تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 351
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332915

پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر


پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس   سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

چیکده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه .........بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های ترس از صمیمیت (اسکاتنر و ثلن ، 1991 )، سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) و سبک‏های پردازش هویت (وایت و همکاران ، 1998) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله‏ ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همسانی درونی و تحلیل عاملی تعیین شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی 18 درصد واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و زیرمقیاس‏های نزدیک بودن (دلبستگی ایمن) و وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی) به طور منفی و معنادار ترس از صمیمت را پیش بینی می‏کند. سبک پردازش هویت نیز 6 درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و سبک سردرگم- اجتنابی به صورت مثبت و معنادار ترس از صمیمیت را پیش‏بینی می‏کند. در پایان نیز، به منظور پیش ‏بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک ‏های پردازش هویت در دختران و پسران دانشجو از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دختران زیرمقیاس نزدیک بودن و زیر مقیاس وابستگی ترس از صمیمت را به صورت منفی و معنادار پیش ‏بینی کرده است. اما زیرمقیاس اضطرابی نتوانسته است به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کند. علاوه براین، هیچکدام از سبک های پردازش هویت نیز نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش بینی کنند. در پسران تنها زیرمقیاس‏ نزدیک بودن ترس از صمیمیت را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می‏ کند اما زیر مقیاس ‏های وابستگی و اضطرابی و نیز سبک‏های پردازش هویت، نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کنند.

کلید واژه ها: ترس از صمیمیت، سبک های دلبستگی، سبک‏های پردازش هویت

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات .................................................................................................................................................2

1-2- بیان مسئله.........................................................................................................................................6

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش..................................................................................................................8

1-4- اهداف پژوهش .................................................................................................................................9

1-5- سوالات پژوهش...............................................................................................................................10

1-6-تعریف مفهومی متغیرها..................................................................................................................10

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مبانی نظری ...................................................................................................................................13

2-1-1- صمیمیت ...........................................................................................................................13

2-1-2- سبک های دلبستگی ......................................................................................................21

2-1-3- سبک‏های پردازش هویت ..............................................................................................29

2-2-تحقیقات پیشین .............................................................................................................................38

2-2-1- سبک‏های دلبستگی و صمیمیت .................................................................................38

2-2-2- سبک‏های هویت و صمیمیت .......................................................................................40

2-2-3- تفاوت‏های جنسیتی و صمیمیت .................................................................................43

2-3- فرضیه های پژوهش ......................................................................................................................45

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش ................................................................................................................................46

3-2- جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش ..........................................................................46

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها ...............................................................................................................47

3-4- ابزارهای پژوهش ............................................................................................................................48

3-4-1- پرسش­نامه ی ترس از صمیمیت...................................................................................48

3-4-2-پرسش­نامه ی سبک های دلبستگی..............................................................................50

3-4-3-پرسش­نامه ی سبک‏های پردازش هویت .....................................................................52

3-5- شیوه ی اجرا ...................................................................................................................................56

3-6- شیوه ی تجزیه وتحلیل اطلاعات ................................................................................................56

 

فصل چهارم : یافته ها

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش......................................................................................58

4-2- یافته‏ های مربوط به فرضیات پژوهش ........................................................................................59

4-2-1- بررسی رابطه متغیر‏های پژوهش...................................................................................59

4-2-2- یافته ‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی....60

4-2-3- یافته‏ های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های

پردازش هویت....................................................60

4-2-4- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های

پردازش هویت در دختران و پسران ..........................................................................................61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و بررسی یافته های تحقیق ...............................................................................................65

5-1-1- یافته‏های مربوط به همبستگی بین متغیر‏های پژوهش............................................65

5-1-1- پیش بینی ترس از صمیمت براساس سبک های دلبستگی....................................66

5-1-2- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‌های پردازش هویت........................70

5-1-3- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در دختران و پسران.......................................................................................................................72

5-2- کاربردهای نظری و عملی ............................................................................................................73

5-3- پیشنهادات پژوهش .......................................................................................................................74

5-4- محدودیت های پژوهش ...............................................................................................................74

 

فهرست منابع ومأخذ

منابع فارسی ...............................................................................................................................................76

منابع انگلیسی ............................................................................................................................................80

 

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه ترس از صمیمیت .........................................................................................90

پیوست ب: پرسشنامه سبک های دلبستگی .......................................................................................93

پیوست ج: پرسشنامه سبک های پردازش هویت ...............................................................................95

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- مشخصات دانشکده‏ها و شرکت کنندگان در پژوهش................................................47

جدول 3-2- مربوط به زیر مقیاس های پرسشنامه دلبستگی..........................................................51

جدول 3-3- نتایج تحلیل عوامل مقیاس دلبستگی............................................................................52

جدول 3-4- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت ..................................................53

جدول 3-5- نتایج تحلیل عوامل مقیاس سبک‏های پردازش هویت...............................................55

جدول 4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش...........................................................................58

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش..........................................................................59

جدول 4-3- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی.................................60

جدول 4-4- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های پردازش هویت.......................61

جدول 4-5- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران......................................62

جدول 4-6- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در پسران............................................62


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 182

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.