تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 330
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482929

بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي¬های آن در شركت خودرو¬سازی سايپا


بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي¬های آن در شركت خودرو¬سازی سايپا

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسی امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­هاي آن در شركت خودرو­سازی سايپا است. كارت امتيازي متوازن يكي از تكنيك­ های ارزيابي عملكرد سازمان ­ها می­ باشد كه سازمان را از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد ارزيابي قرار می­ دهد. عمده ­ترین مشكل در سازمان­ ها اجراي استراتژي تدوين شده می ­باشد. كارت امتيازي متوازن فاصله­ ای كه ما بين تدوين و اجراي استراتژي وجود دارد از بين می برد. محل تحقيق شركت سايپا و جامعه آماري شامل 58 نفر از مديران ارشد، مديران مياني، اجرائي شاغل در شركت سايپا می­ باشند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي و ابزار جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات كتابخانه­ ای بوده و روش آماري، آمار استنباطي می ­باشد. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه امكان اجراي ارزيابي متوازن با بكارگيري كارت امتيازي متوازن در شركت سايپا وجود دارد. و با استفاده از اين تكنيك امكان غلبه بر موانع اجراي استراتژي در شركت سايپا وجود دارد. ‏‏

واژگان کلیدی: کارت امتیازی متوازن، استراتژی، سایپا، سازمان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقيق. 2

1-3- بيان مسئله. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش... 6

1-5- اهداف تحقیق. 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق. 9

1-6-2- سوالات فرعي.. 9

1-7- فرضيه‏ هاي تحقیق. 10

1-7-1-فرضيه اصلي.. 10

1-7-2- فرضيه­ های فرعي.. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- روش آماري.. 11

1-9-1- آمار توصیفی.. 11

1-9-2- آمار استنباطی.. 11

1-10- روش گردآوری داده ­ها11

1-11-جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)12

1-12-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی.. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- كارت امتيازي متوازن. 12

1-13-1-2-استراتژي (راهبرد)13

1-13-2- تعاريف عملياتي.. 13

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري.. 14

کارت امتیازی متوازن. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند.18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است.18

2-2-3- ارزیابی­ ها عمدتاً یک بعدی است.18

2-3- تاریخچه شکل­ گیری برنامه ­ریزی استراتژیک... 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1-تفسیر چشم‌انداز. 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش... 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ ها30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن. 30

2-8-1- يكپارچگي و نظارت.. 31

2-8-2- تمركز. 31

2-8-3- بازخور. 31

2-8-4- همسويي.. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئوليت‌پذيري.. 32

2-8-7- مشاركت.. 32

2-8-8- تبديل و تكامل. 32

2-9- كاركردهاي كارت امتيازي متوازن. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن. 34

2-11-دلایل عدم اجرای استراتژی­ های تدوین شده در سازمان. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ ریزی استراتژیک شرکت.. 37

2-11-2- موانع مدیریتی.. 37

2-11-3-موانع عملیاتی.. 37

2-11-4- موانع کارکنان. 37

2-12- معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 39

2-12-1-وجه مالی.. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی.. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز. 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی.. 44

2-12-4-5- برنامه عملی.. 44

2-13- پیاده ­سازی کارت امتیازی متوازن. 45

2-13-1- قدم اول. 45

2-13-2-قدم دوم. 46

2-13-3- قدم سوم. 46

2-13-4- قدم چهارم. 47

2-13-5- قدم پنجم. 47

2-13-6- قدم ششم. 48

2-14-مثالی از یک سیستم كارت امتيازي متوازن. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2-منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3-منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4-منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محوربه کمک کارت امتیازی متوازن. 50

2-15-1-ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی.. 51

2-15-2-همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی.. 52

2-15-3-تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس... 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی.. 53

2-15-3-3- سیستم­ های پاداش و بهره ­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. 54

2-15-5-بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن)57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج.. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی.. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد. 64

2-20-2- مدیریت پروژه64

2-21- چالش­ های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. 66

2-22-1 - تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه ریزی استراتژیک... 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه­ ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضي از كاستي­ های كارت امتيازي متوازن. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی.. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی.. 76

