تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 97
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332539

مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی


مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به صورت شیوه نمونه گیری در دسترس و همچنین 60 نفر گروه افراد عادی که به صورت در دسترس انتخاب شدند ، در این پژوهش از افراد گروه نمونه خواسته شد تا به پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی پاسخ داده و سپس با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیرهو آزمون تی مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند در این تحقیق بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی ،رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتار، اطاعت، ایثار،معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

نتایج بدست آمده در فرضیه دوم نشانگر تفاوت میانگین بین دو گروه زنان سرطانی و عادی مورد بررسی در این تحقیق در ابعاد کمال گرایی ، آسیب پذیری ، متأثر شدن، و خشنود کردن معنی دار می­باشند. تفاوت میانگین در بعد تأثیر گذاشتن ، از سطح معنی­دار برخوردار نیست.

واژه های کلیدی : طرح‌واره‌های ناسازگار، تحریف‌های شناختی، بیماری سرطان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :.........................................1

فصل اول :کلیات

مقدمه......................................... 3

1-1بیان مسئله.............................................. 5

2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق................................ 7

3-1-اهداف تحقیق................................. 9

1-3-1- اهداف علمی:.......................................................9

2-3-1 اهداف کاربردی:..............................9

4-1- تعاریف نظری...................................... 10

1-4-1- تعریف نظری بیماری سرطان :...........................................10

2-4-1- تعریف نظری تحریف های شناختی :......................................11

3-4-1- تعریف نظری طرحواره های ناسازگار اولیه............................... 11

5-1 تعاریف عملیاتی........................... 12

1-5-1 تعریف عملیاتی بیماری سرطان.............................. 12

2-5-1- تعریف عملیاتی تحریف های شناختی................................. 12

3-5-1- تعریف عملیاتی طرحواره های ناسازگار اولیه....................................................... 12

فصل دوم : پیشینه تحقیق

1-2- طرحواره های ناسازگار اولیّه.................................. 14

2-2-تحریف های شناختی....................... 46

1-2-2-افکار خودآیند..................................... 48

2-2-2-تحریف های شناختی ...........................48

3-2-پیشینه تحقیق................................. 53

جمع بندی................................................... 59

4-2- فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................................................56

فصل سوم : روش کار و تحقیق

1-3-طرح کلی پژوهش :................................................61

2-3-جامعه آماری :..............................................61

3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری :......................................62

4-3-ابزارهای تحقیق :...........................................64

1-4-3-پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ:..............................64

2-4-3-پرسشنامه تحریف های شناختی :...............................................67

5-3-روش اجرا :....................................68

6-3- روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات........................................... 68

7-3- اصول اخلاقی پژوهش ..........................................................................................................................................69

فصل چهارم : نتایج

1-4- یافته های توصیفی و استنباطی................................... 71

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- بحث و نتیجه گیری................................... 85

-5-2بررسی و تبیین نتایج فرضیه هاي پژوهش ..................................................................................................................87

3-5- محدودیت های تحقیق.................................................. 98

4-5- پیشنهادهای تحقیق........................................ 98

منابع و ماخذ

منابع فارسی:..............................................100

منابع انگلیسی :.........................................102

پیوستها

پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه ......................................................................................................................109

پرسشنامه تحريف هاي شناختي.....................................................................................................................................112

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………115

 

فهرست جداول

جدول 1-3 : فراوانی و درصد سن افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش........................................ 73

جدول 2-3 : فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش................................... 74

جدول3-3 : فراوانی و درصد سن ازدواج افراد بیمار و عادی شرکت کننده در پژوهش..................................... 74

جدول 4-3 :ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه.............................. 77

جدول 1-4) اطلاعات توصیفی از گروه­ های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه…..………83

جدول 2-4) اطلاعات توصیفی از گروه ­های سرطانی و عادی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی...........................................85

جدول 3-4) اطلاعات توصیفی از گروه­ های مختلف سنی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه....….….......................………88

جدول 4-4) اطلاعات توصیفی از گروه­ های مختلف سنی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی….....................…….….89

جدول 5-4)MANOVAگروه­ های بیماران سرطانی و عادی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه…......................…..91

جدول6-4) MANOVA
گروه ­های مختلف سنی بیماران سرطانی و عادی در ابعاد مختلف تحریف های شناختی............................................................................................................................................................................................92

جدول7-4) MANOVA
گروه­ های مختلف سنی بیماران سرطانی در ابعاد مختلف طرحوارهای ناسازگارانه.......................................................................................................................................................................................93

جدول5-3 :ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه تحریفهای شناختی...................................... 79


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 370

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.