تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348107

بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما


بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

چكيده

هدف اصلي انجام پژوهش بررسي رابطه رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، كه در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر مي باشد ، كه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحليل داده ها در اين پژوهش در بخش توصيفي بوسیله فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از طريق همبستگي پيرسون صورت پذيرفت. نتايج حاصل از عمليات آماري نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر مي رود.

کلید واژه ها: بهره وري منابع انساني ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده1

فصل اول:کلیات

مقدمه. 3

بيان مسئله. 3

ضرورت و اهميت پژوهش... 4

هدف اصلي پژوهش... 5

هدف هاي فرعي تحقيق. 5

فرضیه های تحقيق. 6

تعاريف مفهومي و عملياتي.. 7

فصل دوم:ادبیات نظری

مقدمه. 10

آموزش كاركنان. 10

ضرورت آموزش کارکنان. 11

اصول آموزش ضمن خدمت.. 11

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی.. 13

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش كاركنان. 14

آموزش مجازي.. 21

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازي.. 23

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی.. 26

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وري ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن. 28

توانمند سازي و بهره وري.. 30

بهره وری.. 33

تاریخچه بهره وری.. 35

انواع بهره وري.. 37

سطوح بهره وري.. 37

ديدگاه هاي مختلف در مورد بهره وري.. 38

شاخص هاي بهره وري.. 41

ويژگي هاي بهره وري.. 42

عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري در سازمان. 42

عوامل كاهش بهره وري.. 44

اركان اصلي دانش بهره وري.. 45

مشكلات بهره وري.. 46

محور بهره وري.. 46

تأثير بهره وري در نظام اجتماعي.. 47

نقش منابع انساني.. 48

راه هاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني.. 49

عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري.. 50

فرهنگ بهره وري.. 52

فرهنگ بهره وري منابع انساني.. 53

روابط انساني و بهره وري در نظام آموزشي.. 56

نتايج تحقيقات پيشين.. 57

جمع بندی.. 58

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 61

روش تحقيق. 61

جامعه آماري.. 61

نمونه و روش نمونه گيري.. 61

روش گردآوري اطلاعات.. 61

ابزارهای تحقیق. 62

روش تجزيه و تحليل داده ها63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها65

تحليل داده ها70

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 80

بحث و نتیجه گیری.. 80

محدوديت ها83

الف- در اختیار پژوهشگر. 83

ب- خارج از اختیار پژوهشگر. 83

پيشنهادها84

منابع. 85

ضمائم. 90

 

فهرست جداول

جدول 1-4: فراوانی و درصد فراوانی جنسيت گروه نمونه. 65

جدول 2-4: فراوانی و درصد فراوانی سابقه كاري گروه نمونه. 66

جدول 3-4: مشخصات توصیفی بهره وری و متغیر های آن در گروه های نمونه. 67

جدول 4-4: مشخصات توصیفی متغیر رضایت از برگزاری دوره های مجازی در گروه های نمونه 67

جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری و خرده مقياسهاي آن در گروه نمونه. 68

جدول 6-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های رضایت از برگذاری دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی در گروه نمونه. 69

جدول 7-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان 70

جدول 8-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درك و شناخت شغل کارکنان. 71

جدول 9-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان. 72

جدول 10-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان. 73

جدول 12-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان 76

جدول 13-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان. 77

 

فهرست شکل و نمودارها

شكل 1-2. 40

نمودار1-2: عوامل موثر بر بهره وری.. 52

نمودار 1-4: فراوانی جنسيت گروه نمونه. 65

نمودار 3-4: فراوانی سابقه كاري گروه نمونه. 66


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 536

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.