تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 601
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506450

بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران


فصل اول : طرح تحقيق............................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بيان مسئله.................................................................................................................... 5

فرضيه پژوهش............................................................................................................. 6

پرسش پژوهش............................................................................................................. 6

هدف كلي پژوهش....................................................................................................... 6

اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................... 7

تعاريف نظري و عملياتي واژه ها................................................................................... 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق................................................................................. 10

مقدمه.......................................................................................................................... 11

سير تحول انديشه مديريت........................................................................................... 13

نظريه هاي كلاسيك...................................................................................................... 15

نظريه مديريت علمي.................................................................................................... 15

نظريه هاي مديريت اداري............................................................................................. 16

مديريت بوروكراتيك.................................................................................................... 17

نظريه هاي نئوكلاسيك.................................................................................................. 18

نگاره 1-2 عناصر بوروكراسي مورد نظر وبر.............................................................. 18

مطالعات هاثورن........................................................................................................... 19

نهضت روابط انساني.................................................................................................... 20

جدول 1-2 تئوري Y,X............................................................................................... 21

نظريه هاي موقعيتي و اقتضايي...................................................................................... 22

نظريه اقتضايي فيدلر..................................................................................................... 24

شكل 1-2- دستاوردهاي الگوي فيدلر.......................................................................... 26

نگرش اقتضايي............................................................................................................ 26

رهبري و مديريت، تفاوت ها و شباهت ها .................................................................... 30

تخصص و تجربه در مديريت....................................................................................... 32

مديريت اسلامي........................................................................................................... 33

پايان نامه ها................................................................................................................. 35

فصل سوم: روش اجراي پژوهش.................................................................................. 36

مقدمه.......................................................................................................................... 37

روش پژوهش.............................................................................................................. 37

متغيرهاي مستقل و وابسته............................................................................................. 37

جامعه آماري................................................................................................................ 38

شيوه نمونه گيري.......................................................................................................... 38

ابزار جمع آوري داده ها............................................................................................... 39

پايايي و روايي ابزار تحقيق........................................................................................... 39

فصل چهارم: تحليل يافته هاي پژوهش.......................................................................... 41

مقدمه.......................................................................................................................... 42

الف توصيف داده ها................................................................................................. 42

جدول 1-3- داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها.................................................... 44

ضريب همبستگي با روش نمره هاي اصلي.................................................................... 47

تفسير و بيان نتيجه........................................................................................................ 47

ب تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................ 47

فصل پنجم: نتايج پژوهش............................................................................................. 48

خلاصه پژوهش............................................................................................................ 49

پايايي و روايي ابزار تحقيق........................................................................................... 52

تجزيه و تحليل داده ها ................................................................................................ 53

محدوديت ها و مشكلات پژوهش................................................................................. 54

پيشنهادها .................................................................................................................... 55

منابع و مآخذ................................................................................................................ 56

پيوست ها.................................................................................................................... 57

مبلغ واقعی 15,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید
  انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 327

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.