تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 448
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331303

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک


نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

چکیده

امروزه فناوري اطلاعات به عامل مهمي در توسعه آينده صنعت خدمات مالي و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبديل شده است. تحولات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به ميزان قابل توجهي به رشد و سودآوری موسسات مالي در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقيق حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک مي پردازد. در اين تحقيق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک محاسبه گرديده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد . به منظور بررسي نقش تعاملی فناوري اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحليل همبستگی ، جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است.نتايج تحقيق بيانگر تأثير مثبت فناوري اطلاعات بر كاهش هزينه هاي عملياتي و عملکرد مالی مي باشد.

واژگان کلیدی : عملکرد مالی ، فناوری اطلاعات ، تکنولوژی ، منابع انسانی

 

فهرست مطالب

موضوع صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

1-2 تشریح و بیان مسئله................................................................................................................................................... 4

1-3اهمیت پژوهش............................................................................................................................................................ 6

1-4اهداف تحقیق............................................................................................................................................................... 8

1-4-1اهداف اصلی.......................................................................................................................................................... 8

1-4-2اهداف فرعی......................................................................................................................................................... 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................... 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش........................................................................................................................................... 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش.......................................................................................................................................... 9

1-6فرضیات پژوهش........................................................................................................................................................... 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش............................................................................................................................................ 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش........................................................................................................................................... 9

1-7روش تحقیق................................................................................................................................................................. 10

1-8قلمرو تحقیق................................................................................................................................................................ 10

1-9جامعه و نمونه های آماری........................................................................................................................................... 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................. 11

1-11تعریف واژگان............................................................................................................................................................ 11

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات...................................................................................................................... 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT................................................................................................................................ 23

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT................................................................................................................................... 25

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT.................................................................................................................................... 26

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT................................................................................................................................... 27

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT....................................................................................................................... 28

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی........................................................................................................................................... 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی............................................................................................................................. 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی.............................................................................................................................................. 29

2-8پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................. 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران........................................................................................................ 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران............................................................................................................ 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 37

3-2روش شناسی پژوهش.................................................................................................................................................. 37

3-3 متغیرهای تحقیق........................................................................................................................................................ 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................................................................. 38

3-5 جامعه آماری............................................................................................................................................................... 40

3-6 نمونه آماری................................................................................................................................................................. 40

3-7 روش گردآوری............................................................................................................................................................ 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش........................................................................................................................................ 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 45

4-2آمار توصیفی ............................................................................................................................................................... 46

4-3 آمار استنباطی............................................................................................................................................................ 52

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش........................................................................................................................................................ 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش..................................................................................................................................... 68

5-2 یافته های استنباطی پژوهش.................................................................................................................................... 69

5-3 پیشنهادات ................................................................................................................................................................. 71

5-4 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................................71

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................... 72

منابع فارسی..................................................................................................................................................................... 72

منابع انگلیسی.................................................................................................................................................................. 72

پیوست...................................................................................................................... 76

 

فهرست جداول

جدول(4_1)توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه.....................................................................................................46

جدول (4_2)توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه........................................................................................47

جدول(4_3)توضیح سن جمعیت مورد مطالعه .........................................................................................................48

جدول (4_4)توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه.................................................................................................49

جدول(4_5)توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه...............................................................................................50

جدول(4_6)آماره های توصیفی متغیر های تحقیق...................................................................................................51

جدول(4_7)همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی.......................................................................52

جدول(4_8)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی.........................................................53

جدول(4_9)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی...........................................................54

جدول (4_10)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی..........................................................55

جدول(4_11)همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی.......................................................56

جدول (4_12)همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی...................................................................57

جدول(4_13)خلاصه مدل ..........................................................................................................................................60

جدول(4_14)خلاصه تحلیل واریانس(ANOVA).......................................................................................................61

جدول(4_15) نحلیل تی 1...........................................................................................................................................62

جدول(4_16) تحلیل تی 2.........................................................................................................................................63

جدول(4_17) تحلیل تی 3.........................................................................................................................................63

جدول(4_18) تحلیل تی 4..........................................................................................................................................64

جدول(4_19) تحلیل تی 5..........................................................................................................................................65

جدول(4_20) تحلیل تی 6..........................................................................................................................................66


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 161

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.