تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 236
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332800

بررسي رابطه بين سلامت سازماني با تعهد مديران ( مطالعه موردي: شرکت هاي تعاوني مسکن مهر شهرستان ....)


بررسي رابطه بين سلامت سازماني با تعهد مديران  ( مطالعه موردي: شرکت هاي تعاوني مسکن مهر شهرستان ....)

چکيده

مديريت منابع­ انساني يکي از فرايندهاي مديريتي و پشتيبانيدر همه سازمانهاي بزرگ، است. از اين فرايند انتظار مي­رود، مانند ساير فرايندهاي مديريتي و پشتيباني، حمايتهاي لازم را از برنامه­هاي استراتژيک به عمل آورده و از واحدهاي صف پشتيباني نمايد. (ابوالعلايي و غفاري، 1385: 2) يکي از عوامل دستيابي به اهداف استراتژيک سازمان، تعهد کارکنان نسبت به سازمان است. تعهد کارکنان به سازمان مولد دارايي­هاي نامشهود است، به تعبيري مي­توان تعهد کارکنان را يک هدف (نه يک وسيله) هم تلقي کرد. (ابوالعلايي و غفاري، 1385 :79) هنگامي هم که سازمان سالم باشد نيز کارکنان و مديران حسي همانند وقتي که تعهد آنها بالا است را دارند. از طرفي سازمان سالم فقط در کنار يک مديريت و رهبري قوي، عاقلانه و شورانگيز به وجود مي­آيد. نقش مديران در سلامت سازماني زماني بيشتر مشخص مي­شود که معلوم شود آنها عاملان کليدي براي ايجاد تغيير در سازمانها به­ منظور حرکت دادن سازمان به سوي سلامت بيشتر باشند و به همين دليل، در سالهاي اخير پويايي شگرفي براي فهم، شناسايي و بازسازي سازمانها صورت گرفته است (Kets, de varies, 2004). از اهداف اساسي اين تحقيق بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد مديران در شرکتهاي تعاوني مهر .... مي­باشد. تجزيه و تحليل داده­هاي آماري حاصل از نمونه آماري مديران و کارشناسان شرکتهاي تعاوني مهر .... ، همبستگي معنادار و مثبت با ضريب همبستگي ، و عدد معني­داري0.00 ميان سلامت سازماني و تعهد مديران را نشان مي­دهد که بيان کننده اين موضوع است که از عوامل مهم و تاثير­گذار بر تعهد مديران، سلامت سازماني مي­باشد و بايستي براي افزايش تعهد مديران نسبت به سازمان به آن توجه خاصي شود.

واژگان کليدي: تعهد مديران- سلامت سازماني- مولفه­ هاي سلامت سازماني-مولفه­ هاي تعهد مديران

