تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 488
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331343

بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل


بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل  بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

چکیده

در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل و تورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت و مسافت و نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی)ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان و ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس. کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشترمی شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

کلید واژه ها: حمل و نقل- مدیریت زمان- مهندسی ترافیک- ارزیابی کارو زمان- تصمیمات مناسب قیمت گذاری حمل ونقل

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول : کلیات

2

1-1- مقدمه

3

1-2- بیان مسئله

4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

5

1-4- اهداف تحقیق

6

1-5- چارچوب نظری پژوهش

7

1-6- متغییرهای پژوهش

8

1-7- فرضیه های پژوهش

9

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

10

2-1- نقشه ادبیات پژوهش

11

2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟

11

2-3- نظریه دانشمندان

12

2-4- پیشینه پژوهش

14

2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان

14

2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل

20

2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی

40

2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن

54

2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل

61

2-4-6- مدل سازی­ کرایه­ حمل­ کالا ­در­ شبکه حمل­ و­نقل جاده ­های با رویکرد افزایش قیمت سوخت

68

2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی

69

2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل

74

2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده

77

2-4-10- اقتصاد حمل ونقل

84

2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای

88

2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی

92

2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل

94

2-4-14- بیمه های باربری

96

2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن

101

2-4-16- مدیریت زمان

103

2-4-17- مطالعه روش

106

2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات

110

2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه

110

2-5- چارچوب نظری پژوهش

116

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

117

3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش

119

3-2- متغییر های پژوهش

119

3-3- سطح تحلیل

120

3-4- مدت مطالعه

120

3-5- چگونگی گردآوری داده ها

120

3-6- قلمرو تحقیق

120

3-7- افق زمانی

121

3-8- فرضیه ها

121

3-9- روش نمونه گیری

121

3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها

122

3-11- روائی

122

3-12- پایائی

122

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

124

4-1- توصیف متغییرها

125

4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج

125

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

150

5-1- جمع بندی

151

5-2- تفسیر یافته ها

154

5-3- بحث و نتیجه گیری

155

5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها

158

5-5- توصیه های کاربردی

160

5-6- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

160

5-7- محدودیت های در اختیار پژوهشگر

161

5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

161

فصل ششم: منابع

162

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 2-1- مقایسه برخی از خصوصیات روشهای مختلف اخذ کرایه

52

جدول 2-2 – مقادیر ظرفیت برای چندین نوع از انواع مختلف مسیرها

56

جدول 2-3- نمونه ای از جداول مربوط به سطح سرویس، برای مسر بزرگراهی و سرعت طرح 70 مایل درساعت

57

جدول 2-4- مصرف نهایی انرژی در کل بخشها و بخش حمل ونقل

73

جدول 3-1 پایایی فرضیه ها

123

جدول 4-1- متغییرها و ارزش معیار سوالات پرسشنامه

127

جدول 4-2- سابقه شرکت حمل و نقل

127

جدول 4-3- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته

128

جدول 4-4- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل

129

جدول 4-5- میانگین عمر وسائط حمل و نقل

130

جدول 4-6- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل

131

جدول4-7- میزان تجربه رانندگان برحسب سال

132

جدول 4-8- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال

133

جدول 4-9- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل

157

جدول 4-10- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل

135

جدول 4-11 جدول آمار توصیفی

137

جدول 4-12 مقادیر ضریب و آماره t مدل

142

جدول 4-13- خلاصه نتایج مدل ساختاری

148

 

 

عنوان

صفحه

شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش

11

شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر

30

شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری

33

شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر

140

شکل 4-2 مقدار آماره t برای هریک از ضرایب

141

 

فهرست نمودار

عنوان

صفحه

نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل

128

نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته

129

نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل

130

نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل

131

نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل

132

نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال

133

نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال

134

نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل

135

نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل

136

نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر

138


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 172

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.