تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 251
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332815

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان ....


پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان ....

چکیده :

هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان .... بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين منظور از بين کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان .... در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده ازروش رگرسیون مورد ­ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها : توانمند سازی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش

 

فهرست مطالب

فهرست صفحه

چکیده :1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه :3

1-2 بیان مساله :5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :7

1-4 اهداف تحقیق.. 9

1-5 فرضیه های پژوهش:9

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :10

فصل دوم : پیشینهتحقیق

2-1 مبانی نظری توانمندسازی.. 14

2-2 تعاریف توانمندسازی:16

2-3 الگوها و مدلهای توانمندسازی.. 17

2-4 پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان.. 21

2-5 عوامل مؤثر بر فرایند توانمندسازی کارکنان.. 23

2-6 موانع توانمندسازی :25

2-7 اهداف توانمندسازی کارکنان.. 27

2-8 ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف... 32

2-9 فوایدتوانمندسازی.. 34

2-10 مبانی نظری ساختار سازمانی :35

2-10-1 مفهوم ساختار35

2-10-2 ابعاد ساختار سازمانی:39

2-10-3 عناصر مشترک در سازمان ها:40

2-10-4 انواع ساختارهای سازمانی:41

2-11 مبانی نظری مدیریت دانش :44

2-11-1 تاريخچه دانش.... 44

2-11-2 مديريت دانش.... 45

2-11-3 تعاريف مديريت دانش.... 46

2-11-4 مولفه هاي مديريت دانش.... 47

2-11-5 مفاهيم مرتبط با مديريت دانش.... 51

2-11-6 انواع مدلهاي مديريت دانش.... 52

2-11-7 عناصر اصلی مدیریت دانش 57

2-12 تحقیقات پیشین :60

2-13 جمع بندی :64

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 روش تحقیق:67

3-2 جامعه آماری.. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 67

3-4 ابزارگردآوری اطلاعات... 69

3-5 روش اجرا74

3-6 ملاحظات اخلاقی.. 74

3-7 روشهای تجزیه وتحلیل.. 75

فصلچهارم : یافته های پژوهش

4-1 یافته های توصیفی.. 77

4-2 یافته های استنباطی :80

4-3 نتیجه گیری:82

فصلپنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه :89

5-2 خلاصه پژوهش.... 89

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 90

5-4 محدودیتها و موانع پژوهش.... 96

5-5 پيشنهادات... 96

5-5-1 پیشنهادات پژوهشی.. 96

5-5-2 پیشنهادات کاربردی.97

 

پیوستها

پرسشنامه ساختار سازمانی ............................................................................................................................................ ...99

پرسشنامه مدیریت دانش................................................................................................................................................. 100

پرسشنامه توانمند سازی ................................................................................................................................................ 102

 

منابع و مأخذ

الف) منابع ....ی.................................................................................................................................................................. 106

ب) منابع انگلیسی............................................................................................................................................................. 112

چكيده به زبان انگليسي................................................................................................................................................... 113

 

فهرست جداول

جدول 2-1 رویکرد توانمندسازی را به طور خلاصه نشان می دهد ( عبداللهی و نوه ابراهیم ، 1386). 34

جدول 3-1 درصد فراوانی وتعداد کارکنان براساس جنسیت... 71

جدول 3-2 درصد فراوانی وتعداد کارکنان بر اساس تحصیلات... 72

جدول 3-3 درصد فراوانی و تعداد کارکنان براساس سابقه کار 72

جدول 3-4 پایایی پرسش نامه ساختار سازمانی و ابعاد آن توسط میرشاهی 1391. 74

جدول 3-5 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه ساختار سازمانی در نمونه مورد مطالعه. 74

جدول3-6 ابعاد و گویه های مدیریت دانش.... 75

جدول 3-7 پایایی پرسش نامه مدیریت دانش وابعاد آن توسط دیندارلو 1390. 75

جدول 3-8 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه مدیریت دانش در نمونه مورد مطالعه. 76

جدول 3-9 ابعاد توانمندسازی و گویه های مربوط به آن.. 76

جدول 3-10 ضریب آلفای کرونباخ توانمندسازی و ابعادآن توسط مرتضایی 1390. 77

جدول 3-11 نتایج آلفای کرونباخ پرسش نامه توانمندسازی در نمونه مورد مطالعه. 78

جدول 4-1 تعداد کارکنان،کمترین مقدار،بیشترین مقدار،میانگین،بیشترین امتیاز ممکن و انحراف استاندارد خرده مقیاس های توانمندسازی ساختار سازمانی و مدیریت دانش کل آزمودنی ها 82

جدول 4-2 :ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش.... 83

جدول4-3 : آزمون رگرسیون خطی تک متغیره 84

جدول 4-4 :آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 86

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 : مدل توانمندسازی( بیل هارلی، 1995 به نقل از ابطحی و عابسی ، 1386) 19

نمودار 2-2 : الگوی توانمند سازی چهار عاملی( ملهم ،2004 به نقل از طالبیان و وفایی ، 1388) 20


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 228

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.