تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 417
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331272

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی


نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد.......... با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش، نتایج نشان داد که: همه ابعاد ویژگی های شغلی پیش بینی کننده معنی دار و معکوس اهمال کاری شغلی می باشند به عبارت دیگر با افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آن هم بطور معکوس. در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگی های شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­های کلیدی:اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­ های شغلی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل نخست : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2- بيان مسئله. 2

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف کلی تحقيق.. 7

1-5-تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق.. 7

1-6-تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مباني نظري مرتبط با اهمال کاری شغلی.. 10

2-2-مباني نظري مرتبط با ويژگي‌هاي شغلي.. 16

2-3-مباني نظري مرتبط با انگیزش شغلی.. 24

2-4-یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش.... 36

2-4-1- پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی.. 36

2-4-2-پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی.. 37

2-4-3-پيشينه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی.. 39

2-5-فرضيه‌ تحقيق.. 40

2-6-جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.. 40

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 42

3-2- ابزارهای تحقیق.. 42

3-3- روش اجراي پژوهش.... 45

3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 45

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 47

4-2-يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش:47

4-3-ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش.... 47

4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه. 48

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1ـ خلاصه‌ای از پژوهش.... 54

5ـ2ـ نتایج پژوهش.... 55

5ـ2ـ1ـ یافته‌های مربوط به بررسی رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری.55

5-2-2- یافته‌های مربوط به رگرسيون ابعاد ویژگی های شغلی روی انگیزش شغلی.. 58

5-2-3- یافته‌های مربوط به رگرسيون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی 59

5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها61

5-5-2-پیشنهادات... 62

5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی.. 62

5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی.. 63

ضمائم.. 64

فهرست منابع

منابع فارسی.. 69

منابع انگلیسی.. 71

Abstract75

 

فهرست جدول­ها

جدول شماره 4-1: شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش.... 47

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.... 48

جدول4-3رگرسیون خطي ساده ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی.. 49

جدول4-4رگرسیون چند متغيره بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی.. 50

جدول 4-5 رگرسیون چند متغيره انگیزش شغلی و ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی.. 51

 

فهرست دیاگرام­ها

دیاگرام شماره 1- دیاگرام مسیر ابعاد ویژگیهای شغلی به اهمال کاری شغلی.. 49

دياگرام شماره 2- دياگرام مسير بعد هویت وظیفه به انگیزش شغلی.. 50

دیاگرام شماره 3- دیاگرام مسیر تاثیر همزمان ابعاد ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی بر اهمال کاری شغلی........51


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 353

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.