تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 485
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331340

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ....


بررسی نقش  پیش‌بینی کننده‌ی  ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ....

چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان .... به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل تابع تشخیص با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که ویژگی­های شخصیتی می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. نتایج نشان داد روان رنجورخویی بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارد. بعد از آن به ترتیب متغیرهای برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارند. ضرایب تابع تشخیص روان­رنجورخویی مثبت و ضرایب برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری و وجدانی بودن منفی است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر بر نقش ویژگی­های شخصیتی در اقدام به خودکشی تأکید دارد.

واژگان کليدي:روان­رنجورخویی، برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری، وجوانی بودن و اقدام به خودکشی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-1مقدمه. 1

1-2بيان مساله. 2

1-3اهميت و ضرورت تحقيق.. 7

1-3-1اهداف پژوهش... 9

1-3-2-اهداف کلی:9

1-4سوالات و فرضيه هاي پژوهش... 10

1-4-1-سوال های تحقیق:10

1-5فرضيه‏ هاي تحقیق:10

1-6متغيرهاي تحقيق.. 10

1-6-1-تعريف مفهومي و عملياتي.. 11

1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

2-نظریه­ های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه­ های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

2-10شخصيت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصيت.. 32

2-2ديدگاه‌هايي درباره شخصيت.. 33

2-12-1-ديدگاه روانكاوي.. 33

2-12-2-ديدگاه پديدارشناختي.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36

2-12-5ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-ديدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-ديدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملي شخصيت.. 40

2-13-1-پيشينة تاريخي مدل پنج عاملي شخصيت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه ­ی پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ ی خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه ­ی داخلی.. 55

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 58

3-2روش و طرح تحقیق.. 58

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-4روش جمع­ آوری اطلاعات.. 58

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI)59

3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

4-1مقدمه. 61

2-4بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 61

4-2-1-جنسيت.. 61

4-2-2-وضعیت تأهل. 62

4-2-3-تحصيلات.. 63

4-2-4-سن.. 64

4-3يافته­هاي توصيفي.. 65

4-4تحليل استنباطي.. 66

4-5آماره های طبقه بندی.. 69

 

5-1مقدمه. 71

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 71

5-3جمع­بندی.. 75

5-4محدوديتهاي پژوهش... 75

5-5پیشنهادات کاربردی.. 76

5-6پيشنهادات پژوهشي.. 77

منابع...78

پيوست...87

چکیده لاتین .. 90

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی.. 46

جدول ‏2‑2: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری.. 47

جدول ‏2‑3: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفه شناسی.. 49

جدول ‏2‑4: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی.. 51

جدول ‏2‑5: مقیاسها، جنبه ها و همبسته های سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی.. 52

جدول ‏3‑1: پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف... 59

جدول ‏4‑1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت.. 61

جدول ‏4‑2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت.. 62

جدول ‏4‑3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب متغير تحصيلات.. 63

جدول ‏4‑4: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 64

جدول ‏4‑5: دادههاي توصيفي براي ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 65

جدول ‏4‑6: نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف.. 66

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها67

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 67

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 68

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص.... 68

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص.... 69

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها70

 

فهرست اشكال

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراواني مربوط به جنسيت.. 62

شکل ‏4‑2: درصد فراواني مربوط به وضعیت تأهل. 63

شکل ‏4‑3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب متغير تحصيلات.. 64

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 65


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 483

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.