تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 135
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348113

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل


بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه بود که با روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای 346 (173 نفر زن و 173 نفر مرد) انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1988)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (1376) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (1376) بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و همچنین نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله. 6

1-4 اهداف پژوهش... 8

1-4-1 هدف کلی:8

1-4-2 اهداف اختصاصی:...........................................................................................................8

1-5 فرضیه های پژوهش... 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 8

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 8

1-6 تعریف مفهومی متغیرها9

1-7-تعریف عملیاتی متغیرها10

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش... 11

2-1 کمال گرایی.. 12

2-1-1 تاریخچه کمال گرایی.. 12

2-1-2 تعاریف کمال گرایی.. 14

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. 15

2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی.. 15

2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی.. 17

2-1-3-2-1 نظریه فروید. 17

2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای.. 18

2-1-3-2-3 نظریه آدلر. 20

2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز. 21

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی.. 22

2-1-5تفاوت های افراد در کمال گرایی.. 27

2-2 رضایت زناشویی.. 28

2-2-1 تاریخچه رضایت زناشویی.. 28

2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی.. 28

2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. 31

2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی.. 31

2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی.. 32

2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. 32

2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری.. 33

2-2-3-2-3 نظریه های شناختی.. 34

2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی.. 35

2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی.. 36

2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. 38

2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين. 38

2-2-4-2طرز تفكر، عقايد و تمايلات.. 38

2-2-4-5عقايد مذهبي.. 38

2-2-4-6 اختلافات طبقاتي. 39

2-2-4-7 توافق و طرز فكر درباره امور جنسي.. 39

2-2-4-8 بيماري رواني در خانواده39

2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. 39

2-3 سرسختی.. 41

2-2-1 تاریخچه سرسختی.. 41

2-2-2 تعاریف سرسختی.. 42

2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی.. 43

2-2-3-1 ابعاد سرسختی.. 43

2-2-3-2 نظریه های سرسختی.. 44

2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. 44

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی.. 47

2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی.. 50

2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. 51

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی.. 52

2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف... 52

2-2-4-2 جایگاه مهار. 52

2-2-4-3 عزت نفس... 53

2-2-5 تفاوت های افراد در سرسختی.. 54

2-18-پیشینه پژوهش... 55

2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. 55

2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 55

2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. 55

2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی. 56

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. 57

2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 57

2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. 57

2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی. 58

فصل سوم: روش پژوهش... 59

روش پژوهش... 59

3-1-طرح پژوهش... 60

3-2-طبقه بندی متغیرها60

3-3-جامعه آماری پژوهش... 60

3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60

3-5-ابزار سنجش... 61

3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی. 61

3-5-2-پرسش نامه کمال گرایی اهواز. 62

3-5-3-پرسش نامه سرسختی.. 62

3-6-روش اجرا63

3-7-روش های آماری تحلیل داده ها63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها64

الف) یافته های توصیفی.. 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 72

5-2 بحث و تفسیر نتایج.. 74

5-3 محدودیت ها77

5-4-پیشنهادات.. 77

5-4-1-پیشنهاد های کاربردی.. 77

5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی.. 77

منابع. 78

Abstract86

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش... 65

جدول 4-2- برآوردها و مشخصات کلی مدل. 67

جدول 4-3- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلی 67

جدول 4-4- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی 68

جدول 4-5- ضرایبمعادلهپیش‌بینیسرسختیبااستفادهازکمالگرایی مثبت و منفی 69

جدول 4-6- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون رضایت زناشویی بر کمالگرایی مثبت و منفی 70

جدول 4-7- ضرایب معادله پیش‌بینی رضایت زناشویی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی 71


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 521

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.