تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 39
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332481

بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها در فن‌آوري اطلاعات


بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها  در فن‌آوري اطلاعات

چکيده:

هدف تحقیق: هدف اين مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادي و فناوري اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوري اطلاعات و تاثير چشم گير آن در افزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نظر ميتوان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد. متغيرهاي اين پژوهش توسعه اقتصادي(درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری)واستفاده ازفناوري اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی(15سوالی) و فنآوری اطلاعات(10 سوال)استفاده شد.جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها :با توجه به نتایج تحقیق بين استفاده فناوري اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداري وجود دارد. همچنین بين استفاده فناوري اطلاعات و نرخ بيکاري رابطه معني‌داري وجود. و با توجه به نتایج می‌توان گفت بين استفاده فناوري اطلاعات در کشورها و بهره وری رابطه معني‌داري وجود دارد.

نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد.همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کليدواژه‌ها: فناوري اطلاعات،بهره وري،بازده ،فناوري اطلاعات،توسعه اقتصادي.

 

فهرست مطالب

چکيده............................................................................................................................... 1

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه................................................................................................................................ 3

1-1 بيان مسأله................................................................................................................... 4

1-2. اهداف تحقيق............................................................................................................. 7

1-3 سوالات تحقيق............................................................................................................ 7

1-3-1 سوال اصلي............................................................................................................ 7

1-3-2 سوالات فرعي......................................................................................................... 7

1-4 فرضيات تحقيق........................................................................................................... 8

1-5 روش تحقيق............................................................................................................... 8

1-6 روشهاي جمع آوري اطلاعات .................................................................................... 9

1-7 جامعه آماري............................................................................................................... 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن..................................................................................... 10

1-9 ابزار گردآوري داده ها ................................................................................................. 11

1-10 قلمرو تحقيق............................................................................................................. 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق ........................................................................................ 11

1-10-2 قلمرو مكاني تحقيق .............................................................................................. 11

1-10-3 قلمرو زماني تحقيق................................................................................................ 11

1-11 روش تجزيه و تحليل داده ها ..................................................................................... 11

1-12 تعاريف عملياتي........................................................................................................ 12

1-12-3 فناوري اطلاعات ................................................................................................. 13

فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه ........................................................................................................................ 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادي............................................................................................ 16

2-2-1 مفاهيم رشد و توسعه .............................................................................................. 16

2-2-2 تعاريف توسعه اقتصادي درغرب ............................................................................. 18

2-2-3 تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان ........................................................ 21

2-2-4 معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي ...................................................................... 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمايه گزاري.................................................................................... 29

2-3-1 مقدمه..................................................................................................................... 29

2-3-2 سرمايه گذاري......................................................................................................... 31

2-3-3 انواع سرمايه گذاري................................................................................................. 31

2-3-4 محيط سرمايه گذاري................................................................................................ 33

2-3-5 ابزارهاي قابل معامله................................................................................................ 34

2-3-6 فرآيندسرمايه گذاري............................................................................................... 35

2-3-7 بازده...................................................................................................................... 37

2-3-8 اجزاي بازده............................................................................................................ 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي.................................... 39

2-4 پيشينه تحقيق............................................................................................................. 47

1-2-4) تحقيقات داخلي .................................................................................................... 47

2-2-4) تحقيقات خارجي................................................................................................... 48

فصل سوم:روش تحقيق

3-1 مقدمه......................................................................................................................... 56

3-2 روش تحقيق............................................................................................................... 57

3-2-1) تحقيقات بنيادي.................................................................................................... 57

3-2-2) تحقيقات کاربردي................................................................................................. 57

3-2-3) تحقيقات عملي...................................................................................................... 58

3-3) ماهيت و روش پژوهش.............................................................................................. 58

3-3-1) تحقيقات تاريخي................................................................................................... 58

3-3-2) تحقيقات توصيفي ................................................................................................. 59

3-3-3) تحقيقات همبستگي............................................................................................... 59

3-3-4) تحقيقات عليّ ...................................................................................................... 60

3-3-5) تحقيقات تجربي ................................................................................................... 60

3-4 روشهاي جمع آوري اطلاعات ...................................................................................... 60

3-5 فرضيات تحقيق.......................................................................................................... 61

3-6 قلمرو تحقيق............................................................................................................... 62

3-6 -1 قلمرو موضوعي تحقيق........................................................................................... 62

3-6-2 قلمرو مكاني تحقيق................................................................................................ 62

3-6-3 قلمرو زماني تحقيق ............................................................................................... 63

3-7 جامعه آماري............................................................................................................... 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن..................................................................................... 64

3-9 ابزار گردآوري داده‌ها................................................................................................... 65

3-10 تعاريف عملياتي........................................................................................................ 65

3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها....................................................................................... 67

فصل چهارم:تجزيه و تحليل آماري

4-1 مقدمه......................................................................................................................... 69

4-2 رويکردفراتحليل......................................................................................................... 70

4-3-1 بررسي فرضيه اول................................................................................................... 72

4-3-2 بررسي فرضيه دوم................................................................................................... 75

4-3-3 بررسي فرضيه سوم.................................................................................................. 77

فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادها

5-1 مقدمه......................................................................................................................... 81

5-2 يافته‌هاي تحقيق........................................................................................................... 81

5-3 تفسير و نتيجه‌گيري...................................................................................................... 83

5-4 پيشنهادها................................................................................................................... 85

5-5 محدوديت‌ها............................................................................................................... 86

منابع.............................................................................................................................87


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 173

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.