تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 353
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332917

تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی : صنعت آسانسور)


تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی : صنعت آسانسور)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثير كشور سازنده نام تجاري بر ارزش ويژه برند:مطالعه مورد یصنعت آسانسورپرداخته است. نوع تحقيق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی بوده است، که تعداد 230 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزار SPSS19 و Lisrel8.5 انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که كشور سازنده نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر سه متغیر ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري داشته است. همچنین دو متغیر قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر متغیر ارزش ويژه نام تجاري داشته اند.

کلید واژه: كشور سازنده نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري، آگاهي از نام تجاري

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2 ) بیان مسئله. 4

1-3 ) اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

1-4 ) اهداف تحقیق.. 8

1- 5) فرضیات تحقیق.. 9

1-6) قلمرو تحقیق.. 9

1-7 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 9

1-8) خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12

2-1) بخش اول : ادبیات نظری تحقیق.. 13

2-1-1) تعریف برند. 14

2-1-2) تاریخچه برند. 19

2-1-3) آگاهی از کشور سازنده نام تجاری.. 20

2-1-4) ارزش ویژه برند. 23

2-1-5) ابعاد ارزش ویژه برند. 27

2-1-6) اثرات ارزش ویژه برند. 42

2-1-7) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند. 43

2-1-8) بازاریابی و ارزش ویژه برند. 46

2-1-9) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری.. 47

2-1-10) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند. 51

2-1-11) دستیابی به برندهای قدرتمند. 51

2-1-12) عوامل تحریک کننده قدرت برند. 52

2-1-13) منافع ایجاد برند قدرتمند. 54

2-1-14) بازار مصرف و رفتار مصرف کننده. 57

2-2) بخش دوم : پیشینه تحقیق.. 62

2-2-1) پیشینه داخلی تحقیق.. 62

2-2-2) پیشینه خارجی تحقیق.. 65

2-3) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق.. 68

2-4) خلاصه فصل دوم. 68

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 69

3-1) مقدمه. 70

3-2) نوع و روش تحقیق.. 70

3-3) جامعه آماری.. 71

3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه. 72

3-5) ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها72

3-6) روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش.... 74

3-7) شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات... 77

3-8) خلاصه فصل سوم. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها86

4-1 مقدمه. 87

4-2) آمار توصیفی.. 88

4-3 ) آماراستنباطي.. 92

4-5 ) تحليل عاملي تأييدي.. 94

4-3-3) معادلات ساختاری لیزرل. 100

4-3-4) برازش مدل تحقيق.. 102

4-3-5) آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش.... 105

5-1) مقدمه. 106

5-2)جمع بندی فصل ها106

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 107

5-3-1) اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان. 107

5-3-2) نتیجه گیری از یافته های تحقیق.. 108

5-4) پیشنهادهای پژوهش.... 111

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 113

5-6) محدودیت های تحقیق.. 114

منابع. 115

پیوست ها127


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 369

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.