تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 90
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333361

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن


تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت.این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران درسال 1390 تشکیل داده اند، که تعداد 300 نفر از این بیماران به عنوان نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری سطح تاب آوری نمونه ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس 0 تا 10 استفاده شد، همچنین مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. داده های جمع آوری شده از بیماران بوسیله شاخص های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون برای بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاب آوری و شدت درد در سطح معناداری کیفیت زندگی بیماران را پیش بینی میکند، اما مدت درد در هیچ سطحی نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی را در این افراد پیش بینی کند، از طرفی شدت درد رابطه معناداری با ابعاد اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی نداشت .نتایج این پژوهش نشان که تاب آوری و شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن دارند .

کلید واژه ها : کیفیت زندگی، تاب آوری، شدت درد، مدت درد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه .....................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله ............................................................................................................................................................................4

اهمیت وضرورت پژوهش ...................................................................................................................................................7

اهداف پژوهش .....................................................................................................................................................................8

فرضیه های پژوهش ...........................................................................................................................................................9

تعاریف متغیرها ...................................................................................................................................................................9

تعاریف نظری ......................................................................................................................................................................9

تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................................10

فصل دوم : مروری برادبیات و پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی ................................................................................................................................. 12

تاریخچه کیفیت زندگی ................................................................................................................................................12

تعریف کیفیت زندگی ....................................................................................................................................................15

ویژگیهای کیفیت زندگی ............................................................................................................................................ 21

کیفیت زندگی مربوط به سلامت .............................................................................................................................. 22

اندازه گیری کیفیت زندگی .......................................................................................................................................21

ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی ...................................................................................................................... 27

تاب آوری ..................................................................................................................................... 28

تاریخچه تاب آوری ..................................................................................................................................................... 29

تعریف تاب آوری ......................................................................................................................................................... 32

ضرورت تاب آوری ........................................................................................................................................................33

نشانه های تاب آوری ................................................................................................................................................. 35

خصوصیات تاب آوری ................................................................................................................................................. 37

ویژگیهای افراد تاب آور ...............................................................................................................................................39

تاب آوری روانشناختی ................................................................................................................................................41

درد ................................................................................................................................................42

تعریف درد ..................................................................................................................................................................... 42

تاثیر درد بر کیفیت زندگی ....................................................................................................................................... 46

مروری بر مطالعات پیشین ............................................................................................................49

فصل سوم : روش پژوهش

روش تحقیق ................................................................................................................................................................. 56

جامعه آماری ................................................................................................................................................................. 56

نمونه آماری و روش نمونه گیری ............................................................................................................................. 57

روش جمع آوری داده ها ........................................................................................................................................... 57

توصیف ابزارها ........................................................................................................................................................... 58

پرسشنامه تاب آوری ............................................................................................................................................... 58

روایی و اعتبار ............................................................................................................................................................ 58

پرسشنامه کیفیت زندگی ....................................................................................................................................... 58

روایی و اعتبار ............................................................................................................................................................ 59

روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................................ 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 61

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها .......................................................................................................................... 61

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ....................................................................................................................... 72

تحلیل رگرسیون ...................................................................................................................................................... 77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 88

بحث و نتیجه گیری .............................................................................................................................................. 94

محدودیت ................................................................................................................................................................ 96

پیشنهادات ............................................................................................................................................................... 97

پیشنهادات پژوهشی .............................................................................................................................................. 97

پیشنهادات کاربردی .............................................................................................................................................. 98

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار4-1)میانگین نمرات تاب آوری به تفکیک جنس و نوع بیماری ............................................................. 68

نمودار4-2)میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک جنس و نوع بیماری ..................................................... 69

نمودار4-3)میانگین نمرات طول مدت درد به تفکیک جنس و نوع بیماری ..................................................... 70

نمودار4-4)میانگین نمرات طول مدت درد به تفکیک جنس و نوع بیماری ..................................................... 71

نمودار4-5)همبستگی بین تاب آوری و کیفیت زندگی ......................................................................................... 72

نمودار4-6)همبستگی بین شدت درد و کیفیت زندگی ......................................................................................... 73

نمودار4-7)همبستگی بین مدت بیماری و کیفیت زندگی ................................................................................... 74

نمودار4-8)همبستگی بین تاب آوری و شدت درد ................................................................................................. 75

نمودار4-9) همبستگی بین تاب آوری و شدت درد...............................................................................................76

نمودار 4-10) پیش بینی کیفیت زندگی................................................................................................................. 77

نمودار 4-11) پیش بینی بعد جسمانی کیفیت زندگی ........................................................................................79

نمودار 4-12) پیش بینی بعد روانی کیفیت زندگی ............................................................................................81

نمودار 4-13) پیش بینی بعد اجتماعی کیفیت زندگی......................................................................................... 83

جدول 4-1) فراوانی نمونه ها بر اساس جنس، سن و تحصیلات ........................................................................ 61

جدول 4-2) فراوانی نمونه ها بر اساس جنس و نوع بیماری ............................................................................... 62

جدول 4-3) آمار توصیفی مربوط به متغیر های مستقل و وابسته ..................................................................... 63

جدول 4-4)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط به متغیر های مستقل به تفکیک جنس، سن ومیزان تحصیلات..............................................................................................................................................................64

جدول 4-5)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط متغیرهای وابسته به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات ........................................................................................................................................................................ 65

جدول 4-6)میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیر های مستقل به تفکیک نوع بیماری ..................... 66

جدول4-7)میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای وابسته به تفکیک نوع بیماری ......................... 67

جدول4-8)ضرایب رگرسیون برای کیفیت زندگی................................................................................................... 78

جدول4-9)ضرایب رگرسیون برای بعد جسمانی.......................................................................................................80

جدول4-10)ضرایب رگرسیون برای بعد روانی......................................................................................................... 82

جدول4-11)ضرایب رگرسیون برای بعد اجتماعی.................................................................................................. 84

جدول4-12)ضرایب رگرسیون برای بعد محیطی................................................................................................... 86


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 180

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.