تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 275
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332839

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ....


مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی  در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ....

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان تیزهوش و عادی شهر .... بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر .... بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 140 دانش­آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌هاي انگیزه پیشرفت و خلاقیت در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده‌ها بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون تی تست گروه‌هاي مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و مولفه‌هاي آن و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا بر اساس نتایج پژوهش حاضر مي‌توان نتیجه گیری نمود که در بحث آموزش و تعلیم و تربیت و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان بایستی به نقش هوش، خلاقیت و انگیزه پیشرفت نوجه ویژه داشت.

واژه‌هاي کلیدی: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، تیزهوش، دانش آموز

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

1-4- اهداف پژوهش... 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف جزیی.. 9

1-5- فرضیه‌هاي پژوهش... 9

1-6- تعریف مفهومي‌و عملیاتی متغیرها10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 13

2-2- پیشینه نظریمتغیرهای پژوهش... 13

2-2-1- انگیزه پیشرفت... 13

2-2-2- انواع انگیزه پیشرفت... 14

2-3- نظریه‌هاي انگیزش پیشرفت... 16

2-3-1- نظریه تولمن.. 16

2-3-2- نظریه لوین.. 17

2-3-3- دیدگاه مک کللند. 18

2-3-4- نظریه دسی در زمینه انگیزش... 18

2-3-5- دیدگاه نیکولز. 19

2-3-6- الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری.. 19

2-3-7- نظریه اندرو. 21

2-3-8- دیدگاه نظریه مثبت نگر. 22

2-4- پیشایندهای انگیزه پیشرفت... 23

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت... 24

2-5- خلاقیت... 25

2-5-1- تعریف خلاقیت... 25

2-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت... 27

2-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت... 27

2-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت... 27

2-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت... 28

2-6-4- نظریه روان تحلیلگری.. 28

2-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید. 28

2-6-6- ای. جی. اسکاکتل.. 29

2-6-7- وایت... 30

2-6-8- نظریه تداعیگرایی.. 30

2-6-9- نظریه رفتارگرایان. 31

2-6-10- نظریه‌هاي انسان گرا31

2-6-11- نظریه گشتالت و شناخت گرایی.. 32

2-6-12- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت... 33

2-6-13- کوشلر. 34

2-7- فرآیند خلاقیت... 35

2-7-1- مرحله آمادگی.. 35

2-7-2- مرحله نهفتگی (تکوین)36

2-7-3- مرحله اشراق (بینش)36

2-7-4- مرحله اثبات (مقابله)36

2-8- ویژگی‌هاي افراد خلاق.. 36

2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت... 37

2-9-1- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت... 37

2-9-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت... 37

2-9-3- موانع خلاقیت... 38

2-9-4- آموزش خلاقیت... 39

2-9-5- عملکرد تحصیلی.. 40

2-10- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی.. 42

2-11- پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر. 44

2-11-1- پژوهش‌هاي صورت گرفته در داخل و خارج کشور. 44

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- طرح پژوهش... 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-5- ابزارهاي اندازه گيري پژوهش... 47

3-6- روشه ای تجزيه و تحليل داده ها49

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 51

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر. 52

4-3- یافته های توصیفی.. 53

4-4- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش... 55

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 60

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-3- محدودیتهای پژوهش... 63

5-4- پیشنهادات پژوهش... 64

5-4-1- پیشنهادات نظری.. 64

5-4-2- پیشنهادات کاربردی.. 65

منابع و مآخذ. 66

چكيده انگليسي.. 71


فهرست جدول‌ها

جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت.... 52

جدول 4-2. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی.. 53

جدول 4-3. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیر خلاقیت و مولفه‌هاي آن. 54

جدول 4-4. میانگین و انحراف معیار انگیزه پیشرفت شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل.. 55

جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار خلاقیت و مولفه‌هاي آن در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل 56

جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل.. 58

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. فراوانی و درصد اعضای نمونه بر اساس جنسیت... 52


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 553

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.