تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 65
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332507

مقایسه میزان سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل


مقایسه میزان سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل

چكيده

سلامت روان يكي از ملاك هاي اصلي ارزيابي يك جامعه است و بي شك نقش چشمگيري در كارآمدي وپيشرفت آن بازي مي كند هدف: از پژوهش حاضر مقايسه ميزان سلامت روان دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل وغير شاغل مي باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علي مقايسه اي.جامعه آماري شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يك شهركرمانشاه كه 240 نفر ( به تفكيك 120دانش آموز دختر مادران شاغل و120نفر دختران مادران غير شاغل‌) مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافيك وپرسشنامه سلامت رواني scl90 يافته ها نتايج پژوهش نشان داد كه – اختلاف معناداري بين ميانگين نمره در فاكتور هاي شكايت جسماني – حساسيت بين فرد ي– افسردگي – اضطراب – پرخاشگري – فوبيا – پارانويا – وروانپريشي – بين دختران مادران شاغل و دختران مادران غير شاغل وجود دارد روش آماري بكار رفته شده آزمون t‌ گروه هاي مستقل وتحليل واريانس يك طرفه ANOVA استفاده شده است و با توجه به نتايج معلوم می شود که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر است. و دختران مادران غير شاغل از سلامت رواني بهتري برخوردار هستند

كليد واژه ها : سلامت رواني - مادران شاغل ومادران غير شاغل

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده............................................................................................................... 1

فصل يكم:مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه........................................................................................................ 3

1-2- بيان مسئله.................................................................................................. 4

1-3-ضرورت و اهميت تحقيق............................................................................................................................................7.

1-4- اهداف پژوهش............................................................................................... 8

1-4-1- اهداف اصلی.......................................................................................... 8

1-4-2- اهداف فرعی.......................................................................................... 8

1-5-فرضیه های پژوهش......................................................................................... 9

1-6- تعریف متغیر ها............................................................................................. 9

1-6-1- تعاریف مفهومی....................................................................................... 9

1-6-2- تعریف عملیاتی....................................................................................... 9

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1- تاریخچه بهداشت رواني.................................................................................... 12

2-3- كليد سلامت روان.......................................................................................... 13

2-4- علایم سلامت روان........................................................................................ 14

2-5- تعریف «سلامت روان..................................................................................... 15

2 -6- ملاك های سلامت روان.................................................................................. 16

2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف....................................................................... 18

2-7-1- از نظر آمار دانان.................................................................................... 18

2-7-2- از نظر پزشکان...................................................................................... 18

2-7-3- روانپزشکان.......................................................................................... 18

2-7-4- نظرروانکاوان........................................................................................ 18

2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف...................................................................... 19

2-8 -1- مکتب زیست گرایی............................................................................... 19

۲-8-2- مکتب رفتار گرایی.................................................................................. 20

2-8-3- مکتب روانکاوی.................................................................................... 20

2-8-4ـ مکتب انسانگرایی................................................................................... 21

2-8-5-مکتب بوم شناسی................................................................................... 21

2-9- اصول بهداشت رواني....................................................................................... 21

2-10- هدف ایجاد سلامت روان................................................................................. 23

2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان.............................................................. 25

2-11-1-مکانیسم سرکوبی................................................................................. 26

2-11-2- مکانیسم برون فکنی............................................................................ 26

2-11-3- مکانیسم جا به جایی............................................................................. 26

2-11- 4-مکانیسم بازگشت................................................................................ 26

2-11-5-مکانیسم واکنش سازی........................................................................... 27

2-11-6- مکانیسم تصعید.................................................................................. 27

2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی).............................................................. 27

2-11-8- مکانیسم همانند سازی.......................................................................... 27

2-11-9- مکانیسم جبران.................................................................................. 28

2-11-10مکانیسم انکار..................................................................................... 28

2-12 -عوامل موثر بربهداشت روانی............................................................................ 28

2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی................................................... 28

2-14- دین باوری و سلامت روان............................................................................... 29

2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا..................................................... 29

2-16- توکل و سلامت روان..................................................................................... 30

2-17- اشتغال زنان.............................................................................................. 31

2-18- پژوهشهاي پيشين (داخلي – خارجي )................................................................ 32

2-18-1- تحقيقات انجام شده در داخل ايران............................................................. 35

2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................. 44

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش............................................................................................... 55

3-2- متغیرهای تحقیق.......................................................................................... 55

3-3- جامعه آماری.............................................................................................. 55

3-4- نمونه آماری................................................................................................ 55

3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه........................................................................... 55

3-6- ابزار مورد استفاده در اين پژوهش......................................................................... 56

3-7-روش اجراي پژوهش........................................................................................ 59

3-8- روش تحليل داده ها......................................................................................... 5

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش................................................................. 61

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

5-1- بحث در مورد فرضيه ها و تبيين آن...................................................................... 70

5-3-محدوديتها................................................................................................... 77

5-4-پيشنهادات پژوهشي...……………………………………………………………77.

5-5-پيشنهاد كاربردي........................................................................................... 78

منابع.............................................................................................................. 79

الف) منابع فارسی............................................................................................. 79

ب) منابع لاتين .......................................................................................................................................................... 84.

 

فهرست جداول

جدول 4- 1- شاخص هاي توصيفي متغييرهاي اصلي به تفكيك گروه.................................................................56

جدول 4-2- مقايسه ميانگين نمره كل سلامت روا ني دردو گروه دختران مادران شاغل و غير شاغل........57.

جدول4- 3- بررسي همگني واريانس خرده مقياسهاي سلامت روان......................................................................58

جدول 4-4- تحليل واريانس يكراهه نه خرده مقياس سلامت روان دختران مادران شاغل وغير شاغل.........59


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 181

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.