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

فهرست مطالب 6

فهرست شکل‌ها9

فهرست جدول‌ها10

فصل 1 11

1-1- مقدمه 12

1-2- بيان مساله 13

1-3- اهميت وضرورت پژوهش 15

1-4- اهداف تحقيق 16

1-5- فرضيات تحقيق 17

1-6- قلمروتحقيق 18

1-6-1-قلمرومكاني تحقيق:.. 18

1-6-2- قلمروزماني.. 18

1-6-3-قلمروموضوعي تحقيق:.. 18

1-7- تعاريف عملياتي 18

فصل 2 . 21

2-1- مقدمه 22

2-2- تعاريف تعهد 23

2-3- ايجادوتقويت تعهد 24

2-4-ويژگيهاي کارکنان متعهد 26

2-5- تعهدسازماني 27

2-5-1- دلايل توجه به تعهدسازماني.. 28

2-5-2- تعهدسازماني مفهوم يك بعدي ياچندبعدي؟.. 29

2-5-3- ابعادتعهدسازماني.. 34

2-5-4- مطالعات درزمينه عوامل موثربرتعهدسازماني.. 35

2-6- سلامت سازماني 40

2-6-1- تاريخچه سلامت سازماني.. 40

2-6-2- سازمان سالم.. 40

2-6-3- اصول اساسي سازمانهاي سالم.. 44

2-6-4- تعاريف سلامت سازماني.. 46

2-6-5- ابعاد،مولفه ها واجزاءسلامت سازماني.. 49

2-6-6- شاخص هاي سلامت سازمان.. 55

2-6-7- ارزيابي سلامت سازماني.. 57

2-6-8- مهمترين عوامل درايجادوحفظ سلامت سازماني.. 58

2-6-9- مديريت ورهبري درسلامت سازماني.. 59

2-6-10- پيشينه تحقيقات.. 60

فصل 3 61

3-1-مقدمه 66

3-2- روش تحقيق 66

3-3- چارچوب مفهومي تحقيق 67

3-4- جامعه ونمونه آماري 68

3-5- ابزارجمع آوري اطلاعات 69

3-6- روايي و اعتباريابي ابزار پژوهش 70

3-7- شيوه هاي تجزيه تحليل اطلاعات 71

3-7-1- آمارتوصيفي:.. 71

3-7-2- آماراستنباطي :.. 71

فصل 4 73

4-1- مقدمه 74

4-2- آمارتوصيفي جمعيت شناختي 74

4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق 77

4-3-1- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S).. 77

4-3-2- آزمون اسپيرمن.. 78

فصل 5 84

5-1- مقدمه 85

5-2- نتيجه گيري ازيافته هاي تحقيق به تفكيك فرضيات 85

5-2-1- فرضيه اهم.. 85

5-2-2- فرضيه اخص 1.. 86

5-2-3- فرضيه اخص 2.. 87

5-2-4- فرضيه اخص 3.. 87

5-2-5- فرضيه اخص 4.. 88

5-2-6- فرضيه اخص 5.. 88

5-2-7- فرضيه اخص 6.. 89

5-2-8- فرضيه اخص 7.. 89

5-3- پيشنهادهاي تحقيق 90

5-3-1- پيشنهاد به شرکتهاي تعاوني مسکن مهر شهرستان .... 90

منابع فارسي 95

 

فهرست نمودارها

نمودار (1-2) : عناصر سلامت سازماني و رابطه عناصر با يکديگر 55

نمودار (3-1) چارچوب مفهومي تحقيق64

نمودار (4-1) وضعيت جنسيت آزمودني­ ها76

نمودار (4-2) وضعيت سن آزمودني­ ها 77

نمودار (4-3) وضعيت پست سازماني آزمودني ­ها 78

 

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) عوامل ايجاد و تقويت تعهد 25

جدول (2-2) تعريف هويت شناختي از ديدگاه ديويد اولريچ 33

جدول (3-1)تفسيرضرايب همبستگي 73

جدول (4-1) اطلاعات زمينه­ اي پيرامون جنسيت آزمودني­ ها 76

جدول (4-2) اطلاعات زمينه ­اي پيرامون سن آزمودني­ ها77

جدول (4-3) اطلاعات زمينه­ اي پيرامون پست سازماني آزمودني­ ها 78

جدول (4-4) ضريب همبستگي بين سلامت سازماني و تعهد مديران 79

جدول (4-5) ضريب همبستگي بينگانگي نهادي و تعهد مديران 80

جدول (4-6) ضريب همبستگي بين نفوذ مدير و تعهد مديران 80

جدول (4-7) ضريب همبستگي بين ملاحظه گري و تعهد مديران81

جدول (4-8) ضريب همبستگي بين ساخت دهي و تعهد مديران 82

جدول (4-9) ضريب همبستگي بين پشتيباني منابع و تعهد مديران 83

جدول (4-10) ضريب همبستگي بين روحيه و تعهد مديران 83

جدول (4-11) ضريب همبستگي بين تاکيد علمي و تعهد مديران84

 


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 387

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.