تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 66
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333337

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان ....)


ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری  (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان ....)

چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان .... می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان .... را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد. متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه است. روش تحقیق: در اين تحقيق از روش تحليل پوششي داده‌ها،ازمدل تركيبيDEA- TOPSIS براي ارزيابي كارايي مالي شعب بانك‌ها ورتبه‌بندي آن‌ها استفاده شده است. اين روش از دو واحدتصميم‌گيري مجازي A واحدتصميم‌گيري و i واحدتصميم‌گيري،براي تعيين بهترين و بدترين ميزان كارايي نسبي هر واحد تصميم‌گيري استفاده خواهيم كرد. از دو مقدار به دست آمده براي كارايي،به كمك روش TOPSIS برای ايجاد يك شاخص به نام نزد يكي نسبي(RC) به I واحد تصميم‌گيري استفاده مي‌كنيم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعهآماريدراينپژوهش،شاملشعب بانک کشاورزی استان .... است.

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی .... و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه، تحلیل پوششی داده‌ها

 

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

چکیده------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول. کلیات تحقیق

1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق--------------------------------------------------- 5

1-4-1- مبانی نظري تحليل پوششي داده‌ها----------------------------------------- 6

1-5- فرضیه تحقیق---------------------------------------------------------- 8

1-6- اهداف تحقيق--------------------------------------------------------- 8

1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی-------------------------------------------------- 12

2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت---------------------------------------------------- 14

2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد----------------------------------------- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد--------------------------------------- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی---------------------------------------------- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری--------------------------------------------- 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام---------------------------------------- 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی---------------------------------------------- 23

2-9- سود حسابداری-------------------------------------------------------- 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------- 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------------- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها---------------------------------------------------- 30

2-11-1- مدل(DEA)پوششيداده‌ها-------------------------------------------- 30

2-12- رتبهبنديبا استفادهازمدلابركارايي---------------------------------------- 30

2-13- پیشینه تحقیق--------------------------------------------------------- 33

2-13-1- تحقیقات داخلی----------------------------------------------------- 33

2-13-2- تحقیقات خارجی---------------------------------------------------- 35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

3-4- محاسبه حجم نمونه----------------------------------------------------- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50

4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

5-2- نتایج تحقیق----------------------------------------------------------- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

منابع-------------------------------------------------------------------- 76

پیوست------------------------------------------------------------------ 80

 

«فهرست اشکال»

شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غیر پارامتري تحلیل پوششی داده‌ها------------------------ 7

 

«فهرست جداول»

جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد----------------------------- 9

جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی------------------------- 47

جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه ....------------------------------- 52

جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU -------------------------------------- 57

جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------- 60

جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC-------------------------------------- 64

جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC------------------------------ 66

جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU -------------------------------------- 70

جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------- 71

جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخصRC --------------------------- 72

 

«فهرست نمودار»

نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد------------------------------------------ 19


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 158

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.