تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 457
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331312

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... سال تحصیلی 92 -91


بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... سال تحصیلی 92 -91

چکیده

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ­ها در زندگی اجتماعی انسان­ ها نقش عدالت در سازمان­ ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­ های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... می­ باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده ­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بيان مسأله5

1-3- اهمیت و ضرورت7

1-4- اهداف تحقيق10

1-5- سؤالات تحقیق10

1-6-1 تعاریف نظری11

1-6-2 تعاریف عملیاتی12

1-7- نوع متغیرها12

1-8- قلمرو تحقیق13

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه15

بخش اول: عدالت16

2-1- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی16

2-1-1 معنای لغوی عدالت16

2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت17

2-1-2-1 عدالت در قرآن17

2-1-2-2 عدالت در سيره‌ي نبوي18

2-1-2-3 عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع)22

2-1-2-4 عدالت از نظر افلاطون23

2-1-2-5 عدالت از ديدگاه شهيد مطهري23

2-1-3 عدالت صوري و ماهوي26

2-1-4 عدالت طبيعي و حقوقي26

2-1-5 مروري بر مباني عدالت در فلسفه اجتماعي غرب26

2-1-5-1 يونان باستان26

2-1-5-2اروپاي پس از رنسانس27

2-1-5-3 غرب معاصر27

2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامي28

2-1-5-5 فلسفه28

2-1-5-6 اخلاق28

2-1-5-7 فقه28

2-1-5-8 اجتماع و سياست29

2-1-6موانع استقرار عدالت29

2-1-7 عدالت اجتماعی29

2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی31

2-1-8-1 برابری و مساوات31

2-1-8-2 قانون مندي31

2-1-9 راهكارهاي تامين عدالت اجتماعي32

2-1-9-1 قانون صحيح32

2-1-9-2 قانون گرايي32

2-1-9-3 اخلاق32

2-1-9-4 شايسته سالاري33

2-1-9-5 نظارت اجتماعي33

2-1-9-6 پيوند استوار حكومت و ملت34

2-1-9-7 زي مردمي داشتن كاگزاران نظام34

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران34

2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی34

2-1-11 تعریف عدالت سازمانی36

2-1-12 مدل عمومي عدالت سازماني37

2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان37

2-1-13-1 عدالت توزیعی38

2-1-13-1-1 نظریه برابری40

2-1-13-1-2 واكنش‌هاي افراد در مقابل برابري و نابرابري ادراك شده41

2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری43

2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه44

2-1-13-1-5 معيارهاي عدالت توزيعي44

2-1-13-2 عدالت رویه ای45

2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها46

2-1-13-3 عدالت تعاملی47

2-1-14 طبقه‌بندي گرين برگ از عدالت48

2-1-15 کانون های عدالت سازمانی49

2-1-16 عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان50

2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند50

2-1-16-2 رویه های سازمانی50

2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده51

2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی51

2-1-16-5 ویژگی های جمعیت شناسی51

2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان52

2-1-17-1 عملکرد کاری52

2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی53

2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل53

2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست53

2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی53

2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری54

2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی56

2-1-19 مديريت منابع انسانی و عنصر عدالت56

2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان56

2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات57

2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان58

2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی58

2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان59

2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزيابی كاركنان (تعيين شايستگی)59

