع......................................................................................................................................................................... 56

پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 59

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول(4-1) فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب شغل پدر و مادر.................................................................. 45

جدول (4-2) وضعيت گروه نمونه پژوهش برحسب تحصيلات پدر و مادر................................................................................ 46

جدول (4-3) شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش............................................................................................. 47

جدول (4-4) ماتریس همبستگی بین هوش هیجانی و مولفه هابا پیشرفت تحصیلی درس علوم............................................................ 48

جدول (4-5) ضریب همبستگی چندگانه بین مولفه های هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی علوم به شیوه گام به گام............................ 49

جدول (4-6) رگرسیون چندگانه (گام به گام) پیش بینی پیشرفت تحصیلی علوم از طریق مولفه های هوش هیجانی......................... 50

 

 

 

فهرست شکل ها

شكل(4-1)فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب شغل پدر و مادر.............................................................................................. 45

شكل(4-2) درصد فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب تحصیلات پدر و مادر......................................................................... 46


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 223

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.