تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 147
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348125

بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل؛ مورد مطالعه: محور اردبیل - مغان


بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل؛  مورد مطالعه: محور اردبیل - مغان

چکیده:

اين پژوهش درصدد بررسي و شناخت علل و عوامل موثر بر بروز يا شدت وقوع تصادفات جاده اي محور اردبيل- مغان است که در راستای آن رابطهبينمتغيرهايجاده اي،انساني،محيطي و خودروبا وقوع تصادفات و سوانح در محور مذکورمطالعه می شود. متد پژوهش حاضر روش توصیفی با رویکرد تحلیلی است. برای تحلیل داده های آماری بدست آمده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای بررسی های میدانی از پرسشنامه و در بررسی تحلیلی داده های بدست آمده از پرسشنامه از آماره های استنباطی نظیر آزمون های فریدمن و میانگین استفاده شده و برای تست معناداری فرضیه ها آزمون t و برای سنجش پایایی سوالات آزمون روش آلفای کرانباخ بکار گرفته شده است. این پژوهش عامل اصلی بروز تصادفات محور اردبیل - مغان را در گام نخست مسایل کیفی و فنی جاده تشخیص داده و به گمان مصاحبه شوندگان پیچ های خطرناک مسیر، عرض کم راه، کیفیت راه و علائم ناکافی دلیل عمده سوانح محور مذکور می باشد.بعد از آن عوامل انسانی در رتبه دوم قرار دارند که در بین آنها سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و عجله وشتاب بي مورد از دلایل انسانی بروز تصادفات محور مذکور است با این توضیح که دو عامل سرعت و سبقت غیر مجاز بدون در نظر گرفتن گروه بندی ها در فهرست نخست عوامل تاثیرگذر محور یادشده است.عوامل فنی و کیفی خودرو در جایگاه سوم و در نهایت عوامل محیطی و طبیعی در رده چهارم قرار دارد.همچنین فرضیه های مربوط به ارتباط عوامل مذکور با تصادفات در محور یاد شده مورد اثبات قرار گرفته است به استثناءعوامل محیطی که معناداری ارتباط آن مورد تایید واقع نشده است.

واژه های کلیدی: تصادفات ، عامل انسانی، عامل جاده، عامل محیطی، عامل خودرو

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-بيان مسئله:2

1-2-ضرورت انجام تحقیق:4

1-3-وضعیت حوادث جاده ای استان اردبیل:8

1-4-اهداف تحقیق :10

1-5-فرضيه هاي تحقيق:10

1-5-1-فرضیه اصلی:10

1-5-2-فرضیات فرعی:10

1-6-تعريف متغیرها و پیش فرضهای تحقیق:10

1-6-1- عامل انساني:10

1-6-2- عامل جاده:11

1-6-3- عامل محيط:11

1-6-4-عامل خودرو:11

1-6-5-تصادف.. 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مبانی نظری:13

2-1-1- مثلث E3 :14

2-1-2- ماتریس هادون:15

2-1-3-معادله صدمات گانارسون:16

2-2-مدل های پیش بینی تصادفات:17

2-3-مروری بر تحقیقات انجام شده:21

2-3-1- مطالعات سازمان های بین المللی. 21

2-3-2- پژوهش های خارجی صورت گرفته:24

2-3-3- پژوهش های داخلی صورت گرفته:26

نتیجه گیری. 28

2-4-جمع بندی:29

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- روش پژوهش.. 30

3-2- جامعه پژوهش :30

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری :31

3-4- روش گردآوری اطلاعات :31

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها :31

3-5-1- آمار توصیفی :32

3-5-2- آمار استنباطی :32

3-6- مدل مفهومي. 33

3-7- متغیرهای پژوهش :34

3-8- محدوده زمانی و مکانی طرح:35

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه:37

4-2- تحلیل توصیفی:37

4-3- رتبه بندی متغیرها بر اساس مدل فریدمن. 38

4-3-1- عامل انسانی:41

4-3-2- عامل خودرو:42

4-3-3- عامل جاده:43

4-3-4- عامل محیط:43

4-4- گروه کارشناسان:44

4-5- گروه رانندگان مسیر:45

4-6- گروه مسافرین:47

4-7- پاسخ مصاحبه شوندگان بر اساس سن و سواد تحصیلی:49

4-8- تحلیل فرضیه ها:51

4-8-1- فرضیه اول:51

4-8-2- فرضیه دوم:52

4-8-3- فرضیه سوم:52

4-8-4- فرضیه چهارم:53

4-8-5- فرضیه پنجم:54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج:55

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری. 60

5-3- محدودیت پژوهش :61

5-4- پیشنهادها61

فهرست منابع.................................................................................................... 76

پیوستها........................................................................................................... 78

چکیده انگلیسی.................................................................................................. 91

 

فهرست جداول

جدول 1-1 آمار مرگ های ناشی از حوادث رانندگی کل کشور در دهه80 برحسب جنسیت(نفر)5

جدول1-2 آمار مرگ های ناشی از حوادث رانندگی درسطح کشور دردهه80. 6

جدول1-4 آمار مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان اردبیل دردهه80. 9

جدول 2-1 ماتریس هادون. 15

جدول2-3 متغیرهای توصیفی. 18

جدول 4-1 بررسی عوامل اصلی. 38

جدول 4-2 وضعیت کلیه متغیرها بر اساس میانگین پاسخ ها38

جدول 4-3 رتبه بندی کلیه متغیرها بر اساس مدل فریدمن. 40

جدول 4-4 عوامل انسانی. 42

جدول 4-5 عوامل مربوط به خودرو. 42

جدول 4-6 عوامل مربوط به جاده43

جدول 4-7 عوامل مربوط به محیط. 43

جدول 4-8 وضعیت عوامل از دید کارشناسان. 44

جدول 4-9 وضعیت متغیر ها از دید کارشناسان. 45

جدول 4-10 وضعیت عوامل از دید رانندگان. 46

جدول 4-11 وضعیت متغیرها از دید رانندگان. 47

جدول 4-12 وضعیت عوامل از دید مسافرین. 48

جدول 4-13 وضعیت متغیرها ازدید مسافرین. 48

جدول 5-1 میانگین ومیانه عوامل. 55

جدول5-2 رتبه بندی ابعاد وشاخص ها ازنظر کارشناسان. 55

جدول 5-3 رتبه بندی ابعاد وشاخص ها ازنظر مسافران. 56

جدول 5-4 رتبه بندی ابعاد وشاخص ها ازنظر رانندگان. 57

 

فهرست نمودار ها

نمودار 1-1 زنجیره عوامل تصادف.. 4

نمودار 1-2 مرگهای ناشی از حوادث رانندگی کل کشور دردهه80. 6

نمودار 1-3 آمار مرگ های ناشی از حوادث رانندگی دردهه80. 7

نمودار 1-4 درصد کشته شدگان برحسب سن. 7

نمودار 1-5 مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان اردبیل دردهه80. 8

نمودار1-6 مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان اردبیل دردهه80. 9

نمودار 2-1 مثلث E3. 15

نقشه2-1شمال غرب استان اردبیل. 36

نمودار 4-1 ترسیم وضعیت عوامل اصلی. 38


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 547

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.