تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 89
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332531

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره)


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران  (با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره)

چکیده:

اصولا سرمایه­ گذاران باید بررسی ­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­ کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه ­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­ گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­ گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس ­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­ گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم ­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخص هایی همانند (اطمینان به داده­ های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده ­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­ گیری آنان برخوردار است اما شاخص هایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص ­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­ گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده می گردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق ­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکت های کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم ­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده ­اند که هر سه بُعد شفافيت يعني افشاي اطلاعات مالي و شفافيت ساختار مالكيت و شفافيت ساختار هيئت مديره بر رفتار سرمايه‌گذاران در بورس تأثيرگذار است، اگرچه سرمايه‌گذاران بيش از هر چيز به افشاي اطلاعات مالي اهميت مي‌دهند.

کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیم ­گیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های تصمیم گیری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................. 1

فصل اوّل: كليات تحقيق

1-1- مقدمه.......................................................................................................................... 2

1-2- اهمیت موضوع (تعريف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق).................................. 3

1-3- اهداف پژوهش............................................................................................................. 4

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)...................................................................................... 4

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش.............................................................................................. 4

1-4-2- فرضیات پژوهش...................................................................................................... 5

1-5- قلمرو تحقیق................................................................................................................ 5

1-5-1- قلمرو موضوعی........................................................................................................ 5

1-5-2- قلمرو مکانی............................................................................................................. 5

1-5-3- قلمرو زمانی............................................................................................................. 6

1-6- محدودیت­های تحقیق.................................................................................................... 6

1-7- روش تحقیق................................................................................................................ 6

1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق................................................................. 7

فصل دوّم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه.......................................................................................................................... 8

2-2- بورس اوراق بهادار........................................................................................................ 9

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار................................................................................. 9

2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران....................................................................................... 11

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران.......................................................... 12

2-2-4- معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس.................................................... 12

2-2-5- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس................................................................................. 13

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها......................................................................... 14

2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار........................................................................... 14

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار........................................................................ 16

2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار.................................................................................... 16

2-2-10- مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار................................................................. 18

2-3- سهام عادی.................................................................................................................. 25

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادي......................................................................................... 25

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی................................................................................... 25

2-3-1-1-1- حق مالكيت.................................................................................................... 25

2-3-1-1-2- سررسيد سهام عادي......................................................................................... 26

2-3-1-1-3- حق رأي......................................................................................................... 26

2-3-1-1-4- ارزش دفتري................................................................................................... 27

2-3-1-1-5- حق تقدم خريد سهام ...................................................................................... 27

2-3-1-1-6- تعيين ارزش سهام عادي................................................................................... 28

2-3-2- نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار .................................. 29

2-3-2-1- انتخاب سهام....................................................................................................... 29

2-3-2-1-1- انواع تجزيه و تحليل بنيادي............................................................................. 30

2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی....................................................................................... 35

2-3-2-2-1- براساس سود.................................................................................................. 35

2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی.............................................................................. 36

2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­ گذاران...................................................... 38

2-4-1- مفهوم سرمایه ­گذاری................................................................................................. 38

2-4-2- راهبردهای سرمایه ­گذاری.......................................................................................... 38

2-4-3- مدل­های تصمیم ­گیری سرمایه­ گذاران........................................................................... 39

2-4-3-1- مدل تصمیم­ گیری اقتصادی عقلائی......................................................................... 39

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری........................................................................................... 39

2-4-3-3- مدل نوین مالی.................................................................................................... 39

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ...................................................................................... 40

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران..................................................................... 42

2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی................................................................... 42

2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی.................................................................... 42

2-4-4-3- نظریه بازی­ های هماهنگ..................................................................................... 42

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری سهام............................................................................. 42

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران.................................................................................... 49

2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه........................................................................................ 51

2-4-5-6- بررسی صورت‌هاي مالي اساسي............................................................................ 60

2-4-5-7- بررسی نسبت‌هاي مالي......................................................................................... 61

2-5- پیشینه تحقیق............................................................................................................... 66

2-5-1- پژوهش ­های انجام شده در ایران................................................................................. 66

2-5-2- پژوهش ­های انجام شده در جهان................................................................................ 72

2-6- مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................... 75

2-7- جمع ­بندی................................................................................................................... 76

فصل سوّم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه......................................................................................................................... 77

3-2- روش تحقیق............................................................................................................... 78

3-3- فرآیند تحقیق............................................................................................................... 78

3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی ........................... 78

3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش.................................................. 78

3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق........................................................................................ 80

3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق.............................................................................................. 80

3-4- جامعه آماری............................................................................................................... 81

3-5- نمونه آماری................................................................................................................ 82

3-6- روش گردآوری داده ­ها.................................................................................................. 82

3-7- روایی پرسشنامه........................................................................................................... 82

3-7-1-تحلیل عاملی............................................................................................................ 83

3-8- پایایی پرسشنامه........................................................................................................... 85

3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها .................................................................. 85

3-9-1- تکنیک تاپسیس........................................................................................................ 86

3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)........................................................................ 88

3-9-2-1- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي......................................................................... 88

3-10- فرضیّات نهایی پژوهش............................................................................................... 89

3-11- جمع­بندی................................................................................................................. 89

فصل چهارم: نتايج

مقدمه.................................................................................................................................. 90

4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی............................................................................ 91

4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران ......................................................... 91

4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری ....................................................................... 91

4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق................................................................ 96

4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش........................................................................................... 96

4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش........................................................................................... 97

4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها....................................................... 100

4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها.............................................................................. 100

4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها.................................................................... 106

4-5- نتیجه­گیری ................................................................................................................ 109

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

- مقدمه.............................................................................................................................. 110

5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق......................................................................... 110

5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش............................................................................. 113

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی...................................................................................... 114

پيوست .............................................................................................................................. 116

منابع و مأخذ....................................................................................................................... 122

چكيده انگليسي .................................................................................................................. 130

 

فهرست جدول ها

جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار........... 15

جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران....... 58

جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار................................. 59

جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها............... 66

جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی ...... 57

جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی.............................. 79

جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری ................................................... 92

جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری ............................................ 93

جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری.................................... 94

جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری............................................................. 95

جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران...................................................................................................... 96

جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه .......................................... 97

جدول4-7- واریانس هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران.................... 98

جدول4-8- بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ................... 99

جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 101

جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران..................... 101

جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1.............................................................................. 102

جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2.............................................................................. 103

جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3.............................................................................. 103

جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4.............................................................................. 104

جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران..................................................................................................... 105

جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران..................................................................................................... 105

جدول4-17- اولویت بندی اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران.................. 106

جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران.................................. 108

 

فهرست شکل ها

شکل2-1- چرخه صنعت....................................................................................................... 32

شکل2-2- تابع ارزش........................................................................................................... 40

شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام..................................... 69

شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری........................... 70

شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش............................................................................................ 70

شکل2-6- رابطه بین تصویر وعملکرد..................................................................................... 74

شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام.................................................................... 75

شکل3-1- فرآیند تحقیق....................................................................................................... 81

شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری........................................... 92

شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری..................................... 93

شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری......................... 94

شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری.................................................. 95

شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران...................................... 108

شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان ......................................... 108

شکل 4-7- وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران............................................... 109


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 153

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.