تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 42
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332484

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: مورد مطالعه ایران


سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: مورد مطالعه ایران

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در اقتصاد ایران داشته و یک رابطه سببی یک سویه از سرمایه اجتماعی به توسعه مالی برقرار است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی – توسعه مالی – الگوی تصحیح خطای برداری

 

فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه و کلیات تحقیق...................................................................................................1

1-1) مقدمه..........................................................................................................................................2

2-1) بیان مسئله و اهمیت آن..............................................................................................................2

3-1) اهداف پژوهش...........................................................................................................................4

1-3-1) هدف کلی..............................................................................................................................4

2-3-1) اهداف اختصاصی..................................................................................................................4

4-1) فرضیات و سوالات پژوهش.......................................................................................................4

1-4-1) فرضیات پژوهش...................................................................................................................4

2-4-1) سوالات پژوهش....................................................................................................................4

5-1) قلمرو پژوهش............................................................................................................................5

1-5-1) قلمرو موضوعی.....................................................................................................................5

2-5-1) قلمرو زمانی...........................................................................................................................5

3-5-1) قلمرو مکانی..........................................................................................................................5

6-1) واژگان پژوهش...........................................................................................................................5

فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق..................................................................................................6

1-2) مبانی نظری.................................................................................................................................7

1-1-2) سرمایه اجتماعی.....................................................................................................................7

1-1-1-2) مقدمه.................................................................................................................................7

2-1-1-2) اشکال سرمایه....................................................................................................................9

3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی....................................................................................................9

4-1-1-2) سطوح سرمایه اجتماعی..................................................................................................11

5-1-1-2) نظریه های سرمایه اجتماعی............................................................................................13

6-1-1-2) انواع سرمایه اجتماعی.....................................................................................................13

7-1-1-2) اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................................14

8-1-1-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی.................................................................................15

9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی............................................................................16

10-1-1-2) اندازه گیری سرمایه اجتماعی........................................................................................17

2-1-2) توسعه مالی..........................................................................................................................20

1-2-1-2) مقدمه..............................................................................................................................20

2-2-1-2) تعریف توسعه مالی.........................................................................................................22

3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی...................................................................................24

4-2-1-2) عوامل موثر بر توسعه مالی..............................................................................................29

5-2-1-2) نظام مالی ایران................................................................................................................31

6-2-1-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی....................................................................................33

7-2-1-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی.......................................................................................35

8-2-1-2) اندازه گیری توسعه مالی..................................................................................................40

2-2) شواهد تجربی...........................................................................................................................46

1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی.................................................................................46

2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی........................................................................................48

3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی............................................................................................50

فصل سوم - روش تحقیق................................................................................................................54

1-3) مقدمه........................................................................................................................................55

2-3) فرضیات پژوهش......................................................................................................................55

3-3) نوع پژوهش..............................................................................................................................55

4-3) جامعه آماری............................................................................................................................55

5-3) قلمرو پژوهش..........................................................................................................................55

6-3) روش جمع آوری اطلاعات......................................................................................................56

7-3) ابزار پژوهش............................................................................................................................56

8-3) آزمون های پژوهش..................................................................................................................56

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون......................................................................................56

2-8-3) آزمون همجمعی جوهانسن..................................................................................................57

3-8-3) الگوي تصحیح خطاي برداري.............................................................................................59

9-3) متغیرهای پژوهش.....................................................................................................................60

1-9-3) شاخص سرمایه اجتماعی.....................................................................................................61

2-9-3) شاخص توسعه مالی............................................................................................................61

3-9-3) متغیرهاي برونزا...................................................................................................................62

10-3) الگوي پیشنهادی....................................................................................................................62

فصل چهارم - محاسبات و یافته های تحقیق.................................................................................65

1-4) مقدمه........................................................................................................................................66

2-4) نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون..................................................................................66

3-4) نتایج آزمون همجمعی جوهانسن.............................................................................................68

4-4) نتایج تخمین ضرایب مدل با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداري....................................70

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................................72

1-5) خلاصه پژوهش........................................................................................................................73

2-5) نتیجه گیري..............................................................................................................................74

3-5) پیشنهادات براي پژوهش هاي آتی...........................................................................................76

4-5) محدودیت هاي پژوهش...........................................................................................................77

پیوست...............................................................................................................................................78

منابع و مآخذ.....................................................................................................................................88

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................104

 

فهرست جداول

جدول 1-4).......................................................................................................................................67

جدول 2-4).......................................................................................................................................67

جدول 3-4).......................................................................................................................................69

جدول 4-4).......................................................................................................................................69

جدول 5-4).......................................................................................................................................70


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 164

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.