تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 111
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332553

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر


تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نرم افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش تشکیل داده اند. جهت انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است؛ بدین صورت که ابتدا مقطع ابتدایی انتخاب و سپس به طور تصادفی پایه دوم به عنوان نمونه انتخاب و از میان دروس این پایه، نرم افزارهای سه درس علوم،ریاضی و فارسی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند .در این پژوهش با توجه به سوالها و اهداف پژوهشی کچک لیست شامل30 سوال به عنوان ابزار اندازه گیری توسط محقق ساخته شد برای کمی سازی داده ها از مقیاس فاصله ای 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. واحد تحلیل در این تحقیق شاخص کنترل سیستم توسط کاربر، کاهش بار حافظه کاربر و سازگاری رابط می باشد که برای هر نرم افزار به صورت درس به درس بررسی شده است. سپس داده های حاصل از این آزمون به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و پارامترهایی مانند: فراوانی،میانگین،انحراف استاندارد، رسم جدول و نمودارهای آماری استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص کنترل سیستم توسط کاربر درسطح مطلوب، کاهش بار حافظه کاربر در سطح مطلوب و سازگاری واسط در سطح نسبتا‌ مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوا، نرم افزارهای آموزشی، شاخص های واسط کاربر، شاخص کنترل سیستم توسط کاربر،شاخص کاهش بار حافظه کاربر، شاخص سازگاری واسط

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................................................2

بیان مسأله...................................................................................................................................................................3

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................................................4

اهداف تحقیق..........................................................................................................................................................5

سوالات تحقیق........................................................................................................................................................6

تعاریف نظری و عملیاتی .......................................................................................................................................6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تدریس و یادگیری با رایانه ....................................................................................................................................9

نرم افزار.................................................................................................................................................................10

نرم افزار آموزشی..................................................................................................................................................10

مراحل تولید نرم افزارهای آموزشی.......................................................................................................................11

علل استفاده از نرم افزار های آموزشی..................................................................................................................13

رابط کاربر.............................................................................................................................................................13

تعریف رابط کاربر.................................................................................................................................................14

تاریخچه رابط کاربر..............................................................................................................................................15

طراحی رابط کاربر.................................................................................................................................................15

انواع رابط کاربر.....................................................................................................................................................17

رابط کاربر گرافیکی...............................................................................................................................................18

ضرورت رابط کاربر گرافیکی...............................................................................................................................18

رایج ترین ابزارها در طراحی رابط کاربر گرافیکی.................................................................................................19

چه برنامه هایی را بهتر است با رابط کاربر گرافیکی ساخت و چه برنامه هایی را با رابط کاربر غیرگرافیکی.....................................................20

اهمیت رابط کاربر.................................................................................................................................................20

کارکردهای رابط کاربر...........................................................................................................................................22

ویژگی های رابط کاربر.........................................................................................................................................22

تعامل رابط کاربر با زبان نرم افزار.........................................................................................................................25

صفحه اول را چگونه طراحی کنیم؟......................................................................................................................25

شاخص های رابط کاربر........................................................................................................................................26

اشتباهات رایج در طراحی رابط کاربر...................................................................................................................36

عناصر مطرح در طراحی رابط کاربر......................................................................................................................37

فرایند طراحی رابط کاربر......................................................................................................................................39

اصول کلی طراحی رابط کاربر...............................................................................................................................40

مدل های طراحی رابط کاربر.................................................................................................................................41

طراحی رابط کاربر الکترونیکی..............................................................................................................................42

ارزیابی رابط کاربر.................................................................................................................................................46

-پیشینه پژوهش در ایران......................................................................................................................................48

-پیشینه پژوهش در خارج از ایران......................................................................................................................51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه...................................................................................................................................................................55

روش اجرای پژوهش..........................................................................................................................................55

جامعه مورد پژوهش...........................................................................................................................................57

نمونه و روش نمونه گیری..................................................................................................................................57

ابزار اندازه گیری.. ..............................................................................................................................................57

روش جمع آوری داده ها....................................................................................................................................58

روایی و پایایی آزمون یادگیری.............................................................................................................................59

روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................................59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه....................................................................................................................................................................62

سوال اصلی..........................................................................................................................................................63

سوال فرعی اول...................................................................................................................................................64

سوال فرعی دوم...................................................................................................................................................66

سوال فرعی سوم...................................................................................................................................................67

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

مقدمه......................................................................................................................................................................70

یافته های پژوهش..................................................................................................................................................71

مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مشابه................................................................................................................72

نتیجه گیری.............................................................................................................................................................74

محدودیت های پژوهش.........................................................................................................................................75

پیشنهادهای پژوهشی..............................................................................................................................................76

پیشنهادهای کاربردی..............................................................................................................................................76

منابع........................................................................................................................................................................78

پیوست....................................................................................................................................................................85

فهرست اشکال

شکل 1-1 مراحل طراحی واسط های کاربری...................................................................................................39

 

فهرست جداول

جدول 3-1 (مقیاس کمی سازی داده ها)..........................................................................................................58

جدول3-2 آلفای کرانباخ...................................................................................................................................59

جدول 3-3 درجه بندی کیفی...........................................................................................................................60

جدول 4-1 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص های واسط کاربر.........................................................63

جدول 4-2، نتایج آزمون تی تک نمونه ای.......................................................................................................64

جدول 4-3 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص کنترل سیستم توسط کاربر............................................64

جدول 4-4، نتایج آزمون تی تک نمونه ای.......................................................................................................65

جدول 4-5 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص کاهش بار حافظه کاربر.....................................................66

جدول 4-6، نتایج آزمون تی تک نمونه ای......................................................................................................67

جدول 4-7 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص سازگاری در واسط کاربر................................................67

جدول 4-8، نتایج آزمون تی تک نمونه ای.......................................................................................................68

 

فهرست نمودارها.

نمودار 4-1 آمار توصیفی مربوط به شاخص های واسط کاربر..........................................................................63

نمودار 4-2 آمار توصیفی مربوط به شاخص کنترل سیستم در واسط کاربر.......................................................65

نمودار 4-3 آمار توصیفی مربوط به شاخص کاهش بار حافظه کاربر................................................................66

نمودار 4-4 آمار توصیفی مربوط به شاخص سازگاری حافظه کاربر.................................................................68


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 228

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.