تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3562
 • بازدید دیروز : 292
 • بازدید کل : 306356

بررسي سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري گروه هولدینگ رایزکو


بررسي سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري گروه هولدینگ رایزکو

چكيده تحقيق :

این پژوهش با هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده است. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران است و این بررسی اهمیت نقش تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند. آنچه این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین نقش و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیری های استراتژیک و افزایش بهره وری است لذا تلاش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آيا تيم هاي كاري در مشاركت كاركنان در تصميم گيري نقش دارند؟
 2. آيا تيم هاي كاري بر افزايش سرعت انجام امور تاثير دارند؟
 3. آيا تيم هاي كاري از دوباره كاري مي كاهند؟
 4. آيا تيم هاي كاري در ايجاد زمينه هاي همكاري بين كاركنان مي افزايد؟
 5. آيا تيم هاي كاري تعهد گرايي را افزايش مي دهند؟
 6. آيا تيم هاي كاري تعارضات را كم مي كنند؟
 7. آيا تيمهاي كاري بر تصميمات استراتژيک سازمان موثرند؟
 8. آيا تيمهاي كاري بر افزايش بهره ور ي سازمان موثرند؟
 9. آيا تيمهاي كاري الگويي براي افزايش اثر بخشي ساير فعاليتهاي سازماني هستند؟

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی است و جامعه آماری منتخب از میان افرادی است که در 4 شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب , ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند. 38 سوال پس از آزمون اولیه ما بین 41 نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و نقش بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. بررسی های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول و اصلاح سیستم های سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازی های استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كليات تحقيق

1

عنوان تحقیق

1

بیان مسئله

1

ضرورت و اهميت پژوهش

2

اهداف پژوهش

2

سئوالات پژوهش

2

متغیرهاي پژوهش

3

تعريف تئوريک و عملياتی واژه ها

8

فصل دوم: پيشينه تحقیق

10

مقدمه

12

تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع

13

پيامدهاي سازنده تعارض

13

الگوي تشريك مساعي

15

طرز تفكر سيستم ها

18

كار تيمي حاصل تفكر سيستمي

18

فرآيندهاي تصميم گيري

19

مشاركت در تصميم گيري

20

 

آثار مشاركت در تصميم گيري

20

مدل هاي فرآيند مشاركت

21

مدل محرك تصميم گيري مشاركتي

21

مدل شناختي تصميم گيري مشاركتي

22

كاربردهاي مشاركت

26

عوامل گروهي و سازماني

27

چرا مردم به گروه ها مي پيوندند

28

تفاوت بين گرو ها و تيم ها

29

شكل گيري و توسعه تيم هاي اثر بخش

30

مراحل شكل گيري گروه و تيم

32

انواع تيم-1

33

انواع تيم-2

37

انواع تيمهاي كاري-3

38

نقشهاي افراد در تيمها

40

فرق ميان تيم و گروه

41

مقايسه مدير گروه با رهبر تيم

42

تشخيص نياز به تيم سازي

45

 

بعضي از ويژگي هاي تيمهاي داراي عملكرد بالا

48

ساخت تيم واقعي

50

فرآيند تيم سازي

53

مزاياي تيم هاي كاري

54

ملاحظات تيم سازي

54

مشخصات تيم هاي مؤثر

55

بايد هاي كار تيمي

56

مزاياي كار تيمي

57

موانع و شرايط پايه كار تيمي

57

مهارتهاي مورد نياز براي کار تيمي

59

توسعه تيم

60

نقشهای تيم

60

مديريت عملكرد تيم

64

كليات

67

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق

71

جمع بندی

83

فصل سوم: روش تحقیق

84

مقدمه

89

جامعه آماري

89

 

روش نمونه گيري و حجم نمونه

90

ابزار تحقيق

91

روايي و اعتبار ابزار

91

روش هاي آماري

94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

مقدمه

96

روش تبيين يافته

97

توصیف يافته هاي تحقيق

98

آزمون فرض نرمال بودن متغييرها

137

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

 

نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق

152

سئوال اصلی پژوهش

152

سئوالات فرعی پژوهش

152

محدوديت هاي تحقيق

155

پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق

158

پیشنهادها به سایر محققین

159

فهرست منابع و ماخذ

159

ضمائم

 

 

