تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 431
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331286

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر ....


بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر ....

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر .... بود به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر .... بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه­های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، اضطراب امتحان ساراسون (1975) و عملکرد تحصیلی فام تیلور (1990) استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفته است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از داده­ها در سطح آمار استنباطي از آزمون­­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد کهبین بعدهای رفتار مناسب اجتماعی و اطمینان به خود داشتن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بعدهای رفتار نامناسب اجتماعی، تکانشی عمل کردن با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین حسادت با عملکرد تحصیلی رابطه ای مشاهده نگردید. بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد،همچنین نتایج نشان دادمهارت­های اجتماعی به صورت مثبت و اضطراب امتحان به صورت منفی قادر به پیش­بینی عملکرد تحصیلی می­باشند.

کلیدواژه: مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................... 1

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه........................................................................................................................... 3

بيان مسئله..................................................................................................................... 4

اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 6

اهداف­ پژوهش............................................................................................................. 8

هدف­ کلی.................................................................................................................... 8

هدف­هاي جزئی............................................................................................................ 8

فرضیه­های پژوهش........................................................................................................ 8

تعريف واژه ها واصطلاحات .......................................................................................... 9

تعاريف نظري............................................................................................................... 9

تعاريف عمليات............................................................................................................ 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... 12

مبانی نظری عملکرد تحصیلی......................................................................................... 12

تعاریف عملکرد تحصیلی............................................................................................... 13

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی...................................................................................... 14

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی ....................................................................... 17

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی...................................................................................... 23

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی........................................................................................ 25

هدفهای اجتماعی شدن................................................................................................... 27

مولفه های مهارتهای اجتماعی......................................................................................... 28

عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی............................................................................ 29

مبانی نظری اضطراب امتحان........................................................................................... 30

علایم اضطراب............................................................................................................. 31

مدلها و نظریه های اضطراب امتحان................................................................................. 32

شیوع اضطراب امتحان.................................................................................................... 33

علایم و نشانه های اضطراب........................................................................................... 34

عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان............................................................................... 36

تکنیکهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان.................................................. 40

پیشینه پژوهش.............................................................................................................. 46

پژوهش­هاي داخلی........................................................................................................ 46

پژوهش­هاي خارجی...................................................................................................... 50

جمع­بندي..................................................................................................................... 52

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقيق................................................................................................................. 55

جامعه آماري و نمونه مورد بررسی................................................................................... 55

روش نمونه­گیری و نمونه آماری...................................................................................... 55

ابزار گردآوري داده ها و روايي و پايايي آنها..................................................................... 55

روش اجرای پژوهش..................................................................................................... 59

روش تجزيه و تحليل داده­ها........................................................................................... 59

ملاحظات اخلاقي.......................................................................................................... 59

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

يافته­هاي توصيفي ......................................................................................................... 61

يافته­هاي استنباطي.......................................................................................................... 62

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات

خلاصه پژوهش............................................................................................................. 66

تحليل يافته­هاي پژوهش................................................................................................. 67

محدوديت­هاي پژوهش.................................................................................................. 70

پيشنهادهاي کاربردي...................................................................................................... 71

پيشنهادهاي پژوهشي..................................................................................................... 71

منابع و مآخذ ................................................................................................................ 73

منابع فارسی ................................................................................................................. 73

منابع انگلیسی................................................................................................................ 80

پيوست ....................................................................................................................... 84

پيوست 1 ..................................................................................................................... 85

پيوست 2 ..................................................................................................................... 88

پيوست 3 ..................................................................................................................... 90

چکیده انگلیسی ............................................................................................................ 93

 

 

فهرست جدول­ها

جدول (1-2): ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان......................................................................... 23

جدول (2-2): مهمترین عوامل بیرونی و درونی تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی........................................... 24

جدول (1-4) شاخص­هاي آماري مهارتهای اجتماعی، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی............................................. 61

جدول (2-4) آزمون کاموگروف اسمیرنف........................................................................ 62

جدول (3-4) آزمون ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی با عملکرد تحصیلی....................................... 62

جدول (4-4) آزمون ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی...................................................... 63

جدول (5-4) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیش بینی عملکرد تحصیلی از روی مهارت­های اجتماعی و اضطراب امتحان.................................................................................................. 64


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 236

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.