تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 75
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348053

بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان ....


بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان ....

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان .... انجام گرفته است. روش انجام تحقیق، عبارت از روش پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملت استان .... که به تعداد 283 نفر بودند. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 170 نفر محاسبه گردید. ابزار اندازه گیری این تحقیق، برای متغیر شایستگی از پرسشنامه محقق ساخته شایستگی مدیران که شامل 30 سوال با طیف لیکرت با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود و برای بهروری از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو که شامل 26 سوال با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد بود استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و...) و برای تحلیل و تجزیه فرضیه ها از ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که که انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود در نتیجه می­توان گفت که هر چه شایستگی مدیران در سازمان بیشتر باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. و همچنین مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت تشخیصی، مهارت ارتباطی، مهارت تصمیم گیری و مهارت در مدیریت زمان مدیران باعث افزایش بهره­ وری نیروی انسانی می شود. ضرایب بتادر ضریب رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مهارت ارتباطی و مدیریت زمان به ترتیب با ضریب بتای 30/0 و 22/0 بیشترین سهم را در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دارند.

کلید واژه:شایستگی مدیران، بهروری نیروی انسانی، مهارت مدیریت، بانک ملت استان ....

 

فهرست مطالب

صفحه

عناوین

 

فصل اول: طرح تحقیق

1

1-1- مقدمه

2

1-2- بیان مساله

4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

4

1-4- اهداف تحقیق

5

1-5- سوالات تحقیق

6

1-6-فرضیه­ های تحقیق

6

1-7- تعریف متغیرها

9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

9

2-1- مقدمه

10

2-2- مفهوم بهره ­وري

17

2-2-1- بهره ­وری در ایران

18

2-2-2- مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره ­وری

23

2- 2-3- بهبود بهره­ وری

32

2-2-4- عوامل خارجي در بهره­ وری

35

2-2-5- عوامل موثر بر بهره ­وري نيروي كار

40

2-2-6- شيوه انتخاب مديران

42

2-2-7- بهره­ وری و ثبات مدیریتی

43

2-2-8- پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

44

2-2-9- راه هاي بهبود بهره­ وري

48

2-2-10- برنامه­ ريزي براي بهبود بهره ­وري

49

2-2-11- طراحي برنامه ­هاي بهبود در بهره ­وري

50

2-2-12- آگاهي از ميزان و اهميت بهره ­وري

50

2-2-13- اجراي برنامه­ هاي بهبود بهر­وری

51

2-2-14- برنامه­ هاي بهره ­وري

51

2-2-14-1- تكنولوژي

52

2-2-14-2- سهيم شدن در سود حاصل از بهره وري

54

2-2-15- ساختار اساسي افزايش بهره ­وري

54

2-2-16- برنامه­ هاي بهبود بهره­ وري (PIP )

55

2-2-16-1- زمان بكار گيري برنامه ­هاي بهبود بهره­ وری

56

2-2-16-2- عناصر اصلي برنامه­ هاي بهبود بهره ­وري

56

2-2-16-3- چهارده دستور­العمل براي بهبود بهره ­وري

61

2-2-17- بهره وري نيروي انساني

61

2-2-17-1- آموزش و پرورش

62

2-2-17-2- انگیزه و بهره­وری

63

2-2-17-3- وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار

65

2-2-17-4- تفاهم میان کارگر و کارفرما

65

2-2-17-5- انگیزه شغلی کارکنان

66

2-2-17-6- آموزش و تربیت کارکنان

66

2-2-17-7- سیستم پرسنلی مناسب

66

2-2-17-8- ساختار سازمانی وسیستم های کارآمد

66

2-2-17-9- ضرورت اصلاح فضای کار

65

2-2-17-10- راهبردهای مدیریتی مناسب

67

2-2-18- عوامل مدیریتی موثر در ارتقا بهره­وری مدیران

69

2-2-19- مهارتهاي مدير

71

2-2-20- برنامه ريزي و توسعه منابع انساني

72

2-3- شایستگی

72

2-3-1- الگوي شايستگي مديران

74

2-3-2- الگوي مناسب براي تامين مديران شايسته

75

2-3-3- مفهوم شايستگي مديران

77

2-3-4- فرايند طراحي برنامه هاي آموزش مديران

77

2-3-5- تعيين مدل شايستگي مديران

82

2-3-6- تشخيص نيازهاي آموزشي مديران

84

2-3-7- انتصاب مدیران

85

2-3-8- نقش شایستگی در انتصابات

87

2-3-9- معيارهاي شايستگي در انتصاب مدیران

88

2-3-10- فرآيند شناسايي مدیران شایسته

88

2-3-11- فرآيند ارزيابي

89

2-3-12- مراكز ارزيابي شایستگی مدیران

90

2-3-13- روش هاي مراكز ارزيابي شایستگی مدیران

93

2-3-14- فرآيند انتخاب مدیران شایسته

94

2-4- چارچوب نظری

94

2-4-1- رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی ها

97

2-5- پیشینه تحقیق

97

2-5-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

100

2-3-2- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی

102

2-6- مدل مفهومی تحقیق

103

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

103

3-1- مقدمه

103

3-2- روش تحقیق

103

3-3- جامعه آماری

103

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری

105

3-5- روش گردآوری اطلاعات

105

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات

105

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه

106

3-8- قلمرو تحقیق

107

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

108

4-1- مقدمه

108

4-2- ویژگی­ های جمعیت شناختی

108

4-2-1- جنسیت

109

4-2-2- وضعیت تاهل

109

4-2-3- میزان تحصیلات

110

4-2-4- سن

110

4-2-5- سابقه کار

111

4-3- آمار توصیفی

113

4-2- آمار استنباطی

123

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

123

5-1- مقدمه

123

5-2- نتیجه­ گیری

123

5-2-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی

124

5-2-2- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه­ ها

129

5-3- پیشنهادها

129

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی

130

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی

130

5-4- محدودیت های تحقیق

131

منابع و ماخذ

131

منابع فارسی

135

منابع لاتین

138

ضمائم

138

ضمیمه یک

142

ضمیمه دو


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 179

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.