تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 57
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332499

بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت¬های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه های جنسیتی


بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت¬های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه های جنسیتی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعدادبه 100 نفر پرسشنامه داده شد ترتیب پرسشنامه ها بدین شکل بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و آمونز (1990)، پرسشنامه کلیشه های جنسیتی ساندرا بم (1989)، پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور (1987)، پرسشنامه سبک اسناد پترسون، آبرامسون و سلیگمن، پرسشنامه دوسوگرایی کینگ و آمونز (1990)، و مقیاس تاکتیک تعارضی استروس (1981). طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون سلسله مراتبی بود. نتایج نشان داد پذيرش خشونت خانگي با بازداري هيجاني، سبک اسناد منفي و کليشه‌هاي زنانه رابطه مستقيم معنادار و با ابراز هيجان منفي، کليشه‌هاي مردانه و خنثي رابطه معکوس معنادار دارد. به نظر می رسد هرچه فرد از سبک اسناد مثبت و خوش بینانه تری برخوردار باشد از جرئت ورزی، فعالیت، مردم آمیزی، هیجانات مثبت و دلپذیری بیشتری برخوردار است و برعکس هرقدر سبک اسناد فرد به علت پیروی از کلیشه های زنانه و حفظ نقش های زنانه بدبینانه و منفی باشد شخص از اضطراب، ناامیدی بیشتری رنج می برد. بنابراین زنان با سبک اسناد منفی از جرات ورزی پایینی برخوردارند و با این ویژگی خود را از حمایت اجتماعی محروم می سازند چرا که خود را بیش از حد در مورد وقایع منفی سرزنش میکنند و به شدت دچار خود اسناد دهی منفی هستند و همین امر موجب گرفتار شدن آنها در چرخه خشونت خانگی و عدم دریافت حمایت ها توسط اجتماع و خانواده می شود.

واژگان کلیدی: خشونت خانگی، سبک های ابراز هیجان، سبک اسناد، کلیشه های جنسیتی.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ............................................................................................................................................................ 9

بیان مسئله ..................................................................................................................................................10

اهداف پژوهش ............................................................................................................................................20

فرضیه های پژوهش و سوالات ...............................................................................................................20

ضرورت انجام تحقیق ................................................................................................................................21

روش انجام تحقیق ................................................................................................................................... 26

جامعه آماری ............................................................................................................................................ 26

حجم نمونه و روش نمونه گیری ........................................................................................................... 26

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ......................................................................................................... 27

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................................................................. 33

فصل دوم

مقدمه ........................................................................................................................................................36

خشونت خانگی علیه زنان.........................................................................................................................38

دیدگاه های نظری خشونت .................................................................................................................. 47

نظریه پذیرش فرهنگی ......................................................................................................................... 48

نظریه اسناد (برای فرد پرخاشگر) ..................................................................................................... 52

سبک اسناد کنترل...................................................................................................................................54

فرض های اساسی نظریه اسناد .......................................................................................................... 59

نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان ........................................................................60

کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی................................................65

نظریه طرحواره های جنسیتی بم در رابطه با خشونت ................................................................ 77

قالب های فکری جنسیتی .................................................................................................................. 91

نظریه های و دیدگاه های مختلف در رابطه با جنسیت .............................................................. 93

سبک های ابراز هیجان ....................................................................................................................... 106

کلیشه های جنسیتی در ابراز هیجان .............................................................................................. 108

رابطه سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت خانگی علیه زنان............................112

 

فصل سوم

نوع مطالعه ........................................................................................................................................... 120

ابزارهای تحقیق......................................................................................................................................121

روش و محل اجرای تحقیق .............................................................................................................. 130

روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................... 131

فصل چهارم

یافته های توصیفی .............................................................................................................................. 133

یافته های استنباطی .......................................................................................................................... 136

فصل پنجم

فرضیه اول: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی خشونت خانگی علیه زنان................................146

فرضیه دوم : بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک اسناد کنترل....................................149

فرضیه سوم: بررسی رابطه کلیشه های جنسیتی و سبک ابراز هیجان ...................................150

فرضیه چهارم : بررسی رابطه سبک اسناد کنترل و خشونت خانگی علیه زنان.......................151

فرضیه پنجم بررسی رابطه سبک ابراز هیجان و خشونت علیه زنان.........................................152

سوال پژوهش........................................................................................................................................153

محدودیت ها ...................................................................................................................................... 156

پیشنهادات........................................................................................................................................... 156

منابع فارسی.................................................................................................................................... 160

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................167

پیوست ها.............................................................................................................................................170

چکیده لاتین.............................................................................................................................................188

 

فهرست جداول

جدول 1-4: توزيع سني نمونه مورد مطالعه ...................................................................................................................... 133

جدول 2-4: اطلاعات توصيفي مربوط به مدت ازدواج .................................................................................................... 133

جدول 3-4:توزيع گروه نمونه تحصيلات ......................................................................................................................... 133

جدول 4-4:توزيع گروه نمونه بر اساس وضعيت اشتغال ................................................................................................ 134

جدول 5-4:توزيع گروه نمونه بر اساس ميزان درآمد .................................................................................................... 134

جدول 6-4:اطلاعات توصيفي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه .................................................................................. 134

جدول 7-4:ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش ........................................................................................................ 136

جدول 8-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني پذيرش خشونت توسط نمرات سبک اسناد منفي ................................. 136

جدول 9-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني پذيرش خشونت توسط نمرات سبک‌هاي ابراز هيجان ........................ 137

جدول 10-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني پذيرش خشونت توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي .......................... 137

جدول 11-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني پذيرش خشونت توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي و ابراز هيجان و سبک اسناد.................................................................................................................................... 138

جدول 12-4: نتايج رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش بيني پذيرش خشونت............................................................... 139

جدول 13-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني پذيرش سبک اسناد منفي توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي............ 140

جدول 14-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني ابراز هيجان مثبت توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي ....................140

جدول 15-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني ابراز صميميت توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي.............................. 141

جدول 16-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني ابراز هيجان منفي توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي....................... 141

جدول 17-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني بازداري هيجاني توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي ...................... 142

جدول 18-4: تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش‌بيني کنترل پرخاشگري توسط کليشه‌هاي جنسيتي.............. 142

جدول 19-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني دوسوگرايي هيجان مثبت توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي ........ 143

جدول 20-4: تحليل رگرسيون براي پيش‌بيني دوسوگرايي کل توسط نمرات کليشه‌هاي جنسيتي ........................143


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 217

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.