تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 116
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307669

رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش‫آموزان دختر مقطع متوسطه


رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش‫آموزان دختر  مقطع متوسطه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش‫آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 94-93 بود. براي اين منظور 200 نفر از دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر ..... به شيوه ‫ي خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب و به وسيله ي پرسشنامه ي هوش هیجانی برادبری- گریوز، سبك هويتي برزونسکی ،انگيزه ي پيشرفت هرمنس مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده های خام پس از استخراج به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت داده ها با روش رگرسیون چندگانه و به مدل همزمان موردت حلیل قرار گرفت. نتايج، نشان داد كه بالاترين ميانگين در سبكهاي هويتي دانش آموزان مورد مطالعه، به ترتيب مربوط به سبك هنجاري و سپس سبك اطلاعاتي بود. تحليل يافته ها نيز حاكي از آن بود كه بین متغیرهای سبک های هویت و هوش هیجانی، بین متغیرهای سبک های هویت و انگیزه پیشرفت وبین متغیرهای هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت همبستگی وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: هوش هیجانی، سبکهای هویت، انگیزه پیشرفت

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اولکلیات پژوهش... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

1-4- اهداف پژوهش... 9

1-4-1- هدف اصلی.. 9

1-4-2- اهداف فرعی.. 9

1-5- فرضيه‏هاي پژوهش... 10

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

1-6-1- تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم پیشینه پژوهش... 9

2-1- هوش هیجانی.. 13

2-1-1 تاریخچه هوش هیجانی.. 13

2-1-2 تعریف هوش... 14

2-1-3- تعریف هیجان. 15

2-1-4- تعریف هوش هیجانی.. 16

2-1-5- مؤلفه های هوش هیجانی.. 18

1- دیدگاه مایر و سالووی.. 18

2- دیدگاه گلمن.. 18

3- دیدگاه بار- ان. 20

4-دیدگاه برادبری-گریوز. 22

2-1-6 هوش هیجانی بالا و پایین.. 23

2-1-7 راهکارهای ارتقاء هوش هیجانی. 24

2-2- تعریف و مفهوم هویت.. 25

2-2-1 نظریه پردازان هویت.. 27

1- دیدگاه اریکسون. 27

2- دیدگاه مارسیا25

3- دیدگاه برزونسکی.. 26

2-2-2 سبک های هویت.. 29

2-2-3- سبک هویت اطلاعاتی.. 27

2-2-4 سبک هویت هنجاری.. 30

2-2-5 سبک هویت مغشوش/ اجتنابی.. 28

2-2-6- تعهد. 29

2-2-7 مؤلفه های هویت.. 30

2-2-8- شکل گیری هویت.. 34

2-2-9- وضعیت هویت وسلامت روانی.. 35

2-2-10- عوامل تأثیرگذار بر تشکیل هویت.. 36

2-2-11- نقش عوامل اجتماعي در هويت يابي نوجوانان و جوانان. 37

2-2-12-بحران هویت.. 35

2-2-13- مشکلات ناشی از ناتوانی در هویت یابی.. 38

2-3- انگیزه پیشرفت.. 40

2-3-1- تعاریف انگیزش و انگیزه پیشرفت.. 40

2-3-2-انگیزش درونی.. 41

2-3-3-انگیزش بیرونی.. 41

2-3-4- انگیزه پیشرفت.. 42

2-3-5- پیشگامان نظریه انگیزه پیشرفت.. 45

2-3-6- نظریه ارزیابی شناختی.. 45

2-3-7-نظریه خود مختاری.. 45

2-3-8-نظریه اتکینسون. 46

2-3-9- نظریه پویایی رفتار. 46

2-3-10- نظریه های نهفته. 47

2-3-11- نظریه انسان گرایان. 48

2-3-12- عوامل تأثیرگذار بر انگیزه پیشرفت.. 48

فصل سوم روش پژوهش 52

3-1- روش پژوهش... 56

3-2- متغیرها56

3-3- جامعه آماری.. 56

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 56

3-5- ابزار پژوهش... 57

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز. 57

3-5-2- پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI). 57

3-5-3- پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس... 58

3-6- روش گردآوری داده ها58

3-7- روش تحلیل داده ها58

فصل چهارم یافته های پژوهش 56

الف) یافته های توصیفی.. 60

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 63

5-1-بحث و نتیجه گیری.. 67

5-2-محدودیت ها70

5-3-پیشنهادات.. 71

5-3-1-پیشنهاد های کاربردی.. 71

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی.. 71

منابع فارسی.. 69

منابع لاتین.. 74

پیوست ها80

 

فهرست جداول

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی در دانش آموزان. 60

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار متغیر سبک های هویت در دانش آموزان. 60

جدول 4-3- ضریب همبستگی بین متغیرهای هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت.. 61

جدول 4-4- ضریب همبستگی بین متغیرهای سبک های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان. 62

جدول 4-5- ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و سبک های هویت.. 63

جدول 4-6- رگرسیون انگیزه پیشرفت بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و سبک های هویت.. 64

جدول 4-7- ضرایب معادله پیش‌بینی انگیزه پیشرفت با استفاده از متغیرهای هوش هیجانی و سبکهای هویت.. 65


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 386

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.