تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 577
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331432

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر ....


اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر ....

چکیده:

در راستای لزوم آموزش مهارت های «مدیریت هیجانی» پژوهش حاضر تحت عنوان، اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم، مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر .... انجام شد. روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام این بررسی پرسشنامه اسپیلبرگر به عنوان یک ابزار سرند بر روی 112 دانش آموز دبیرستانی، اجرا شد. افرادی که بر پایه این آزمون بالاترین نمره ها را گرفتند، به عنوان گروه هدف تعریف و از میان آنها 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در ادامه پکیج آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری و در 12 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. علاوه بر پرسش نامه 57 سؤالی اسپیلبرگر(Staxi-2)، پرسش نامه17 سؤالی صمیمیت اجتماعی( MSI) و پرسش نامه 36 سؤالی تفکرقطعی نگر، قبل و بعد از جلسات بر روی دو گروه اجرا شدند. برای توصیف داده ها از میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که 1) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان نمی شود. 2) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان می شود.

واژه های کلیدی: مشاوره گروهی، مدیریت خشم، بازسازی شناختی، صمیمیت اجتماعی، تفکرقطعی نگر.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ......................................................................................................................................................................8

بیان مسأله ..............................................................................................................................................................11

هدف پژوهش...........................................................................................................................................................15

فرضیه‎های پژوهش.................................................................................................................................................15

ضرورت و اهمیت پژوهش.....................................................................................................................................15

تعریف واژه‎ها و اصطلاحات .................................................................................................................................18

تعاریف مفهومی ....................................................................................................................................18

تعاریف عملیاتی .....................................................................................................................................19

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه .....................................................................................................................................................................21

بررسی پیشینه مطالعاتی......................................................................................................................................12

تحقیقات انجام شده در داخل کشور...............................................................................................21

تحقیقات انجام شده درخارج کشور...............................................................................................23

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه .................................................................................................................................................................29

طرح پژوهش .......................................................................................................................................................30

جامعه آماری .......................................................................................................................................................30

حجم نمونه و روش نمونه‎گیری .......................................................................................................................30

ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ...........................................................................................................................31

پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ......................................................31

پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................32

روایی پرسش‎نامه .................................................................................................................................33

مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) .......................................................................................................33

پایایی پرسشنامه...................................................................................................................................33

روایی پرسشنامه....................................................................................................................................33

پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر................................................................................................................................34

روایی پرسشنامه....................................................................................................................................35

پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................35

فرایند اجرای تحقیق ..........................................................................................................................................36

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها .............................................................................................................................36

جلسه های آموزشی.............................................................................................................................................37

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................38

یافته های توصیفی و تحلیلی..................................................................................................................................40

مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش....................................................................40

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون....................................41

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون.................................42

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)......43

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون).............44

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون).........45

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)..................46

مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)....................................................47

مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون).........................................................48

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه .............................................................................................................................................................................50

بحث و تفسیر نتایج .......................................................................................................................................................50

محدودیت‎ها .....................................................................................................................................................................55

پیشنهادهای پژوهش .....................................................................................................................................................55

پیشنهادهای کاربردی ...................................................................................................................................55

پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ......................................................................................................56

فهرست منابع ...............................................................................................................................................................57

منابع فارسی .............................................................................................................................................................57

منابع لاتین ...............................................................................................................................................................58

پیوست ها .......................................................................................................................................................................65

 

فهرست جداول

جدول1-3.رئوس مطالب عنوان شده طی 12 جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری...........................31

جدول 1-4. جدول مقایسه میانگین میزان خشم آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش..........................34

جدول2-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون..........................................35

جدول3-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون....................................................36

جدول4-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون)................................37

جدول5-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون)............................................38

جدول6-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس آزمون).......................................39

جدول7-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس ازمون).............................................40

جدول8-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون).........................41

جدول9-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون)...............................42


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 170

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.