تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 245
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332809

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار


مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.

نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.

کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی

 

فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................................ صفحه

چکیده............................................................................................................................................... 1

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه................................................................................................................................................. 3

بیان مسئله........................................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرروت پژوهش................................................................................................................... 8

هدف پژوهش.................................................................................................................................... 9

هدف کلی.......................................................................................................................................... 9

فرضیه های پژوهش............................................................................................................................. 9

فرضیه های اصلی ............................................................................................................................... 9

فرضیه های فرعی............................................................................................................................... 9

تعریف نظری و عملیاتی تحقیق........................................................................................................... 10

تعریف نظری شیوه های فرزند پروری................................................................................................. 10

تعریف نظری کیفیت زندگی............................................................................................................... 10

تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش........................................................................................ 10

تعریف نظری نوجویی........................................................................................................................ 10

تعریف نظری آسیب پرهیزی............................................................................................................... 10

تعریف نظری پاداش وابستگی............................................................................................................. 10

تعریف نظری پشتکار......................................................................................................................... 10

تعریف نظری خودراهبردی................................................................................................................. 10

تعریف نظری همکاری....................................................................................................................... 11

تعریف نظری خود-فراروی................................................................................................................ 11

تعریف نظری اختلال هویت جنسی..................................................................................................... 11

تعریف عملیاتی سبک والدینی............................................................................................................. 11

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی............................................................................................................ 11

تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش...................................................................................... 12

تعریف عملیاتی نوجویی..................................................................................................................... 12

تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی............................................................................................................ 12

تعریف عملیاتی پاداش وابستگی.......................................................................................................... 12

تعریف عملیاتی پشتکار...................................................................................................................... 12

تعریف عملیاتی خود راهبردی........................................................................................................... 12

تعریف عملیاتی همکاری.................................................................................................................... 12

تعریف عملیاتی خود-فراروی............................................................................................................. 12

تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی.................................................................................................. 12

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری شیوه فرزند پروری........................................................................................................... 15

مبانی نظری کیفیت زندگی................................................................................................................. 26

مبانی نظری شخصیت........................................................................................................................ 42

مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی .....................................................................................................68

پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................82

اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ....................................................................................................82

اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی........................................................................................................... ..4 8

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی.................................................................................................85

فصل سوم روش اجرای پژوهش

طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................90

جامعه آماری.....................................................................................................................................................90

نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری...............................................................................................................90

ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها..........................................................................................................91

اختلال هویت جنسی.........................................................................................................................................91

سبک های والدینی.............................................................................................................................................91

ابعاد شخصیت سرشت و منش..........................................................................................................................95

روش آماری تحلیل داده ها................................................................................................................................97

ملاحظات اخلاقی پژوهش.................................................................................................................................97

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................................................99

بخش آمار توصیفی.............................................................................................................................................100

یافته های استنباطی............................................................................................................................................104

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

خلاصه.............................................................................................................................................................116

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش...............................................................................................116

محدودیت های پژوهش...................................................................................................................................124

پیشنهاد های پژوهشی.......................................................................................................................................124

پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................125

منابع.................................................................................................................................................................128

پیوست.............................................................................................................................................................145

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................153

 

فهرست جداول

جدول3- 1میزان پایایی پرسشنامه فرزند پروری یانگ............................................................................ 93

جدول3-2ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات.............................................. 95

جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر.............................................................................................. 96

جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر ......................................................................................... 97

جدول4-1 توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم.....................................101

جدول4-2 توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار وسالم......................................101

جدول4- 3 توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم.........................................102

جدول4-4 مقايسه سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار..................................104

جدول4-5 مقايسه ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار......................106

جدول4-6 مقايسه كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار...............................107

جدول4-7 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی..................108

جدول4-8- مقايسه سبك هاي فرزندپروری مادران و پدران در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هويت جنسي ......................................109

جدول4-9 مقایسه کیفیت زندگی در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی...........................113

 

فهرست اشکال

شکل2-1 الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین.......................................................................21

شکل2-2 عوامل مرتبط با کیفیت زندگی.......................................................................................................37


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 189

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.