تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 586
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331441

رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمالکاری تحصیلی


رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگيری خود تنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمالکاری تحصیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضرتعيين رابطه ی بين مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6 و11 با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش،دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه 6 و11 شهر تهران بودند. نمونهي پژوهش شامل 480دانش آموز بود که با روش نمونه‌گیری در دسترساز بين دانش آموزان دختر دبیرستانهاي اين دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) و هوش هیجانی شات (مايرو سالووي،1990) جمع آوری شد. داده ­های پژوهش با روش­های ضریب هبستگی پيرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه هاي یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ي انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پيش بيني کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه هاي هوش هیجانی، دو مولفه ي بهره برداری از هیجان ،بصورت منفي و مولفه تنظیم هیجان، بصورت مثبت پيش بيني كننده اهمال‌کاری دانش‌آموزي بود. در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس، اهمال كاري تحصيلي را پیش‌بینی كردند.متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نيز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مولفه هاي هوش هیجانی، مولفه هاي يادگيري خودتنظیمی،زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي، اهمال كاري تحصيلي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 5

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

1-4)اهداف پژوهش... 8

1-4-1) هدف اصلی.. 8

1-4-2) هدف های اختصاصی.. 8

1-5 (فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش... 9

1-6) تعاریف نظری.. 9

1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی.. 9

1-6-2) خودتنظیمی.. 10

1-6-3) هوش هيجاني.. 10

1-6-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت... 10

1-7) تعاریف عملیاتی متغيرها10

1-7-1) اهمال کاری تحصیلی.. 10

1-7-2) خودتنظیمی.. 10

1-7-3) هوش هيجاني.. 10

1-7-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت... 10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) اهمال‌کاری.. 12

2-1-1) تعاریف اهمال‌کاری.. 12

2-1) اهمال‌کاری اجتنابی.. 13

2-2) اهمال‌کاری تحصیلی.. 16

3-2 هوش هيجاني.. 26

2-2-1)گسترش مفهوم هوش... 30

2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی.. 31

2-2-3) نظریه‌هاي هوش‌هيجاني.. 33

3-3) خودتنظیمی.. 36

3-3-1) خود تنظیمی رفتار. 37

2-3-2) خود واکنشی(خود مشوقی)38

2-4) زندگي در دو منطقه اقتصادي - اجتماعي متفاوت... 53

فصل سوم:‌ روش شناسی پژوهش

روش پژوهش... 66

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری‌66

روش اجرای پژوهش... 67

ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها67

روش اجرا69

نمره گذاري.. 69

قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability )69

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

داده ها72

بخش اول: آمار توصیفی.. 73

بخش دوم: آمار استنباطی.. 75

فرضیه های پژوهش... 75

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری.. 83

فرضیه اصلی پژوهش... 86

محدودیت های پژوهش... 89

پیشنهادهای پژوهش... 89

منابع فارسی.. 91

ضمائم. 100

 

فهرست جدول ها

جدول2-1: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(1986)44

جدول3-1 اعتبار کل پرسشنامه ها70

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها70

جدول 4-1 توزیع فراوانی سن دانش آموزان. 73

جدول 4-2 توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک منطقه آموزشی.. 74

جدول 4-3 آماره­های توصیفی مولفه های یادگیری خود تنظیمی, مولفه های هوش هیجانی و اهمال کاری 74

جدول 4-4 بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی.. 76

جدول 4-5 بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی.. 77

جدول 4-6)بررسی میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی.. 78

جدول 4-7 خلاصه مدل و ضرایب رگرسیونی.. 79

جدول 4 -8 آناليز واريانس... 79

جدول 4-9 ضرايب رگرسیونی.. 80


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 407

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.