تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 76
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332518

بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران


بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران

چکیده

از جمله مباحثي كه مدت­هاست پيش روي تصميم­ گيران و سياست­ گذاران صنعت برق در بسياري از كشورهای دنيا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوايل دهه 70 به تغيير ساختار سازماني خود اقدام نموده ­است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی­ هایی است که تاکنون در زمینه ­ی تجدیدساختار صنعت برق ایران اجرا ­شده ­اند. جهت پاسخ به این سؤال، پرسش­نامه ­ای حاوی 25 گویه طراحی­ گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه­ گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره متشکل از چند تن از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته­ های اقتصاد انرژی و برق، تعدادی از مدیران و معاونان بخش­های تولید، انتقال و توزیع برق و نیز صاحب­ نظران در زمینه­ ی خصوصی­ سازی و تجدید ساختار استراتژیک توزیع­ شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج که با استفاده از جدول­های توزیع فراوانی، درصدگیری و شاخص مد تحلیل گردید حاکی از آن است که با وجود کاستی­ ها و نواقصی که درحال­حاضر گریبان­گیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­ شود و تداوم استراتژی­ هایی که در این زمینه اتخاذ­ شده ­اند لازم­ و ضروری است.

کلیدواژه ­ها:اصلاحات­ صنعت­برق، تجدیدساختار، مقررات­ گذاری، مقررات ­زدایی، خصوصی­ سازی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات...............................................................................................................1

1-1.مقدمه2

1-2.شرح و بيان مسأله پژوهشي4

1-3.اهميت و ارزش تحقيق7

1-4.اهداف تحقيق9

1-4-1.هدف اصلی پژوهش9

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش9

1-5.سؤال­هاي تحقيق9

1-6.تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش10

1-7. دستاورد/نوآوری تحقیق10

1-8.خلاصه­ ای از یافته­ه ای پژوهش11

1-9.خلاصه­ ی فصل11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق..................................................................12

2-1. مقدمه13

2-2. چارچوب نظري14

2-2-1. اصلاحات صنعت برق14

2-2-2.مؤلفه­های اصلی اصلاحات صنعت برق17

2-2-2-1. اصلاحات در ساختار19

2-2-2-1-1.تفکیک اجزا20

2-2-2-1-2. تجدید ساختار22

2-2-2-1-2-1.اهداف تجديد ساختار صنعت برق24

2-2-2-1-2-2.الزامات و نيازمندي­ هاي تجديد ساختار صنعت برق25

2-2-2-1-2-3.بازار برق31

2-2-2-1-2-3-1.تعریف و فلسفه بازار برق31

2-2-2-1-2-3-2.مراحل تشكيل بازار برق31

2-2-2-1-2-3-3.موانع شكل­ گيري و يا انحراف بازار رقابتي برق33

2-2-2-1-2-4.بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق35

2-2-2-1-2-4-1. بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه­ یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق36

2-2-2-1-2-4-2.بررسی تجارب برخی کشورهای درحال­ توسعه در زمینه تجدید ساختار صنعت برق42

2-2-2-1-2-5.صنعت برق ایران47

2-2-2-1-2-5-1.تاریخچه47

2-2-2-1-2-5-2.وضعیت کنونی صنعت برق ایران49

2-2-2-1-2-5-3.اصلاحات صنعت برق در ایران51

2-2-2-1-2-5-3-1.اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران52

2-2-2-1-2-5-3-1-1.روند تجديد ساختار در صنعت برق ایران54

2-2-2-1-2-5-4.چالش­ های فراروی صنعت برق ایران58

2-2-2-1-2-5-4-1. اشکالات ساختاریصنعت برق در ایران59

2-2-2-1-3.شرکتی ­سازی63

2-2-2-2.اصلاحات در قانون63

2-2-2-2-1.مؤلفه­ های اصلاحات در قانون64

2-2-2-2-1-1.قانون­زدایی64

2-2-2-2-1-2.قانون­گذاری(تجديد مقررات)64

2-2-2-3.اصلاحات در مالکیت65

2-2-2-3-1.مؤلفه ­های اصلاحات در مالکیت65

2-2-2-3-1-1.خصوصی­ سازی65

2-3. پیشینه تجربی66

2-3-1. پژوهش­های خارجی66

2-3-2. پژوهش­های داخلی72

2-4. خلاصه فصل79

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق...................................................................................81