فهرست جداول

طبقه بندي برنامه هاي مشاركت براساس ابعاد آن

26

دلايل پيوستن به گروه ها يا تيم ها

28

فرق بين گروه و تيم

30

مقايسه تيم و گروه

42

مقايسه مدير تيم و مدير گروه

44

همسازي دروني پرسشنامه

76

ضريب همبستگي مدل چرخه انواع كار مقياس هاي پرسشنامه

76

ضرايب آلفاي كرونباخ

93

آمارهاي توصيفي مؤلفه هاي اثربخشي تيمهاي كاري

98

توصيف سؤال 1-1 تحقيق

99

توصيف سؤال 1-2 تحقيق

100

توصيف سؤال 1-3 تحقيق

101

توصيف سؤال 1-4 تحقيق

102

توصيف سؤال 2-1 تحقيق

103

توصيف سؤال 2-2 تحقيق

104

توصيف سؤال 2-3 تحقيق

105

توصيف سؤال 2-4 تحقيق

106

توصيف سؤال 3-1 تحقيق

107


توصيف سؤال 3-2 تحقيق

108

توصيف سؤال 3-3 تحقيق

109

توصيف سؤال 3-4 تحقيق

110

توصيف سؤال 3-5 تحقيق

111

توصيف سؤال 4-1 تحقيق

112

توصيف سؤال 4-2 تحقيق

113

توصيف سؤال 4-3 تحقيق

114

توصيف سؤال 4-4 تحقيق

115

توصيف سؤال 4-5 تحقيق

116

توصيف سؤال 5-1 تحقيق

117

توصيف سؤال 5-2 تحقيق

118

توصيف سؤال 5-3 تحقيق

119

توصيف سؤال 5-4 تحقيق

120

توصيف سؤال 6-1 تحقيق

121

توصيف سؤال 6-2 تحقيق

122

توصيف سؤال 6-3 تحقيق

123

توصيف سؤال 6-4 تحقيق

124

توصيف سؤال 7-1 تحقيق

125

توصيف سؤال 7-2 تحقيق

126

 

توصيف سؤال 7-3 تحقيق

127

توصيف سؤال 7-4 تحقيق

128

توصيف سؤال 8-1 تحقيق

129

توصيف سؤال 8-2 تحقيق

130

توصيف سؤال 8-3 تحقيق

131

توصيف سؤال 8-4 تحقيق

132

توصيف سؤال 9-1 تحقيق

133

توصيف سؤال 9-2 تحقيق

134

توصيف سؤال 9-3 تحقيق

135

توصيف سؤال 9-4 تحقيق

136

نتايج آزمونهاي كولوموگروف اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق

138

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر سرعت انجام امور با استفاده از نرم افزار ميني تب

141

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر جلوگيري از دوباره كاري‌ها با استفاده از نرم افزار ميني تب

142

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر ايجاد زمينه همكاري در بين كاركنان با استفاده از نرم افزار ميني تب

143

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر افزايش تعهد گرايي با استفاده از نرم افزار ميني تب

144

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر كاهش تعارضات با استفاده از نرم افزار ميني تب

145

 

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر تصميم گيري‌هاي استراتژيك با استفاده از نرم افزار ميني تب

146

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر افزايش بهره وري سازمان با استفاده از نرم افزار ميني تب

148

نتايج آزمونهاي tاستودنت براي متغير نقش تيمهاي كاري بر افزايش اثربخشي سازمان با استفاده از نرم افزار ميني تب

149

نتايج آزمون فريدمن

149

اولويت بندي عوامل مؤثر بر اثربخشي تيمهاي كاري

150

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


فهرست نمودارها

مدل محرك تصميم گيري مشاركتي

21

مدل شناختي تصميم گيري مشاركتي

22

تعامل رفتارهاي تقويت كننده روابط در محل كار

29

مؤلفه هاي مدل كار تيمي Methods

31

مزايا و سودمندي هاي كار تيمي

57

مراحل تاكمن در رابطه با توسعه گروه

63

نتايج واكنش مديران در مقابل تعارض

70

مدل چرخه انواع كار

71

ارتباط تبليغ كردن با ساير عوامل مدل چرخه كار

77

نمودار سؤال 1-1 تحقيق

99

نمودار سؤال 1-2 تحقيق

100

نمودار سؤال 1-3 تحقيق

101

نمودار سؤال 1-4 تحقيق

102

نمودار سؤال 2-1 تحقيق

103

نمودار سؤال 2-2 تحقيق

104

نمودار سؤال 2-3 تحقيق

105

نمودار سؤال 2-4 تحقيق

106

نمودار سؤال 3-1 تحقيق

107

 

نمودار سؤال 3-2 تحقيق

108

نمودار سؤال 3-3 تحقيق

109

نمودار سؤال 3- 4 تحقيق

110

نمودار سؤال 3-5 تحقيق

111

نمودار سؤال 4-1 تحقيق

112

نمودار سؤال 4-2 تحقيق

113

نمودار سؤال 4-3 تحقيق

114

نمودار سؤال 4-4 تحقيق

115

نمودار سؤال 4-5 تحقيق

116

نمودار سؤال 5-1 تحقيق

117

نمودار سؤال 5-2 تحقيق

118

نمودار سؤال 5-3 تحقيق

119

نمودار سؤال 5-4 تحقيق

120

نمودار سؤال 6-1 تحقيق

121

نمودار سؤال 6-2 تحقيق

122

نمودار سؤال 6-3 تحقيق

123

نمودار سؤال 6-4 تحقيق

124

نمودار سؤال 7-1 تحقيق

125

نمودار سؤال 7-2 تحقيق

126

 

نمودار سؤال 7-3 تحقيق

127

نمودار سؤال 7-4 تحقيق

128

نمودار سؤال 8-1 تحقيق

129

نمودار سؤال 8-2 تحقيق

130

نمودار سؤال 8-3 تحقيق

131

نمودار سؤال 8-4 تحقيق

132

نمودار سؤال 9-1 تحقيق

133

نمودار سؤال 9-2 تحقيق

134

نمودار سؤال 9-3 تحقيق

135

نمودار سؤال 9-4 تحقيق

136


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 162

مطالب تصادفی

 • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
 • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
 • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
 • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
 • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.