2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی60

2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت60

2-1-20-2 محیط61

2-1-20-3 اندازه سازمان61

2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل62

2-1-20-5 موانع آگاهانه63

2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات)63

بخش دوم: انگیزش65

2-2- تعریف انگیزش65

2-2-1 انگیزش و رفتار67

2-2-2 تأثير انگيزه67

2-2-3 نياز و انگيزش67

2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه68

2-2-5 ابعاد انگیزش68

2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد68

2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش69

2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي69

2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر69

2-2-7-3 نيازهاي مادي70

2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي70

2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان71

2-2-9 نقش انگيزش در سازمان ها72

2-2-10 ضرورت شناخت نيازها72

2-2-11 تعريف نياز73

2-2-12 مشخصات نيازها73

2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها74

2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها74

2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش75

2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو75

2-2-15-2 نظريه ERGآلدرفر76

2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ77

2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه77

2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز78

2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال78

2-2-15-7 نظريه برابري79

2-2-15-8 نظريه Xو نظريه Y79

2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري80

2-2-15-10 نظريه اسناد80

2-2-15-11 تئوري zاوچي81

2-2-15-12 نظريه تقويت81

2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟83

2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها83

2-3- بررسي تحقيق‌هاي انجام شده84

2-3-1 بررسی تحقيقات انجام شده در مورد عدالت سازماني84

2-3-1-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور84

2-3-2-2 تحقيقات انجام شده در خارج كشور86

2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش88

2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور88

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور91

2-4- چهارچوب نظری تحقیق92

2-5- مدل مفهومی تحقیق93

2-7- فرضيه ‏هاي تحقیق95

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه97

3-2- نوع و روش پژوهش97

3-3- فرایند تحقیق97

3-4- جامعه آماری پژوهش98

3-5- نمونه پژوهش98

3-6- روش هاي گردآوري اطلاعات99

3-7- ابزار گردآوري داده‏ ها99

3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی99

3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان100

3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش100

3-8-1 روایی پرسشنامه100

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها101

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها102

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه104

4-1- توصيف آماري داده‌ها104

4-1-1 توزيع آماري نمونه بر حسب جنسيت105

4-1-2 توزيع آماري نمونه بر حسب تحصيلات106

4-1-3 توزيع آماري نمونه بر حسب سنوات خدمت107

4-1-4 توزيع آماري نمونه بر حسب سن108

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان109

4-2-1 توصيف آماري پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی110

4-2-1-1 توصيف آماري مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی110

4-2-1-2 توصيف آماري مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی:111

4-2-1-3 توصيف آماري مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112

4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان ....113

4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان ....113

4-2-2 توصيف آماري پرسشنامه انگیزش کارکنان114

4-2-2-1 توصيف آماري مؤلفه احساس امنیت115

4-2-2-2 توصيف آماري مؤلفه احساس اجتماعی116

4-2-2-3 توصيف آماري مؤلفه احساس احترام116

4-2-2-4 توصيف آماري مؤلفه احساس استقلال117

4-2-2-5 توصيف آماري مؤلفه احساس خود شکوفایی118

4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهرستان ....119

4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان ....119

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش121

4-3-1 فرضیه تحقیق121

4-3-1-1 فرضیه اصلی121

4-3-1-2 فرضیه های فرعی122

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه127

5-2- نتیجه گیری127

5-2-1 نتایج توصیفی128

5-2-2 نتایج استنباطی128

5-3- محدودیت های تحقیق134

5-4- پيشنهادات کاربردی135

5-5- پیشنهادات پژوهشی136

منابع و مآخذ137

فهرست منابع فارسی137

فهرست منابع انگلیسی143

پیوست146

پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی146

پیوست ب) پرسشنامه انگیزش148

چکیده انگلیسی149

 

فهرست جداول

جدول (2-1): نظریه برابری 41

جدول (2-2): طبقه‌بندي انواع عدالت سازماني 48

جدول (3-1): تطبیق سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی با مؤلفه های آن100

جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن100

جدول (3-3): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان101

جدول (3-4): ضریب پايايي مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی102

جدول (3-5): پايايي مؤلفه های انگیزش کارکنان102

جدول (4-1): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت105

جدول (4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات106

جدول (4-3): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت107

جدول (4-4): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن108

جدول (4-5): طیف بازرگان و همکاران110

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعیبر مبنای مدیریت اسلامی110

جدول (4-7): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعیبر مبنای مدیریت اسلامی111

جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ایبر مبنای مدیریت اسلامی111

جدول (4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ایبر مبنای مدیریت اسلامی111

جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112

جدول (4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112

جدول (4-12): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی113

جدول (4-13): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان ....114

جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت115

جدول (4-15): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت115

جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی116

جدول (4-17) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی116

جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام116

جدول (4-19) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام117

جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام117

جدول (4-21) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال117

جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی118

جدول (4-23) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس خود شکوفایی118

جدول (4-24): وضعیت و میانگین متغیر انگیزش کارکنان119

جدول (4-25): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان ....120

جدول (4-26): همبستگی بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان ....121

جدول (4-27): همبستگی بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... رابطه وجود دارد.122

جدول (4-28): همبستگی بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... رابطه وجود دارد.123

جدول (4-29): همبستگی بین عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان .... رابطه وجود دارد.124

جدول ( 4- 30): نتايج حاصل از روش رگرسيون گام به گام براي بررسي رابطة پيش‌بين مؤلفه های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان125

 

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): مقایسه برابری به عنوان متغیر مداخله گر میان پاداش، رضایت خاطر و عملکرد43

نمودار ( 4-1): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت105

نمودار ( 4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصيلات106

نمودار (4-3) : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سنوات خدمت107

نمودار (4-4): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن108

نمودار (4-5): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان ....114

نمودار (4-6): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان ....120

 

فهرست شکل ها

شکل (2-1): مؤلفه های عدالت سازمانی37

شکل (2-2): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان50

شکل (2-3): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان 52

شکل (2-4 ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی55

شکل (2-5): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی 60


مبلغ واقعی 25,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 808

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.