تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 113
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332555

رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی


رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی بود.

روش: پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 302 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرگز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی کارور و شی یر؛ ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری؛ سبک دلبستگی هازان و شاور استفاده شد . از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی رابطه و میزان پیش بینی پذیری متغیرها استفاده شد.

یافته ها:بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی و سازش پذیری، با خوش بینی در بین دانشجویان رابطه مثبت و همسو وجود دارد. بین روان آزرده خویی و پذیرا بودن نسبت به تجربه و سبک دلبستگی دوسوگرا با خوش بینی در بین دانشجویان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.ویژگی های شخصیت وسبک های دلبستگی قادر به پیش بینی خوش بینی دانشجویان بودند.

نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در میزان خوش بینی دانشجویان نقش مهمی دارند.

کلید واژه ها: خوش بینی، برون گرایی ، روان رنجوری، سازش پذیری، پذیرا بودن نسبت به تجربه، وظیفه شناسی، ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا

 

فهرست مطالب

عنواناز صفحه ی تا صفحه ی

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه ........................................................................................ 2 تا 6

1-2 بیان مسأله .................................................................................. 7 تا 11

1-3 اهمیت پژوهش و انگیزه انتخاب آن............................................. 11 تا 14

1-4 هدف های پژوهش..................................................................... 15 تا 15

1-5 فرضیه های پژوهش..................................................................... 15 تا 16

1-6 تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرها و کلمه های کلیدی.......... 16 تا 21

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش

2-1 تاریخچه خوش بینی(متغیر ملاک) .............................................. 23 تا 27

2-2 دیدگاه های مرتبط با خوش بینی ................................................ 27 تا 35

2-3 پایه های عصب-زیست خوش بینی............................................... 35 تا 37

2-4 تاریخچه شخصیت (متغیر پیش بین) ............................................... 38 تا 45

2-5 دیدگاه های مرتبط با شخصیت ....................................................... 45 تا 66

2-6 اساس زیست شناختی برای نیرومندی های مرتبط با شخصیت ........... 66 تا 68

2-7 تاریخچه دلبستگی(متغیر پیش بین) .......... ....................................... 69 تا 70

2-8 مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی ................................................ 70 تا 76

2-9 ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان.......... 76 تا 79

2-10 مراحل دلبستگی ........................................................................ 80 تا 81

2-11 عواقب دلبستگی ضعیف .............................................................. 82 تا 83

2-12 نظریه های مرتبط با دلبستگی....................................................... 83 تا 88

2-13 . پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای پژوهش....................... 88 تا 93

فصل سوم: روش شناسی

3-1 روش تحقیق ............................................................................... 95 تا 95

3-2 جامعه ی آماری و نمونه و روش نمونه گیری............................... 96 تا 96

3-3 ابزارهای پژوهش .......................................................................... 96 تا 103

3-4 روش گردآوری اطلاعات ........................................................... 103 تا 103

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................... 103 تا 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه ...................................................................................... 106 تا 106

4-2 اطلاعات توصیفی نمونه آماری.................................................. 106 تا 112

4-3 تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش.......................................... 112 تا 123

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ..................................................................................... 125 تا 128

5-2 بحث ونتیجه گیری.............................................................. 129 تا 138

5-3 محدودیت پژوهش ................................................................ 139 تا 139

5 -3 پیشنهادهای پژوهش .............................................................. 140 تا 141

 

فهرست جدول ها

2-1 شانزده عامل شخصیت کتل.................................................................................... 51 تا 52

2-2 پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری و مولفه های آن...................................... . 58 تا 59

2-3 شش عامل شخصیت اشتون و لی........................................................................ 66

2-4 ویژگی های چهار سبک دلبستگی در کودکان و بزرگسالان.................................. 78

3-1 کلید نئوی شصت سوالی...................................................................................... 99

4-1 توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت................................................... 106

4-2 توزیع فراوانی پاسخ گویان به تفکیک سطح تحصیلات..................................... 107

4-3 شاخص های توصیفی متغیر ویژگی های شخصیت........................................... 108

4- 4 شاخص های توصیفی متغیر سبک های دلبستگی........................................... 109

4-5 شاخص های توصیفی متغیر خوش بینی.......................................................... 110

4-6 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در مورد ویژگی های شخصیت.............. 110

4-7 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در موردسبک های دلبستگی و خوش بینی 110

4-8 نتایج ضریب همبستگی برون گرایی با خوش بینی............................................. 111

4-9 نتایج ضریب همبستگی سازش پذیری با خوش بینی........................................ 112

4-10 نتایج ضریب همبستگی وظیفه شناسی با خوش بینی..................................... 113

4-11 نتایج ضریب همبستگی روان آزرده خویی با خوش بینی................................ 114

4-12 نتایج ضریب همبستگی پذیرا بودن نسبت به تجربه با خوش بینی.................... 115

4-13 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی ایمن با خوش بینی........................... 116

4-14 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی با خوش بینی ..................... 117

4-15 نتایج ضریب همبستگی سبک دلبستگی دوسوگرا با خوش بینی.................... 118

4-16 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره خوش بینی از روی ویژگی های شخصیتی.. 119

4-17 نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه خوش بینی از روی ویژگی های شخصیتی.... 120

4-18 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغبره خوش بینی از روی سبک های دلبستگی... 121

4-19 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خوش بینی از روی سبک های دلبستگی...... 121

 

فهرست نمودارها 

4-1 نمودار توزیع افراد به تفکیک جنسیت............................................. 106

4-2نمودار توزیع افراد به تفکیک سطح تحصیلات............................... 107

4-3 مقایسه میانگین افراد نمونه در عامل های پنج گانه شخصیت........ 108

4-4 مقایسه میانگین افراد در سبک دلبستگی........................................ 109


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 223

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.