تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 524
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331379

نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان .....


نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان .....

چکیده

هدف:سلامت اجتماعي تابعي از عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي است و دانش آموز دوره ابتدایی پس از ورودبه دوره دبیرستان و مرحله نوجوانی و بلوغ با محيط وشرایط جديدي روبرو مي شود كه بازندگي قبلي او و محيط اجتماعي گذشته اش متفاوت مي باشد.اين پژوهش به منظور بررسي نقش سلامت اجتماعي مبتنی‏بر آموزه‏ های اسلامی در پرخاشگری نوجوانان كه فرضيات آن از تئوريهاي مختلف سلامت اجتماعي و نظريه هاي مختلف پرخاشگری استخراج و انجام گرفته‏ است.

روش : بررسي ، تلفيقي از روش كتابخانه اي و ميداني است. در بررسي ميداني 351 نفراز دانش آموزان دوره اول دبیرستان ..... ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه سلامت اجتماعي مبتنی بر آموزه های اسلامی (شمسایی، شریفی و جدیدی، 1393) و پرسش‏نامه پرخاشگری (آیزنگ وگلینویلسون ،1975) . نمونه این پژوهش عبارت بود از تعداد 351نفر از 4013نفر کل دانش‏آموزان دوره اول دبیرستانهای شهرستان .... که به روش نمونه گيري تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پس از بررسی نرمال بودن توزیع در جامعه، از روش آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

نتایج: یافته‏های پژوهش حاضر نشان می دهد بین سلامت اجتماعی مبتنی‏بر آموزه‏ های اسلامی و هر پنج مولفه آن که شامل(صداقت و پایبندی به پیمان،به معنویت دینی،به رعایت حقوق وبرادری،به رعایت ادب وعفت،به مشارکت و همبستگی) با پرخاشگری نوجوانان رابطه معنی‏دار منفی و معکوس وجود دارد یعنی با افزایش سلامت اجتماعی پرخاشگری نیز کاهش می یابد. همچنین در جدول ناحیه معنی داری و آماره آزمون f جهت بررسی معنی داری مدل رگرسیون آمده است همانگونه که نتایج نشان می دهد ناحیه معنی داری 0.000 می باشد که از 5% سطح خطای آزمون کمتر است لذا می توان تشخیص داد مدل برازش شده معنی دار می باشد. همچنین در ادامه با بررسی جدول میزان عرض از مبدا مدل برازش شده 1.17 استخراج گردیده است و بدلیل آنکه ناحیه معنی داری آزمون مدل سلامت 0.000 استخراج گردیده و از 5% سطح خطای آزمون کمتر است معنی داری مدل پیشنهادی تایید می گردد.

واژگان کلیدی: سلامت اجتماعی، پرخاشگری، آموزه های اسلامی

 

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 2

1-2- بيان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

1-4-اهداف پژوهش... 11

1-5- سؤالات و فرضيه های پژوهش... 11

1-6- متغيرهاي پژوهش :12

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها12

تعریف مفهومی :12

فصل دوم. 15

پیشینه پژوهش... 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن. 18

2-2-1- سلامت.. 18

2-2-2- سلامت اجتماعي.. 20

2-2-3-رويکردهاي موجود در تعريف سلامت اجتماعي.. 22

2-2-4-اجتماعي:24

2-2-5- انسجام اجتماعي:26

2-2-6-شکوفایی اجتماعی:26

2-2-7-بعد فردي سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلام. 28

2-2-8-بهداشت روانی در اسلام. 29

2-2-9- نقش مذهب در بهداشت روانی.. 30

2-2-10- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی.. 31

رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی:32

1-درمان، با ذکر و یاد خدا:32

2-درمان، با خواندن قرآن و دعا32

2-2-11-چارچوب نظري سلامت اجتماعی.. 33

2-3- بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن. 34

2-3-1- پرخاشگری:34

5-بازیهای ویدیویی و رایانه ای:37

6-سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری:38

2-3-3- راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری:39

2-تنبیه:39

3-پاداش به نمونه های دیگر رفتار :39

4-ایجاد هم حسی نسبت به دیگران:39

5-آموزش مهارت های اجتماعی:40

6-موسیقی:41

2-3-4- مبانی نظری پرخاشگری.. 42

2-4- مرور تحقيقات انجام شده44

2-5- فرضيه هاي تحقيق:45

فصل سوم. 46

روش اجرای پژوهش... 46

3-1- مقدمه. 46

3-2-روش پژوهش... 46

3-3-تكنيك ها و ابزارهاي گردآوري اطلالاعات.. 47

3-4- ابزار پژوهش... 47

3-5- پایایی و روایی.. 49

3-6- جامعه آماري پژوش... 49

3-7- روش نمونه گيري، فرمول و برآورد حجم نمونه. 49

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها50

فصل چهارم. 50

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)50

4-1مقدمه. 51

4-2-1:آزمون پایایی پرسشنامه ها52

4-2-1-1- پرخاشگری.. 52

4-2-1-2- سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام. 52

4-2-2:آزمون فرضیه پژوهش... 53

فصل پنجم. 55

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 55

5-1مقدمه. 55

5-3-پیشنهادات پژوهش:59

5-4- محدودیت های تحقیق.. 60

5-5-پيشنهادهاي پژوهشي.. 60

منابع و مأخذ. 61

ضميمه. 66


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 261

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.