3-1.مقدمه82

3-2.مفهوم تحقیق82

3-3.روش تحقیق83

3-3-1. روش دلفی83

3-3-2. انواع دلفی85

3-4. تعریف عملیاتی مفاهیم85

3-5. ابزار تحقیق86

3-5-1.روایی و پایایی ابزار تحقیق87

3-6. قلمرو تحقیق87

3-6-1. قلمرو زمانی تحقیق87

3-6-2. قلمرو مکانی تحقیق88

3-7. جامعه آماري تحقیق88

3-8. نمونه آماری تحقیق89

3-8-1. حجم نمونه آماری89

3-8-2.روش و طرح نمونه برداري89

3-9. روش اجرا و گردآوری اطلاعات90

3-10.روش تحلیل نتایج91

3-10-1.شرط توافق91

3-10-2. روش تجزیه و تحلیل نتایج92

3-11.خلاصه فصل92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها و یافته­ های تحقیق.............................................93

4-1. مقدمه94

4-2. تحلیل نتایج94

4-2-1. یافته­ های حاصل از دور اول توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل95

4-2-2. یافته­ های حاصل از دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل97

4-2-3. یافته­ های حاصل از دور سوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل98

4-3.خلاصه فصل99

فصل پنجم : نتیجه­ گیری و پیشنهادها.........................................................................100

5-1. مقدمه101

5-2. خلاصه ­ای از مطالعه101

5-3. بحث و بررسی102

5-4. نتیجه­ گیری111

5-5. محدودیت­ها، مشکلات و پیشنهادهای تحقیق112

5-6. خلاصه فصل113

فهرست منابع114

1- منابع فارسي114

2- منابع انگليسي119

پیوست­ها127

پیوست شماره 1 : پرسش­نامه127

چکیده انگلیسی130

 

فهرست جدول­ها

جدول2-1 . شرکت­ها و سازمان­های تابعه توانیر53

جدول2-2 . سهم بازار توليد­كنندگان در بازار برق ايران، سال 138861

جدول2-3. خلاصه­ای از دو دیدگاه در زمینه تأثیر تجدیدساختار بر صنعت برق کره69

جدول 3-1. رتبه دانشگاهی اعضای پنل90

جدول4-1. نتایج پرسش­نامه در دور اول96

جدول4-2. نتایج پرسش­نامه در دور دوم97

جدول4-3. نتایج پرسش­نامه در دور سوم98

 

فهرست شکل­ها

شکل1-1. رشد مصرف انرژی(2050-2007) 7

شکل2-1. ارکان و مؤلفه‌های اصلی اصلاحات صنعت برق18

شکل2-2. توالی بهینه­ ی ارکان اصلاحات صنایع برق19

شکل2-3. یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق21

شکل2-4. ساختار متمرکز عمودی و ساختار تفکیک­شده24

شکل2-5. ساختار نهایی صنعت برق30

شکل2-6. مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده34

شكل2-7. خلاصه نتيجه فعاليت كشورهاي مختلف و جايگاه صنعت برق اين كشورها در جامعه جهاني36

شكل2-8. مدل كلان صنعت برق بريتانيا38

شكل2-9. مدل كلان صنعت برق ترکیه 44

شکل 2-10. فرایند استقلال صنعت برق در وزارت نیرو53

شکل2-11. روند خصوصي ­سازي صنعت­ برق­ کشور55


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 473

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.