تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 552
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331407

رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان .... در سال تحصیلی93-1392


رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان .... در سال تحصیلی93-1392

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان .... در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد.همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد 1144 نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه 287 نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای (چند مرحله­ای) استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه اضطراب رایانه­ای هنسن، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و نمرات معدل دانش­آموزان می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 775/0- وجود دارد. همچنین بین اضطراب رایانه با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 707/0- وجود دارد. بدین معنا که دانش­آموزانی که از اضطراب رایانه کمتری برخوردارند، از پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتری برخودارند. بر اساس یافته­ های پژوهش پیشنهاد شده است که کارگاه­های مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان برگزار شود و واحدهای درسی مهارت­ های رایانه­ ای برای دانش­آموزان تمامی رشته ­ها اختصاص داده شود تا بدین طریق مهارت­های رایانه­ای دانش­آموزان تقویت شود و نگرش مثبت به رایانه در آن­ها ایجاد شود.

کلید واژه ها: اضطراب رایانه، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، مدارس هوشم

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

2

بیان مسأله

3

اهمیت و ضرورت مسأله

5

اهداف پژوهش

7

فرضیه­ ها

8

تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات

8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی نظری پژوهش

12

مدارس هوشمند

14

تاریخچه مدارس هوشمند

14

تعریف مدارس هوشمند

17

نقش فناوری­ های نوین در هوشمندسازی مدارس

20

مدل مفهومی مدارس هوشمند

21

محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ ای

22

زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات

23

مدیریت مدرسه توسط سیستم­ های یکپارچه رایانه ­ای

24

برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات

25

ارتباط یکپارچه رایانه ­ای با مدارس دیگر

26

پیشرفت تحصیلی

27

عوامل مؤثر در پیشرفت

27

هوش

27

علایق و عوامل مربوط به دانش ­آموز

27

انگیزه

28

خانواده و محیط خانواده

29

برنامه ­ریزی

30

عوامل مربوط به مدرسه و معلم

30

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

31

اندازه­ گیری پیشرفت تحصیلی

32

مفهوم انگیزش

33

دیدگاه­ های مطرح شده در مورد انگیزش

35

دیدگاه رفتاری

36

دیدگاه انسان­ گرایی

36

دیدگاه شناختی

38

مفهوم انگیزش پیشرفت

39

گرایش­ های انگیزش دی­سی

42

انگیزش تسلط

44

رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن

45

پایداری در انجام تکالیف

46

خطرجویی

46

تکمیل تکالیف ناتمام

47

تفاوت­های جنسیتی در انگیزش پیشرفت

47

انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی

48

انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی

48

خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت

48

نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت

49

اضطراب

50

اضطراب و یادگیری

51

اضطراب رایانه

52

مروری بر تحقیقات انجام شده

57

نقد و ارزیابی

61

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

63

جامعه آماری

63

حجم نمونه و روش نمونه ­گیری

64

ابزار جمع ­آوری داده ­ها

64

پرسشنامه انگیزش پیشرفت

65

پرسشنامه اضطراب رایانه ­ای

66

روایی و پایایی

67

روش جمع ­آوری داده ­ها

68

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

توصیف داده­ ها

71

داده ­های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه ­ای

72

داده ­های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت

74

داده ­های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی

75

تجزیه و تحلیل داده ­ها

77

جمع­ بندی

82

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها

استنتاج

84

بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش

84

بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش

86

سایر نتایج

88

محدودیت­های پژوهش

89

پیشنهادهای پژوهش

90

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت

41

جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانه­ ای

72

جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ ای دانش ­آموزان

73

جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت

74

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش ­آموزان

74

جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان

75

جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان

76

جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان

77

جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش ­آموزان

76

جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان

80

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه ­ای دانش ­آموزان

73

نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش ­آموزان

75

نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان

76

نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان

78

نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان

80

نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان

81


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 205

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.