2-3- نتیجه ­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش ­شناسی تحقیق یا روش اجراي تحقیق. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2 - روش تحقيق. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده ­ها84

3-3- جامعه آماري تحقيق. 87

3-4- روش نمونه­ گیری و تعيين حجم نمونه. 87

3-5- روش و ابزار جمع ­آوری اطلاعات و اندازه­ گیری داده­ ها87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی:91

3-6-1- رواییپرسشنامه تحقیق. 91

3-6-2- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 92

3 -7- روش تجزيه و تحليل دادها و آزمون فرضيه­ها93

3-7-1- نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده­ها94

3-7-2- مقايسه رتبه با استفاده از آزمون فريدمن.. 94

3-7-3- آزمون كاي –دو براي جدول­هاي يك بعدي.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­اي)95

3-8-چهارچوب نظري و مدل تحقيق: مدل كارت امتيازي متوازن. 96

3-8-1- مانع اول. 96

3-8-2- مانع دوم. 96

3-8-3- مانع سوم. 96

3-8-4- مانع چهارم. 96

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها100

4-1- مقدمه. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن.. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه كار در سازمان. 104

4-3 - آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای)108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول. 110

4-4-1- آزمون کای – دو. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي)112

4-5- آزمون مربوط به فرضيه دوم. 114

4-5-1- آزمون كاي –دو. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي)116

4-6- آزمون مربوط به فرضيه سوم. 118

4-6-1- آزمون كاي – دو. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي)120

4-7- آزمون مربوط به فرضيه چهارم. 121

4-7-1- آزمون كاي –دو. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي)123

4-8- آزمون مربوط به فرضيه پنجم. 124

4-8-1- آزمون كاي –دو. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­اي)126

فصل پنجم: نتايج تحقيق. 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- خلاصه تحقيق. 129

5-3- نتايج آزمون فرضيات و تفسير آنها130

5-3-1- آزمون كاي-دو. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي)131

5-4- پيشنهادات براساس نتايج به دست آمده134

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 134

5-6- محدوديت­هاي تحقيق. 134

منابع و مآخذ. 136

پیوستها147

Abstract154

 

فهرست جداول

جدول 4- 1:جنسيت جامعه مورد بررسي.. 102

جدول 4- 2:سن جامعه مورد بررسي.. 103

جدول 4- 3:تحصيلات جامعه مورد بررسي.. 104

جدول 4- 4:سابقه كاري جامعه مورد بررسي.. 105

جدول 4- 5:چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي دو در فرضيه كلي (TH)107

جدول 4- 6:آماره آزمون ومقدار سطح معنادري در آزمون كاي- دو در فرضيه كلي.. 108

جدول 4- 7:نتايج آزمون نسبت فرضيه كلي.. 110

جدول 4- 8:چگونگي توزيع نتايج براي آزمون كاي- دو در فرضيه اول. 111

جدول 4- 9:آماره آزمون و مقدار سطح معناداري در آزمون كاي دو در فرضيه اول. 112

جدول 4- 10:نتايج آزمون نسبت فرضيه اول. 113

جدول 4- 11:چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 115

جدول 4- 12:آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 116

جدول 4- 13:نتايج آزمون نسبت فرضيه دوم. 117

جدول 4- 14:چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول 4- 15:آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول 4- 16:نتايج آزمون نسبت فرضيه سوم. 120

جدول 4- 17:چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول 4- 18:آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول 4- 19:نتايج آزمون نسبت فرضيه چهارم. 124

جدول 4- 20:چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول 4- 21:آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول 4- 22:نتايج آزمون نسبت فرضيه پنجم. 127

جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضيات تحقيق.. 132

 

فهرست اشکال

شکل 1- 1:رابطه علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن به شرح زير است.. 36

شکل 1- 2:چهارچوب كارت امتيازي متوازن. 39

شکل 2- 1:نقشه استراتژي شركت Saatchi & Saatchi63

شکل 3- 1: مدل كارت امتيازي متوازن. 98

 

فهرست نمودارها

نمودار3- 1: الگوريتم مراحل انجام تحقيق.. 86


مبلغ واقعی 24,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 22,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1570

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.