تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 528
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331383

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه .... و


تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه .... و

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مساله 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8

1-4- اهداف پژوهش 11

1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن 19

2-1-1- تاریخچه 19

2-1-2- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن 21

2-1-3- شیوع اختلال بدشکلی بدن 25

2-1-4- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن 27

2-1-5- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی 31

و اختلالات خوردن با اختلال بدشکلی بدن

2-1-6- تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن 39

2-1-7- اشکال بالینی اختلال بدشکلی بدن 43

2-1-8- تظاهرات بالینی اختلال بدشکلی بدن 46

2-1-9- دامنه‌ای از پیامدهای اختلال بدشکلی بدن 53

2-1-10- جنسیت و اختلال بدشکلی بدن 57

2-1-11- اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف 59

2-1-12- رابطه تصویر بدنی با اختلال بدشکلی بدن 65

2-1-13- ارتباط جراحی ترمیمی با اختلال بدشکلی بدن 68

2-2- سبب شناسی 72

2-2-1- راه اندازها 72

2-2-2- عوامل خطرزای زیستی- ژنتیکی 73

2-2-3- عوامل خطرزای روانشناختی 79

2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی- اجتماعی 96

2-3- پیشینه پژوهش 98

2-4- سوالات و فرضیات پژوهش 107

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق 109

3-2- جامعه آماری 109

3-3- روش نمونه گیری 109

3-4- شیوه اجرا 109

3-5- ابزارهای پژوهش 110

3-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن 110

3-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ) 111

3-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم 112

3-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی 114

3-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی 115

3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن 116

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 118

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه 119

4-2- یافته‌های توصیفی 119

4-3- یافته‌های استنباطی 126

4-4- یافته‌های جانبی 135

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه 153

5-2- بحث و نتیجه گیری 153

5-3- محدودیت‌ها 171

5-4- پیشنهادات 172

 

- فهرست منابع فارسی

- فهرست منابع انگلیسی

- پیوست‌ها

- روی جلد، صفحه تاییدیه اعضاء کمیته و چکیده به زبان انگلیسی

 

فهرست جدولها

جدول4-1: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

جدول4-2: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب سن

جدول4-3: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل

جدول4-4: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب محل سکونت

جدول4-5: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی

جدول4-6: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی

جدول 4-7: توزیع نمونه بر حسب نارضایتی و نگرانی از برخی از قسمتهای بدن

جدول 4-8: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدنبر اساس (BDDQ) و (Y-BOCS)

جدول4-9: شاخص‌های آمار توصیفی اختلال بدشکلی بدن بر اساس Y-BOCS

جدول 4-10: شاخص‌های آمار توصیفی خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن

جدول4-11: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول4-12: فعالیت‌های مربوط به نگرانی در مورد نقص‌های بدنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول 4-13: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر

جدول 4-14: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان

جدول 4-15: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل

جدول 4-16: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت

جدول 4-17: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی

جدول4-18: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آنها

جدول4-19: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال افسردگی اساسی و خرده مقیاسهای آنها

جدول4-20: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاسهای آنها

جدول4-21: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلالات خوردن و خرده مقیاس های آنها

جدول 4-22: میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن

جدول 4-23: توزیع نمونه بر حسب اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن

جدول 4-24: شدت اختلال در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول 4-25: میزان اشتغال ذهنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول4-26: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول4-27: فعالیت های مربوط به نگرانی در مورد نقص های بدنی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن

جدول 4-28: مقایسه فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر

جدول 4-29: مقایسه شدت علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر

جدول 4-30: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

جدول4-31: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف

جدول 4-32: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف

جدول 4-33: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی

جدول 4-34: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز

جدول 4-35: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی

جدول 4-36: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت

جدول 4-37: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول

جدول4-38:شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی

جدول4-39: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی

جدول4-40: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی

جدول4-41: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن

جدول 5-1- مقایسه میزان نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در مطالعات پیشین

جدول 5-2- مقایسه شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان در مطالعات پیشین

جدول 5-3- شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی در تحقیقات پیشین

جدول 5-4- مقایسه شیوع اختلال بدشکلی بدن به تفکیک جنسیت در تحقیقات پیشین


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 192

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.